မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို အၾကမ္းဖက္အုပ္စုႏွင့္ မတရားအသင္းအျဖစ္ အစိုးရကေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေၾကျငာလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သတင္းရယူေရးအပိုင္းတြင္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သလဲ ဆိုသည္ကို သတင္းစာဆရာမ်ား၏အျမင္မ်ားကို DMG က ေမးျမန္းထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္(၉)ၿမိဳ႕နယ္ကို အစိုးရက အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ဟု အစိုးရက ေျပာထားသည္။ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားမႈေၾကာင့္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို DMG က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿပိန္းေတာကုန္တန္းေက်းရြာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မူလတန္းျပဆရာမ အသက္ (၂၈) ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခင္ေဌးဝင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္၊ ညေန ၃ နာရီခဲြက လက္နက္ႀကီးက်ည္စ ထိမွန္သြားေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအပါအဝင္ ပညာေရး၊ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ ေဒၚခင္ေဌးဝင္းကို DMG သတင္းေထာက္ ခိုင္ရိုးလက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရလည္း (၁)သိန္းေက်ာ္အထိရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့မႈနည္းပါးလာေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မည္သည့္အတြက္ နည္းပါးလာရသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို DMG က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းက စတင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ တိုက္ပဲြသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပင္းထန္ေနေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပႏိုင္မည္ေလာ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းလည္းထြက္ေပၚေနသည္။ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပႏိုင္ခဲ့လွ်င္