ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တစ္သီးပုဂၢကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးမွ အႏိုင္မရ႐ွိခဲ့ေပ။ ထိုအထဲတြင္ ဦးႏိုင္စိုး တစ္ေယာက္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးလာႏိုင္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိကို နယ္ပယ္အသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား DMG က စုစည္းတင္ျပလိုက္ရသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြတုန္းက တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ရလဒ္မေကာင္းခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ အခုလက္ရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို လူထုေထာက္ခံမႈက ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ရွိသလဲ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခြင့္ရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသာပါတီေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြကို ခန္႔မွန္းထားၾကသလဲ ဆိုတာ​ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို DMG က ဆက္သြယ္ေမးျမန္ထားပါတယ္။

UEC က ထုတ္ျပန္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ တိုက္ပြဲတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားမႈမ႐ွိဘဲ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈ႐ွိတဲ့ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္လည္း ပါဝင္ေနတဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ႐ွိေနပါတယ္။

 ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားအျပားပါဝင္ေနတာကို ေဝဖန္မႈမ်ား႐ွိေနသည့္အေပၚ လက္႐ွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ကို DMG က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။