ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားအျပားပါဝင္ေနတာကို ေဝဖန္မႈမ်ား႐ွိေနသည့္အေပၚ လက္႐ွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ကို DMG က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။

ရခိုင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဒၚလွသက္စိုး(ခ) ခင္ထိပ္ထား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း...

ရခိုင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။

ရခိုင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အသက္(၂၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးေမာင္ဝင္းစိုး ႏွင့္ ဆက္သြယ္...

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက အာဏာရရင္ေျပာင္းသြားၾကတယ္။ တာဝန္ခံယူ၊ တာဝန္ယူမႈကို ေျပာရင္ေျပာတဲ့အတိုင္း သူအာဏာ မရင္ခင္ဘာေျပာခဲ့လဲ၊ အာဏာရရင္ေကာ သူလုပ္ေနတာက၊ သူေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းလား အဲဒီလို မ်ိဳးေပါ့။ သူေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း သူအာဏာရတဲ့အခါလုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ မဲေပးရတာတန္ပါတယ္။