တေယာက္တည္းအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္အစိုးရနဲ႔ပဲ ေနခ်င္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ က်ေနာ္ တို႔ဟာ ကိုယ့္အစိုးရနဲ႔ဆိုရင္ အတိဒုကၡေတြကို ဒီေလာက္ခံရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအုပ္ခ်ဳပ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားသူေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအတိုင္းခံေနရတယ္၊ တေန႔မွာ သံုးႀကိမ္ထြက္ေျပးရတယ္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အဘိုးတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေနမလဲစဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။

ရခိုင္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ျဖစ္ပုံ၊ မဲဆြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ပါက ဦးစားေပးလုပ္ဆာင္သြားမည့္အရာမ်ား၊ လက္ရွိေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို DMG သတင္းေထာက္ ခင္သရဖီဦး က ေမးျမန္းတင္ျပထားပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာျမန္မာအင္စတီက်ဳ (MIPS) အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးေ႐ွ႕၌ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားသံုးဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒပုဒ္မ -၂၅ ျဖင့္ ခ်ဳပ္ရမန္ရယူထားသည္။

လက္႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဘယ္ေလာက္ထိခရီးေရာက္ေနၿပီလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားအျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား႐ွိသလဲ။ ယင္းအေၾကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ဖဒိုေစာကယ္ထူးဝင္းကို...