ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္လာေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကျငာထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရကၡိဳင္႔တပ္ေတာ္(AA) အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္႐ွိ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးလာႏိုင္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိကို နယ္ပယ္အသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား DMG က စုစည္းတင္ျပလိုက္ရသည္။

ေအာင္ထိန္ ေမးျမန္းတင္ဆက္သည္။

မိဆူးပြင့္ (ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္)
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)

“ကၽြန္မအျမင္ေျပာရရင္ ႏွစ္ဖက္ေတာ့႐ွိမွာေပါ့ေနာ္။ ပထမတစ္ဖက္ကေတာ့ နည္းနည္းအေကာင္းဖက္က သံုးသပ္ၾကည္ရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခုကို သူ(တပ္မေတာ္)ဦးေဆာင္ပါဝင္ၿပီး လုပ္မွရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္ပါဝင္ၿပီး ေသခ်ာလုပ္ေပးႏိုင္မွရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေသေသခ်ာခ်ာဦးေဆာင္ၿပီး လက္႐ွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲမွာပါဝင္ေနတဲ့ အခန္းက႑နဲ႔ သူရဲ႕အေရးႀကီးမႈ၊ အေရးပါမႈ၊ သူ႔ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚမွာထားတဲ့ ေစတနာကို ျပန္ျပသလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ အေကာင္းဘက္ကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကက်တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေနတယ္ဆိုေပမယ့္ အဓိကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းတဲ့ပံုစံက ပိုၿပီးေတာ့လက္ေတြ႕ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြပါဝင္လာေရးဆိုတာမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အခုလို ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္တာက လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ အခြင့္အလမ္း တစ္စံုတစ္ရာ Bilateral စဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြျဖစ္လာလို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ တစ္ဖက္မွာ က်ေတာ့လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ဒီအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသေသခ်ာခ်ာ ႐ႈျမင္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြအားလံုးဟာ ရပ္သြားတာျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားတာျဖစ္ျဖစ္ လာမယ့္ အစိုးသစ္သက္တမ္းမွာ အားၿပိဳင္မႈေတြႀကီးလာလို႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။”

ဦးေဖသန္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

“အမွန္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကဖြဲ႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ မ႐ွိတဲ့အခ်ိန္ကလည္း NRPC (အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန) တို႔လို အဖြဲ႔ေတြက လုပ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေနၾကတာ႐ွိတယ္။ အခုဖဲြ႕တာကေတာ့ သူတို႔တပ္မေတာ္သက္သက္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တကယ္လို႔ လိုအပ္ရင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ အဲဒီလိုဖြဲ႕ရင္လည္း သူတို႔မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အတိအက်ခ်ျပထားရမယ္။

NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း NRPC ရဲ႕ေအာက္မွာပဲ ေဆြးေႏြးမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သီးသန္႔ EAOs (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္) အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးမွာလားကေတာ့ မ႐ွင္းမလင္းျဖစ္ေနတယ္။ EAOs အဖြဲ႕ၾကားမွာ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးမယ့္အဖြဲ႕ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်တယ္။ ၂၁ ပင္လံုေခါင္းစဥ္ေအာက္ကို ေရာက္သြားရင္ေတာ့ အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးရတယ္၊ တင္သြင္းရတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အေျဖမရဘူး။ လိုအပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ပါဝင္ေပးတာ ပိုၿပီးတုိက္႐ိုက္က်တယ္ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုတာကို လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို မသိႏိုင္ဘူး။

တစ္ဖက္မွာလည္း မဟာမိတ္သံုးရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ကလည္း ထုတ္ျပန္ေနက်အတိုင္း ေတာင္းဆိုေနက်အတိုင္းပဲ။ ဒီကိစၥေတြက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ။ တစ္ႏုိင္လံုးရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေတြ႕ဆံုသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဒီဟာကို ဝမ္းသာရမယ္၊ ႀကိဳဆိုရမယ္။ ဟန္ျပသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ယူဖို႔အတြက္ လုပ္ေနၾကတာလား။ အဲဒီလိုသာျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘာမွမထူး။ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ အမွန္တကယ္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ႀကိဳးစားၾကရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္ေပါ့။

အဲဒီလို ေတြ႕ဆံုမယ္ဆိုရင္လည္း ေအေအကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကျငာထားတာကို ဖ်က္သိမ္းေပးရမွာက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ဒီကိစၥေတြကို သတိနဲ႔ႀကိဳဆိုေနရတယ္ေပါ့။ ဒါက ေကာင္းတဲ့အလားအလာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ထိ လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီအေပၚမွာ နည္းနည္း မ႐ွင္းမလင္းျဖစ္ေနတယ္”

ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း (အတြင္းေရးမွဴး)
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး(REC)

“ေယဘုယအားျဖင့္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တိုက္ပြဲေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးလိုတဲ့ သေဘာေတာ့႐ွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက အခုလိုမ်ဳိး ထုတ္ျပန္ေလ့႐ွိေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေျမျပင္မွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတြက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအျပင္ ေျမျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြ၊ ေနာက္ၿပီး အပစ္ေလ်ာ့ခ်မႈေတြကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာမယ္ေပါ့။

ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြ၊ စစ္ေၾကာင္းေတြက ျပည္သူလူထုၾကားကိုဝင္ၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၊ သံသယနဲ႔ဖမ္းဆီးမႈေတြ႐ွိေနေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပဲရွိေနၿပီးေတာ့ အမွန္တကယ္ ေျမျပင္အေျခအေနအရေတာ့ အလားအလာ မေကာင္းေသးဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ အခုက ဟိုဘက္ဒီဘက္ ထုတ္ျပန္တာပဲရွိေသးတယ္။ ထိပ္တိုက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးတာက မရွိေသးဘူး။ ေဆြးေႏြးၿပီးခါမွ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚလို႔ ေျပာလို႔ရမယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဟိုဘက္ထုတ္ျပန္လိုက္ ဒီဘက္က ထုတ္ျပန္လိုက္နဲ႔ ေျမျပင္မွာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရွိေနတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ ေရာင္ျခည္သန္းလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူူး။

အခုဆိုရင္ တိမ္ညိဳစခန္းက စစ္ေဘးေရွာင္အတြက္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ဆန္ကိုေတာင္မွ စစ္တပ္က ယူသြားတာရွိတယ္။ ဒါေတြက အလြန္တရာဆိုးဝါးတယ္ေပါ့။ အစိုးရက ေထာက္ပံ့တဲ့ဆန္ကိုေတာင္ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့တာမရွိဘူး။ စစ္တပ္ကလည္း သိမ္းခ်င္သလိုသိမ္းသြားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြဆိုရင္လည္း အခုသြားဆိုသြား/ မသြားနဲ႔ဆိုမသြားနဲ႔။ ဒီလိုအေျခအေနနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ခရီးကေတာ့ စားေရးေသာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘက္ေပါင္းစံုက အတိဒုကၡက်ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒီအေနအထားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္လိုတဲ့ သေဘာေတြျပတာကေတြ ႏိုင္ငံတကာကသိေအာင္ အျပသေဘာလုပ္တာေတြ၊ ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကစားတာေတြေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး။ အဲဒီလုိမ်ဳိးလုပ္ေနရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ ဒီထက္မက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးႀကံဳလာႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္မိတယ္”

မံုရြာေအာင္ရွင္ (ဗဟိုျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ

“ဒါကေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္ျပႆနာပဲ။ ဘက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ေတာ့ ေျဖေလ်ာ့ေပးလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္တို႔သိရသေလာက္ေပါ့ေလ၊ ဥပမာဆိုပါေတာ့ တပ္မေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္သက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကျငာဖူးတယ္။ အဲဒီေၾကျငာခဲ့တဲ့ဟာလည္း ဘာမွအရာမေရာက္ခဲ့ဘူး။ အခု ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကျငာခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သိပ္ၿပီးအဆင္မေျပဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကိုယ္က်င့္သံုးတဲ့မူကို တကယ္လိုက္နာမွ ရမယ္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေျဖေလ်ာ့ေစခ်င္လို႔ရွိရင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းကေန ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေလာက္တဲ့ လိုက္နာမႈေတာ့ရွိဖို႔လိုတယ္။ NLD အမတ္ေတြကို ဖမ္းတာျပဳတာေတြေတာ့ မလုပ္နဲ႔ေလ။ ေနာက္တစ္ခုက အက်ဥ္းသားခ်င္းလဲမယ္တို႔ ဘာတို႔ မလုပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ဘက္က သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒါေတြအားလံုး ေျပလည္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”

ေဒၚခင္ေစာေဝ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

“ကၽြန္မတို႔ အေကာင္းဘက္ကိုေတြးရမယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုပဲ သတ္မွတ္သတ္မွတ္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာတစ္ခုကို သြားေစခ်င္တယ္။ ေၾကျငာခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ လံုေလာက္မႈမရွိဘူး။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကေတာ့ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း အကုန္လံုးက လိုလားေနတယ္။ အဓိကေတာ့ ရခိုင္ျပည္သူလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာ္ေတာ္လိုလားေနၾကတယ္။

ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခု ေရွ႕ကိုျဖစ္လာမယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းမွာ သတၱိရွိရွိ၊ သိကၡာရွိရွိေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဘယ္အရာလိုအပ္၊ ဘယ္အရာကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔အပ္တယ္။ အခုလိုေၾကျငာခ်က္ထုတ္ရံုနဲ႔ လံုေလာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ကၽြန္မတို႔က ေျပာႏိုင္တယ္။ တကယ္ေျမျပင္ အေျခအေနကို သံုးသပ္ၿပီး စားပြဲဝိုင္းမွာေဆြးေႏြးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစျပဳဖို႔အတြက္ ေအေအလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္အျဖစ္ ေၾကညာထားတာကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ အစိုးရဖက္က ေအေအကို အၾကမ္းဖက္အျဖစ္ဆိုၿပီး ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ထားတာဟာ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း ၾကားမွာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအေအကို အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔လို႔ ထုတ္ျပန္ထားတာကို ရုပ္သိမ္းဖို႔ အဓိကလုိအပ္တယ္”

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ -

Author: Admin