ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ လက္ရွိ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ပထမအစိုးရ သက္တမ္းကုန္ခါနီး အခ်ိန္သို႔ ေရာက္လာခ်ိန္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈေတြရွိပါသည္။ ယခု အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ၫႊန္ကိန္းမ်ား ရပ္တန႔္ေနသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀  ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္  AA တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အေျခအေန တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ AA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္း ေလးဖြဲ႕တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္းရွိသူ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကို DMG သတင္းေထာက္ ေအာင္ထိန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေမး - ပထမဆုံး ALP က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အပိုင္းနဲ႔ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ - ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆင္ႏႊဲလာတာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၃ မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ NCCT လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွာ ALP က ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ EAOs အဖြဲ႕ (၈) ဖြဲ႕နဲ႔အတူ (Nationwide Ceasefire Agreement) လို႔ ေခၚတဲ့ NCA မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွာ ကြၽန္မတို႔အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့တယ္။ ကြၽန္မဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရလာခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး  တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအစည္းအေဝး (Joint Implementation Coordination Meeting – JICM) မွာ ဆိုလိုရင္လည္း ကြၽန္မတို႔ ပါဝင္ခြင့္ရလာပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုပါဝင္ခြင့္ရလာျခင္းနဲ႔အတူ ကြၽန္မတို႔ဟာ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ေရးထားတဲ့အတိုင္းပဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔အညီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္မယ္၊ ျဖည့္စြပ္မယ္၊ ပါယ္ဖ်က္မယ္ေပါ့ ဒီအခ်က္သုံးခ်က္ကို ရေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔ႀကိဳးပမ္းေနဆဲကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုကို မတည္ေဆာက္လို႔ရွိရင္ ျပည္တြင္းစစ္က ဆက္တိုင္းရွိေနမယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံလိုခ်င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေနထိုင္ေရး အဲဒီကိစၥဟာ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာပါဝင္ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီမွ်တန္ဖိုးရွိရွိနဲ႔ ေအးတူပူမွ်ေနထိုင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚထြန္းေရးအထိကို ကြၽန္မတို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး - ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လကက်င္းပခဲ့တဲ့ ပင္လုံညီလာခံကေန တိုင္းရင္းသားေတြေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဘယ္ေလာက္ထိ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ - အျပည့္အဝရတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔က တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ သြားရတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကြၽန္မတို႔ေရွ႕ကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ နံပါတစ္အခ်က္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ေနာက္တစ္ခုက အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးေျပာင္းလဲမလဲ၊ ေျပာင္းလဲခ်င္လဲဆိုတာကို EAOs ဖက္က အဓိကျပန္စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင္မ်ား၊ ေရနံနဲ႔သံယံဇာတ၊ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေနေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစီးေရး အဲဒီလိုအခ်က္ကို တင္ျပခဲ့တာရခဲ့တယ္။ အဲဒီ (၈) ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရာအတြက္ ဇယားႏွစ္ကိုက်ေတာ့ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ညီလာခံမွာ အဆင္မေျပခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါက ဘာနဲ႔ဆိုင္သြားလဲဆိုရင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲေရးဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္မတို႔ အထစ္အေငါ့ ျပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ကြၽန္မတို႔ စိတ္ရွည္ၿပီးႀကိဳးပမ္းတယ္။

အစိုးရဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပးခ်င္တာမ်ိဳးကို ေတြ႕ရတယ္။ တပ္မေတာ္ဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆုံးအဆုံးသတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ စိုးရိမ္ခ်က္ ေတြရွိတယ္။ အဲဒီ စိုးရိမ္ခ်က္ကဘာလဲဆိုရင္ အစိုးရဖက္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေျမပုံကို ပဲ့ထြက္သြားသလား သူတို႔ေတြရဲ႕ စိတ္ပူမႈ၊ တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ အေနအထားရွိခဲ့သည္ရွိေသာ္ သမိုင္းတရားခံျဖစ္မယ္။ ဒါအစိုးရဖက္က စိတ္ပူမႈလို႔ ကြၽန္မနားလည္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ EAOs ဖက္ရွိရင္လည္း ကြၽန္မတို႔လိုခ်င္ တဲ့ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္မႈကိုသာ အျပည့္အဝမရခဲ့သည္ရွိေသာ္ အဓိကအာဏာသုံးရပ္ကို အျပည့္မဝမရ ခဲ့ဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြက စိတ္ပူပင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီလိုတစ္ ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ စိုးရိမ္မႈေတြမတူညီၾကဘူး။ အဲဒီလို မတူညီၾကတဲ့ၾကားထဲမွာဘဲ ကြၽန္မတို႔က ႀကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္တယ္။

ေမး - ဒီပင္လုံကေန အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္ပါလဲ။

ေျဖ - အဓိကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေတြနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ရမယ္။ ျပင္ဆင္မယ္၊ ျဖည့္စြက္မယ္၊ ပယ္ဖ်က္မယ္။ ဒါကေတာ့ NCA မွာ ရထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ပယ္ဖ်က္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကရလာတဲ့ ရလဒ္နဲ႔အညီ ပယ္ဖ်က္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔က လိုလားေနတဲ့ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္တယ္။ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိုသာ ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆိုလိုရွိရင္ EAOs ဖက္က စိတ္ပူမႈေတြရွိတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ႏွစ္နဲ႔ကိုးလေက်ာ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အထိမ္အဝွက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ စကားလုံးေတြကို ေနာက္မွ အဓိပၸယ္ဖြင့္မယ္ဆိုတဲ့ ခြၽင္းခ်က္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ စာလုံးေတြကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါမွာ ကြၽန္မတို႔ဖက္က ေတာင္းဆိုထားတာကေတာ့ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ NCA အပုဒ္ ၃၀ နဲ႔ ညီရမယ့္လို႔ ကြၽန္မတို႔ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”

ေမး - တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ေသာ့ခ်က္လို႔ ေျပာဆိုတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ေျဖ - တကယ့္လို႔မ်ား ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခြင့္သာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ့ ႀကိဳးပမ္းမႈဟာၿပီးသြားၿပီလို႔ ကြၽန္မတစ္ေယာက္တည္းအေနနဲ႔ဆိုရင္ မွတ္ယူတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အကုန္လုံးပါတယ္။ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို အတည္ျပဳလုပ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပါတီေထာင္မယ္ဆိုရင္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပါတီေထာင္လို႔ရၿပီ။ ဒါမွမဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာအစိုးရကို ဘယ္လိုဖြဲ႕မွာလဲ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဖြဲ႕မွာလား။ အဲလိုမ်ိဳးက မစဥ္းစားရေသးဘူး။ ပါတီေထာင္ခြင့္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးခရီးလမ္း ဘယ္လိုေျပာင္းမွာလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ပါတီေထာင္ဖို႔မလိုေသးခင္မွာ အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လုပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ EAOs ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္လိုျဖစ္မွာလဲ။ ဒါေတြက ကြၽန္မတို႔ EAOs ပိုင္းမွာ မစဥ္းစားရေသးသလို အစိုးရဖက္မွာလည္း တိတိက်က်စဥ္းစားထားတယ္လို႔ ကြၽန္မမထင္ထားဘူး။ အဲဒါက ေရရွည္စဥ္းစားရအုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ေမး - NCA မထိုးရေသးတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြကို အစိုးရဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုသေဘာ ထားရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါလဲ။

ေျဖ - ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔က်ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ NCA ကို ပထမဆုံး စကားစေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၁ ဖြဲ႕ပါခဲ့တယ္။ အဲလို ၂၁ ဖြဲ႕ပါရင္းနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အေနအထားကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတစ္ခုႀကဳံခဲ့တယ္။ အဲဒါက တိုက္ေနတာမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဆိုလို႔ရွိရင္ အစိုးရဖက္ကစဥ္းစားတာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (Ceasefire) မလိုဘူး။ ဒါက တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ဖက္ကလည္းပဲ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတို႔က TNLA ကို အမ်ားႀကီးခ်ိန္းကပ္ၿပီးမွ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အထဲမွာ ပါဖို႔ႀကိဳးပမ္းတာေတြကိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔မ်က္စိထဲမွာ ျမင္ခဲ့ရတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ ကိုးကန႔္တိုက္ပြဲျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ သုံးဖြဲ႕အေပၚမွာ အရမ္းနာက်ည္းမႈ ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ နာက်ည္းမႈေတြ ျဖစ္သြားတာကို သူတို႔က ျပန္လည္ေျဖေလ်ာ့တယ္။ ကုစားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးက သူတို႔အပိုင္းဘဲသူတို႔သိမယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္မမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ စဥ္းစားလာခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ အဖြဲ႕ေျခာက္ဖြဲ႕က မပါလာေတာ့ဘူး။ မပါႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြဟာ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဆိုတဲ့ အစုအဖြဲ႕ထဲမွာ က်န္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အခုက UNFC ထဲကလည္း မြန္နဲ႔လားဟိုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထဲေရာက္ သြားၿပီ။ ဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြကိုလည္းပဲ ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ (All inclusive) ကြၽန္မတို႔ အၿမဲတမ္းလိုလို ေျပာဆိုေနတာရွိတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြအတြက္ ပါဝင္လာဖို႔ လမ္းစေတာ့ဖြင့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြေရာ၊ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရေရာ လမ္းစဖြင့္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူတဲ့အခါမွာ လမ္းကမပြင့္ဘူး။ တိတိက်က်မပြင့္ဘူး အဲလိုျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။

ေမး - NCA မွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ မတရားအသင္း၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕လို႔  သတ္မွတ္ေၾကညာထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ NCA မွာ ပါဝင္လာဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သင့္လဲ။

ေျဖ - အခုဆိုလို႔ရွိရင္ Online ကေန ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ဖက္ကလည္း ပန္ဆန္းမွာေတြ႕ၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ဒါေတြက ကြၽန္မတို႔ေတြ႕ေနရတယ္။ တိုးတက္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတာလည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ေျပာဆိုသံေတြကိုလည္း သိေနရတယ္။ ကြၽန္မတို႔က တပ္ဖက္ကိုလည္းမေမးဘူး။ ေအေအဖက္ကိုလည္းမ ေမးတာမရွိဘူး ဘယ္လိုအဆင့္ေနေတြေရာက္ေနၾကၿပီလဲဆိုတာကို သတင္းေတြအရပဲၾကားသိေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ေလ်ာ့ရမယ္။ ေလ်ာ့ဖို႔အတြက္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႏွဖူးေတြ႕ဒူးထိ ထိုင္ၿပီးမွ သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ လိုအပ္ခ်က္ကို အပြင့္လင္းဆုံးေျပာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးေျပာၿပီးမွသာလွ်င္ ကိုယ္လိုရာကို ကိုယ့္ဖက္က ဘယ္ေလာက္ရလဲ သူ႔ဖက္က ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့ေပးႏိုင္လဲ။ သူလိုရာကို ကိုယ့္ဖက္က ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့ေပးႏိုင္လဲ။ ကိုယ္လိုရာကိုေရာ သူ႔ဖက္က ဘယ္ေလာက္ရလဲဆိုတာကို အေျဖသိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး - လက္ရွိ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေအေအတို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြအေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ေျဖ - ရန္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္က ရန္မျဖစ္က်ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့လကၡာဏာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ဒုတိယတစ္ဆင့္တိုးလာမယ္လို႔ျမင္တယ္။ အျပဳဖက္ကပဲ ျမင္ပါတယ္။

ေမး - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ AA နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ALP အေနနဲ႔ သီးသန႔္ၾကားဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖိူ႔ရွိလား။

ေျဖ - ကြၽန္မတို႔က ေစတနာရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေအေအ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို လက္ခံတယ္ဆိုလိုရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ပါပဲ။

ေမး - မၾကာမီမွာတက္လာေတာ့မယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ လာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္လဲ။

ေျဖ- ကြၽန္မတို႔က ၂၀၂၀ မွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံမွာ အဆိုျပဳခဲ့ တာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၂၀၂၀ အလြန္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔အဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားဆိုတာကို ဇယား ၂ ရွိတယ္။ အဲဒီ ဇယားႏွစ္ကိစၥကိုေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဇယားႏွစ္မွာက်ေတာ့ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ ကိစၥကေတာ့ အရမ္းကိုအေသးစိတ္ျဖစ္တယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကြၽန္မတို႔ EAOs ဖက္က ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတိုင္းကို အစိုးရဖက္ကိုေျပာတယ္။ အစိုးရဖက္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔နဲ႔ ညႇိႏႈိင္းထားတဲ့ က႑ေတြက အစိုးရအဆိုျပဳခ်က္ EAOs ဆိုျပဳခ်က္ဆိုေတြက တင္းေနေသးတယ္။

၂၀၂၀ အလြန္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ဖို႔ကိစၥကို အဆင့္သုံးဆင့္နဲ႔ စဥ္းစားထားတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီမိုကေရဒီနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံတဲ့ အေျခခံမူမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုခိုင္မွာေရး ဒီလို AEOs ဖက္ကစဥ္းစားခ်က္ကို အစိုးရနဲ႔ျပန္ညႇိတဲ့အခါမွာ ဇယားႏွစ္မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကြၽန္မတို႔ရခဲ့တယ္။ အဆင့္သုံးဆင့္မွာ AEOs နဲ႔အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နည္းပညာအရ စိစစ္မႈေတြလုပ္ရမယ္။ ေနက္တစ္ခ်က္က အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္အဆင့္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးနဲ႔ ကြၽန္မတို႔က ေရရွည္သြားဖို႔ လိုအပ္ေသးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခရီးကရွည္အုံးမယ္။

Author: Admin