မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ လူတိုင္းနီးပါး Social Media ကို အသုံးျပဳေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္ေကာင္စီအေပၚ ေဝဖန္တဲ့သူတိုင္းကို အခုျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာကိုလည္း သက္ေရာက္ ေနပါတယ္။

အစိုးရဆိုတာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ ဓနရွင္ႀကီးပုံစံႏွင့္ ျပည္သူေတြအေပၚ မိမိတို႔ရဲ႕ အလုပ္သမားကို ဆက္ဆံသလို ဆက္ဆံလို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူကေပးတဲ့ အခြန္ေငြေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပည္သူ႔ခိုင္းဖတ္သာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုသူမ်ားမွာလည္း အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းသာ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းစုံစမ္းလာခဲ့ရင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးဖို႔ ျပည္သူ႔အခြန္စားဝန္ထမ္းမ်ားမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ အေနအထားမွာလည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ေအေအ) က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေတြကို တိုးခ်ဲ႕လာၿပီး တရားစီရင္ေရးကိစၥကိုပါ ေဆာင္ရြက္လာတာေတြကို ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ေအေအ) ရဲ့ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ေတာ့ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္ခံရသလို ျဖစ္ေနမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံက ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြက ျပည္သူေတြ က်န္းမာေရးအတြက္ စဥ္းစားပူပန္ၿပီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ျပည္နယ္ေကာင္စီက ၎တို႔၏ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔သာ ႀကိဳးစားေနတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ဥပမာ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဂါေက်း႐ြာက မုဒိမ္းမႈမွာ က်ဴးလြန္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးသာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈသာ မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာစစ္သား (၃) ဦးကိုလည္း အေရးယူႏိုင္ခဲ့မွာ မဟုတ္သလို ဘယ္သူမွလည္း သိလိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။