ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို႔၏ တရားလက္လြတ္ျပဳမူခဲ့သည့္ အလြန္တရာ စက္ဆုတ္ဖြယ္၊ ရြံရွာဖြယ္၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ နာက်င္ဖြယ္၊ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆန္ျပႆနာေန႔ ေသြးေျမက်မႈပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီအေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴ႐ွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးအပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တျခားလူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္ယူစရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ စည္းလံုးမႈ အားမေကာင္းျခင္းျဖစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿပိဳပ်က္စီးၿပီး မိမိတို႔ရည္မွန္းထားသေလာက္ ခရီးမေရာက္ခဲ့သည္မ်ားကို ယေန႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေျပလည္မႈရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလွ်င္ ကာလၾကာသည့္တိုင္ ေျပလည္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။

မ႑ိဳင္ႀကီး ၄ ရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ သေဘာထားမေျပာင္းလဲလွ်င္ ျပည္ေစာင့္မ႑ိဳင္ႀကီးျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ မ်က္စိႏွင့္နားကို ပိတ္ပင္ထားသလို ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။