ၿမိဳ႕တစ္ခုရဲ႕ သန႔္ရွင္းသာယာမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသူေတြထဲမွာ အမႈိက္သိမ္းတဲ့ စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတြလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ သူတို႔ေတြဟာ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တစ္ေန႔လုပ္ခ ၄၈၀၀ က်ပ္ကိုမရရွိၾကဘဲ အလုပ္ခ်ိန္မွာလည္း ၈ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။

ျပည္မဘက္မွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္မ်ားသည္ လမ္းခရီးၾကန႔္ၾကာမႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚမွာပင္ ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ လက္ရွိတြင္ စက္ဆုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ျပည္မဘက္က မွာယူထားသည့္ စက္သုံးဆီကားမ်ားသည္ ရခိုင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ၾကန႔္ၾကာေနသည့္အတြက္ ယခင္ေဈးျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ စက္သုံးဆီတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ။

စပါးစိုက္ခင္း လယ္တစ္ဧကအတြက္ စက္ႏွင့္လယ္ထြန္ခ ၄ ေသာင္း ၊ ဒီဇယ္ဆီဖိုး ၂ ေသာင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၁ သိန္း၊ ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႔စက္ခ ၇ ေသာင္း၊ မ်ိဳးစပါးစရိတ္ ၁ ေသာင္း ကုန္က်ၿပီး အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္ ၁ ရက္လွ်င္ အနည္းဆုံး ၇၀၀၀ ခန႔္ ကုန္က်မႈလည္း ရွိေသးသည္။ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ စပါးတင္း ၁၀၀ ကို ငါးသိန္းက်ပ္သာ ရွိသည္။

လက္ရွိကာလမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ရခိုင္ျပည္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ လုံၿခဳံေရးတင္းၾကပ္မႈေတြနဲ႔  တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈေတြအထိ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာေနပါတယ္။ လမ္းသြားလမ္းလာေတြကိုလည္း ပိုမိုၿပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈေတြရွိလာတာေၾကာင့္ ရခိုင္မွာ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာမလားလို႔ စိုးရိမ္ေနၾကရတဲ့အေျခအေနပါ။

ရခိုင္ျပည္နဲ႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး ကိုယ္ပိုင္အသိုက္အၿမဳံ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ေနလာခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ေအာက္မွာေတာင္ သာယာဝၿဖိဳးခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္ဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေနတာကို ျမင္ေတြ႕ေနၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။