ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ စစ္ေရးပဋိပကၡ၊ မြတ္ဆလင္အေရးကိစၥတို႔ေၾကာင့္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ လူထုအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ Facebook ေပၚတြင္ Post တစ္ခုတင္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္တစ္ခုေပးျခင္းသည္ သာမန္လူတို႔ထက္ စိတ္ဝင္စားမႈခံစားရသည္။

စခန္းအတြင္း႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္႐ွိေသာ္လည္း လူတစ္ဦး၏ကိစၥအဝဝအတြက္ ေလာက္ငွမႈမ႐ွိေပ။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ႏွင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္(WFP) တို႔မွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ားကူညီေရးအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ယူကာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းေနၾကရသည္။

စစ္ပဲြျဖစ္လွ်င္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ထိခိုက္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းကပင္ စတင္ျဖစ္ပြားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တို႔ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအထိနာလွၾကသည္။ က်န္းမားေရ၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ....

လတ္တေလာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကလည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ကလည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိမႈကို လက္မခံေပ။ ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္(AA)ကလည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ မိမိတို႔တပ္ရွိရမည္ကို စဲြကိုင္ထားသည္။

ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို႔၏ တရားလက္လြတ္ျပဳမူခဲ့သည့္ အလြန္တရာ စက္ဆုတ္ဖြယ္၊ ရြံရွာဖြယ္၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ နာက်င္ဖြယ္၊ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆန္ျပႆနာေန႔ ေသြးေျမက်မႈပင္ျဖစ္သည္။