ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမလုံေလာက္ျခင္းဟာ လူထုရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမလုံေလာက္ျခင္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈရွိလာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြစျဖတ္ခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ပီဒီအက္(ဖ္)ေတြရဲ႕ဖ်က္ဆီးမႈနဲ႔ ဆည္အတြင္းေရနည္းလာတာေၾကာင့္လို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနက ဝါဒျဖန္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီဝါဒျဖန္မႈမဟုတ္ေတာ့ဘဲ “ျပည္သူေတြကို မစိုးရိမ္ဖို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကို ပိုမိုျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ထုတ္ျပန္လာတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။

၂၁ ရာစုႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ အထီးက်န္စြာ တစ္ဦးတည္းရပ္တည္လို႔မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူသားျဖစ္တည္မႈဟာ ကမာၻႀကီးအတြက္ပိုမိုအေရးပါလာသလို မတူညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနၾကျခင္းကလည္း ကမာၻႀကီးမွာရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးေအးခ်မ္းဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာေနၾကသူေတြကိုယ္တိုင္က ထူးဆန္းတဲ့နည္းပညာေတြနဲ႔ ကမာၻအတြင္းက သက္ရွိအားလုံးကို ဆြဲထုတ္ပစ္ႏိုင္တဲ့ လူသတ္လက္နက္ေတြကို မနားတမ္းတည္ေဆာက္ၾကျခင္းဟာ ကမာၻႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနၾကတယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမားတဲ့ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ပါတီက ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ သာမန္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုဆိုေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ခုခံေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စဥ္းစားလိုက္ရင္ ထူးျခားမႈေတြရွိေနတာကို သတိထားမိတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိကာ ျငင္းခုန္ရသည့္ ေဝါဟာရ တခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္မွ်တေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ရခိုင္အေရးဟာႏိုင္ငံေရး လူမ်ိဳးေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ တဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡဖန္တီးလို႔ေကာင္းတဲ့ေနရာ ျဖစ္ ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔တြက္ခ်က္ထားပုံလည္းရပါတယ္