ေနာက္တစ္ခုက ဒီေန႔ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အဓိက ပင္မျပႆနာျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရာယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး နိုင္ငံအတြင္းအရွည္ၾကာဆုံးျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ့္ကာလလို႔ ျမင္ပါတယ္။ NUG အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ နိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္မႈကိုရရွိဖို႔ လိုအပ္ေနေသးသလို အဲဒီတရားဝင္ဖို႔ကလည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြက လက္ခံဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ထိုနည္းတူ ဒီတရားဝင္မႈကို ရရွိနိုင္ဖို႔ ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ နိုင္ငံေရးျဖစ္တည္မႈသေႏၶကို NUG အေနနဲ႔ အျပည့္အဝလက္ခံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အဲဒီေနရာက အခု နိုင္ငံေရးသမားေတြ လူေတြသိၾကတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုံ (SEZ) ေနရာပါပဲ။ ကမၻာ့နိုင္ငံေရးဇတ္ခုံေပၚမွာ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ေနရာလို႔ တင္စားခံရ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္တဲ့ေနရာပါ။ စစ္တပ္ေဖာက္ခဲ့တဲ့လမ္း လယ္ကြင္းျပင္ ျဖတ္သြားတယ္။ တျပားမွ ေလ်ာ္ေၾကးမရပါ။ သိမ္းလိုက္တဲ့ေတာင္ေတြဟာ ေဒသခံေတြရဲ့ေနရာေတြျဖစ္တယ္။ ျခဴးျပား တျပားမွ မရပါ။ အဆိုးဆုံးကေတာ့ စစ္ေတာနဲ႔ သစ္ပုတ္ေတာင္ဆိုတဲ့ရြာေတြပါ။ အဲဒီႏွစ္ရြာဟာ ဓညဝတီ ဌာနခ်ဳပ္ရဲ့ ၿခံစည္းရိုးထဲမွာ အခုထိေနရပါတယ္။ တခ်ိန္က ကိုယ္ပိုင္ခဲ့တဲ့ေျမကို ကိုယ္က ဌာနခ်ဳပ္မႉးဆီမွာ သီးစားငွားၿပီး ျပန္စိုက္ရပါတယ္။ ၂၄ နာရီ ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ ဝင္ထြက္ခဲ့လို႔ရတဲ့ေနရာဟာ စစ္တပ္က ရပ္ဆိုရပ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မထြက္ရဆိုတဲ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေအာက္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။

ကိုလိုနီစနစ္ကို စတင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတြဆုတ္ခြာ သြားခဲ့ၾကေပမယ့္ ကိုလိုနီစနစ္ဟာ ကိုလိုနီျပဳက်င့္ခံခဲ့ၾကတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ အျမစ္တြယ္က်န္ရစ္ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။ နိုင္ငံအတြင္း နိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း မ်ိဳးႏြယ္စုေတြၾကား ခြဲျခားထားတာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ ကန႔္သတ္ထားတာ စီးပြားေရးကို ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတာ၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ကိုလိုနီဥပေဒေတြကို ဆက္လက္ ဆုတ္ကိုင္ က်င့္သုံးထားၾကတာ အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုေတြကို နိုင္ငံေရးတန္းတူ အခြင့္အေရးမေပးတာ၊ လူနည္းစုေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ေတြကို နိုင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ထားၾကတာေတြ အားလုံးဟာ ကိုလိုနီအေမြေတြကို နိုင္ငံေတြမွာ လက္ခံက်န္ရစ္ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ရွိကာလမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ထက္ စစ္ေဘာင္က ပိုက်ယ္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္သလို၊ ပိုၿပီးအံ့အားသင့္ဖို႔ေကာင္းတာက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေႂကြးေၾကာ္လာတဲ့ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရဟာ ဒီေန႔ထိ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ...

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပိတ္မိေနသူေတြရဲ႕ အိမ္ျပန္ခရီးအတြက္လည္း အစီအစဥ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ WHO ရဲ႕ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ COVID-19 ဟာ အခ်ိန္ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္ထိ ၾကာျမင့္နိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားရာေဒသအတြင္း ခရီးလြန္ေနသူေတြဟာ ႏွစ္ႏွစ္အထိ တစ္ျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ပိတ္မိေနလိုမရပါဘူး။