ႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္မွာ ပညာေရးသည္လည္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ႏွင့္ ခရီးသြားေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္အနိမ့္ဆံုး အဆင့္မွာ ရွိေနသည္။ ယခင္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေအာက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွိခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။

        တကယ္ေတာ့ “ လူတိုင္း လြတ္လြပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္ ” ဟု လူ႔အခြင့္ အေရးစာတမ္းတြင္ ပါရွိေပမယ့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာျခားတို႔ထံ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါေတာ့မလား ....

ႏြမ္းပါးတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ဆင္းရဲတြင္းထဲက လြတ္ေအာင္ ဆြဲတင္ဖို႔ စက္မႈဇုန္ေတြ တည္ေထာင္ေပး ရမယ္လို႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါက အေတြးေဖာက္ေပးလိုက္သလဲေတာ့ မသိ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေလ့လာမႈအရေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (သို႔တည္းမဟုတ္) စက္မႈဇုန္ကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံေတြကို အက်ိဳးထူးေပးမယ့္ လကၡဏာေတာ့ မျမင္မိေခ်။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဘဂၤလီအေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့တယ္။

တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္ျခင္းနဲ ့ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ခရီးကုိ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတင္လုိက္ပါတယ္။ ၁၄ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိခ့ဲတဲ့ခရီးစဥ္ျဖစ္သလုိ ကင္းစခန္း ၃၀ ကုိ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြက နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္လုိ ့ သုံးလေျမာက္တဲ့ ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။