တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္ျခင္းနဲ ့ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ခရီးကုိ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတင္လုိက္ပါတယ္။ ၁၄ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိခ့ဲတဲ့ခရီးစဥ္ျဖစ္သလုိ ကင္းစခန္း ၃၀ ကုိ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြက နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္လုိ ့ သုံးလေျမာက္တဲ့ ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကမၻာလံုးက အားေပးေထာက္ခံျခင္းကိုခံေနရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူအခြင့္အေရးအခြင့္ထူးခံ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ေတြဟာ ဖံုးဖိမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပါက္ကြဲလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡမွ အစျပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္လာခဲၾကတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ေတာ့ အေတာ္အင္အား ေကာင္းေနၿပီလည္းျဖစ္တယ္။ လက္နက္ေတြ၊ စစ္သင္တန္းေတြ၊ တပ္စခန္းေတြအထိ သူတို႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြကို အBကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္လာခဲ့ ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ အစိုးရနဲ႔ ဆက္စပ္သူ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္ စပ္သူေတြကို သတ္ျဖတ္မႈေတြျပဳလုပ္လာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရရဲ႕ယႏၱရားတစ္ခုလံုး ေမာင္ေတာေဒသ မွာ လည္ပတ္မႈမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုတာဟာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အနားသတ္မ်ဥ္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေ၀းေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေစ်း၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ေက်လွေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ မမွ်ေအာင္ ၀န္ထမ္းေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား။ သူတို႔သည္ တာ၀န္ေက် ပြန္ေအာင္လည္း အလုအယက္ ၀န္ေဆာင္မႈျပဳၾကသည္။ သူတို႔မွာ ေျမာ္ျမင္ေသာ အေတြးအေခၚမရွိ၊ ၀န္ထမ္းေနရလွ်င္ ေက်နပ္ေနသည့္အသြင္။ ႏိုင္ငံေတာ္လစာကို ထုတ္ယူကာ ျပည္သူမ်ားအား ပမာမခန္႔ ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ မာန္မာနမ်ားလည္း သူတို႔မွာမရွိ။ သူတို႔ကို ေတြ႕ခ်င္လွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရံုးမွ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ ၂၀၀ ဖိုး စီးလိုက္လွ်င္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မေစ်း၏ ေစ်းေဖာင္ေတာ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တည္ရွိရာေနရာမွလည္း တစ္နာရီသာသာ ခရီးသာရွိသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ၀န္ထမ္းခ်င္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိေနသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြနဲ႔ မၿငိမ္သက္ေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ေမာင္ေတာေဒသဟာ နယ္စပ္မလုံၿခံဳမႈေတြနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အားနည္းတဲ့ အေျခေနေတြေၾကာင့္  ထိတ္လန္စရာ သတင္းေတြနဲအတူ ေဒသေန ျပည္သူေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာပါတယ္။

“စီမံကိန္းၿပီးသြားတာနဲ႔ ေရနံတင္သေဘၤာေတြဝင္ထြက္ေနၿပီဗ်ာ။ သေဘၤာေတြ ဝင္ထြက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ ငါးဖမ္းခြင့္ မရပါဘူး။ ငါးဖမ္း ခြင့္မရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအခက္ခဲျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ” လုိ႔ DMG ကုိ ေျပာဆုိလုိက္တဲ့သူက မေဒးကြ်န္းက ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေမာင္ျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။