၂၄ ထပ္အျမင့္ေပၚကေန ခုန္ခ်လုိက္တဲ့ မဇင္မာဦးသတင္းဟာ ျပည္ပကုိ အလုပ္အကုိင္အမည္ မ်ိဳးစုံကြဲျပားၿပီး ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ရခုိင္ေဒသက ျပည္ပလုပ္သားေတြရဲ႕ဘဝကုိ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္လမ္းရွားပါးေနတဲ့ ရခုိင္ေဒသအတြက္ ျပည္ပ အိမ္မက္မက္ေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ သတိျပဳေပးဖုိ႔ ထုိးလုိက္တဲ့ ေခါင္းေလာင္းသံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၁)

အဝါေရာင္သန္းေနေသာ လိေမၼာ္သီးမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာသည့္ စက္မဲ့ ရြက္လြင့္ေလွမ်ားသည္ မိဇံနတ္ကြန္းထိတ္ကုိ ျဖတ္သန္း၍ ေခ်ာင္းငယ္ထဲသုိ႔ ဝင္လာၾကသည္။

နီရဲေနေသာ ေျမသားအုိးေျမာက္မ်ားစြာသည္ ေခ်ာင္းထဲအား ဒီေရအတက္တြင္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေရခ်ိဳးေနေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေလွမ်ားေပၚမွ လိေမၼာ္သီးမ်ားကုိ ေပွ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းၾကသည္။

အေျခခံပညာအဆင့္ ပထမတန္းမွ နဝမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ စာေမးပြဲ အေအာင္၊ အ႐ံႈးကို အတန္းတင္ စာေမးပြဲရမွတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ သတ္မွတ္တဲ့စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူသိမ်ားတ့ဲ သစ္ပင္ေတြ၊ ေတာရုိင္းတိရိစ ၦာန္ေတြနဲ႔ အရမ္းလွပတ့ဲ ရခုိင္ရုိးမေတာင္ဟာ တကယ္ပဲ ပ်က္စီးသြားၿပီလား။ တကယ္ပဲ ေတာင္ကတုံးျဖစ္သြားၿပီလား။ အဘြားနဲ႔ ထုိအမ်ိဳးသမီးေျပာၾကားတ့ဲ စကားေတြ တကယ္မွန္ပါတယ္။ ရုိးမေတာင္ကုိျဖတ္ၿပီးသြားတ့ဲ ခရီးသြားျပည္သူေတြ လက္ရွိျဖစ္ေနတ့ဲ အေျခအေနကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

ဖတ္မိထားသည့္ ၀တၱဳတုိကေလး တစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္စာေရးဆရာ အုိဟင္နရီ (O.Henry) The Last Leaf ေနာက္ဆုံးသစ္ရြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ၀တၱဳထဲမွ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွစ္ဦးမွာ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာမေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။