“လူငယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ လူငယ္ဆိုတာကို အရင္အနက္ဖြင့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ လူငယ္ဆိုတာ ႐ုပ္ခႏၶာနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ဘဲ စိတ္စြမ္းအားနဲ႔သာ ပတ္သက္ပါတယ္။ အသက္ ႀကီးရင့္တဲ့လူက လူငယ္ျဖစ္ႏိုင္သလို အသက္ငယ္တဲ့လူလည္း အဖိုးႀကီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ လူငယ္ေတြအမ်ားစုဟာ အဖိုးႀကီးေတြျဖစ္ေနၾကတယ္”

လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္တ့ဲ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ထားတ့ဲ အာဆာအဖြဲ႕ (ARSA) ဟာ အီကြန္မန္႔အစုံအလင္အျပင္ လက္အိတ္ေတြပါ ၀တ္ဆင္ထားၿပီးေတာ့ ေခတ္မီလက္နက္ငယ္ေတြ ကုိင္ထားတာ ေတြ႔လုိက္ရသလုိ  အာဆာ (ARSA)  အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ခါးမွာ စကားေျပာစက္ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။  ပါးစပ္ကလည္း အလႅာ ဆုိတ့ဲ စကားလုံးကုိ ေအာ္ေျပာေနၾကတာ ၾကားလုိက္ရပါေသးတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္အျဖစ္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဘက္ ၾကည့္႐ႈလွ်င္လည္း အစိုးရက စပါး၀ယ္ရန္ ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ား အႀကိမ္မ်ားစြာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

“ဆတ္႐ိုးက်ၿမိဳ႕သစ္”ကို အမ်ားေခၚေ၀ၚေနၾကသည္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးရပ္ကြက္ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအတြင္း နာဇီရြာ၊ ကသဲရြာ၊ ကုန္တန္းရပ္ကြက္၊ ဓည၀တီရပ္ကြက္၊ မက်ည္းၿမိဳင္ရပ္ကြက္ စသည့္ရပ္ကြက္မ်ားက ရခိုင္အိမ္မ်ားသည္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားအား ဆတ္႐ိုးက်ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနရာခ်ထားခဲ့သျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးရပ္ကြက္ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနမည့္အစား ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းက ခ်ဥ္းကပ္ရင္ အဆင္မေျပႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုခ်င္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္စရာလည္း မရွိပါဘူး။ ဥပမာ အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုမွာ ေရာင္းသူကလည္း အမွန္တကယ္ ေရာင္းခ်ခ်င္ရင္ ၀ယ္မည့္သူကလည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ညႇိႏိႈင္းမႈနဲ႔ ေစ်းတည့္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ေရာင္းမည့္လူ အက်ပ္အတည္း ေရာက္ေနခ်ိန္မွ ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ၀ယ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားရင္ေတာ့ ၾကန္႔ၾကာသြားႏိုင္ပါတယ္။