မၾကာမီတစ္ခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြ ပင္လယ္ကူးဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘၤာမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ျဖည့္တင္းရာတြင္ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား လံုေလာက္စြာ ျဖည့္တင္းႏုိင္ေရး ထုတ္လုပ္သြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက  ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာ အဆုိပါလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

မျဖဴသည္ လိင္ေစာ္ကားခံရသူေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိအလိုကို ဆန္႔က်င္လ်က္  အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ လိင္ေစာ္ကားခံရသူနဲ႔ မျခားသာ ျဖစ္ေလမည္။ ပထမအိမ္ေထာင္တြင္ လင့္အလိုကို မိုက္႐ူးရဲဆန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ မျဖဴ၏ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာကို လင္က မည္သို႔ မည္ပံု နာက်င္ခံစားေစရသလဲ ဆုိတာေတာ့ ေရးမျပ၊ အိပ္ခန္းထဲကကိစၥဟု မိဘမ်ားက သတ္မွတ္သျဖင့္ ေျပာဆို၍ မရ။ ကြၽန္ေတာ္ကျဖင့္ မျဖဴ မ်က္ရည္မ်ားကို ဘာသာျပန္၍ရလွ်င္ ျပန္ခ်င္စမ္းပါဘိ။ အခုေခတ္စကားနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ “အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ရေကာင္းရႏုိင္မည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ား၌ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ပစ္ထားျခင္းမ်ားကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရေပသည္။ ဟုိတေလာက ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အထင္ကရ ဘုရားေစတီမ်ားျဖစ္ေသာ ဘားဘူေတာင္ ႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားသိမ္ အနီးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူတို႔၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမိႈက္မ်ားကို ေတြ႔ရေၾကာင္း သတင္းမ်ား၌ ျမင္ရသည္။

ယခု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ ဟူ၍ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၃) ခု ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ပင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာင္းေသာအလားအလာ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ ပါတီမ်ားေနလွ်င္ ရခိုင္မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲကြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္၏။

ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏အက်ိဳးကို လိုလားေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပး၍ ရႏိုင္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ မဟုတ္သည္ကိုေတာ့ ရႈျမင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။