ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနတ့ဲ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တြင္က်ယ္တာကေတာ့ ပုဂံ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စတ့ဲၿမိဳ႕ေတြက ထိပ္ဆုံးမွာရွိေနတာပါ။ လည္ပတ္စရာေတြမ်ားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအႀကိဳက္ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ ငပလီကမ္းေျခတို႔ရွိတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း တြင္က်ယ္လာပါတယ္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ သွ်စ္ေသာင္း၊ ကုိးေသာင္း၊ ထုကၠန္သိမ္နဲ႔ ေလးမ်က္နာ စတ့ဲဘုရားမ်ားစြာရွိသလုိ ငပလီကမ္းေျခဟာလည္း အပန္းေျဖလုိ႔ေကာင္းတ့ဲ သဘာ၀႐ႈခင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္မွာ ပညာေရးသည္လည္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ႏွင့္ ခရီးသြားေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္အနိမ့္ဆံုး အဆင့္မွာ ရွိေနသည္။ ယခင္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေအာက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွိခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။

        တကယ္ေတာ့ “ လူတိုင္း လြတ္လြပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္ ” ဟု လူ႔အခြင့္ အေရးစာတမ္းတြင္ ပါရွိေပမယ့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာျခားတို႔ထံ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါေတာ့မလား ....

ႏြမ္းပါးတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ဆင္းရဲတြင္းထဲက လြတ္ေအာင္ ဆြဲတင္ဖို႔ စက္မႈဇုန္ေတြ တည္ေထာင္ေပး ရမယ္လို႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါက အေတြးေဖာက္ေပးလိုက္သလဲေတာ့ မသိ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေလ့လာမႈအရေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (သို႔တည္းမဟုတ္) စက္မႈဇုန္ကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံေတြကို အက်ိဳးထူးေပးမယ့္ လကၡဏာေတာ့ မျမင္မိေခ်။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဘဂၤလီအေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့တယ္။