DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

(ေဆာင္းပါး)

စစ္ေကာင္စီသည္ မိမိကိုယ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံး အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္မွတ္ယူကာ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႀကီးထြားလာသည့္ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို တျပည္လုံးပတ္၍ ဗုံးႀကဲေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မတက္ေရာက္သည့္ EAOs အဖြဲ႕မ်ားကို အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ေန၏။

စစ္ေကာင္စီလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္

ထို႔အျပင္ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး။ NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတို႔အား စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္ေကာင္စီသည္ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔အေပၚ လက္နက္ခ်စရာမလိုသည့္ ကစားကြက္တကြက္ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕လုပ္ရန္ စီစဥ္လာသည္။ ယင္းမွာ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က NCA ထိုးထားသည့္ EAOs မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ဆက္ကိုင္လိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သို႔ဝင္ရန္ စစ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆိုလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားအား တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ေဒသအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လိုပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက မက္လုံးေပးလာသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က PNLO(ပအိုဝ္)၊ LDU(လားဟူ)ႏွင့္ ALP(ရခိုင္)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ၎တို႔အား တပ္မေတာ္ (သို႔မဟုတ္) နယ္ျခားေစာင့္တပ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကရန္ စစ္ေကာင္စီဘက္က အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း VOA သတင္းတစ္ပုဒ္က ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ လူထုေထာက္ခံမႈနည္းေသာ (သို႔မဟုတ္)  အင္အားေပ်ာ့အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕မွာ စစ္တပ္ထဲ ဝင္မည္ေလာ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္မည္ေလာ စသည့္ျဖင့္ စဥ္းစားစရာအျဖစ္ ဆိုက္ေရာက္ေနေတာ့သည္။

ALP အတြက္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာ

ထိုအထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ/ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALP/ALA) အေျခအေနကို လွမ္းၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္သူလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးအထိ တိုက္ပြဲဝင္မည္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ALP ကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ (ဧၿပီလ ၉ ရက္)ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကမာ႐ြတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ALP သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တို႔တြင္အေျချပဳၿပီး ကာလရွည္ၾကာစြာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အင္အားႀကီးထြားလာျခင္းမရွိဘဲ စစ္သည္အင္အား ၁၀၀ ခန႔္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ALP သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ALP အတြင္း မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ မရွိျဖစ္ေနၿပီး သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ေနသျဖင့္ ခါးျပတ္ေနကာ ေအာက္ေျခတြင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမရွိဘဲ ရခိုင္လူထုႏွင့္လည္း ကင္းကြာေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၏။

ထို႔အတူ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ပါတီအင္အား ၁၀၀ ခန႔္သာရွိေသာ ALP ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ ရာထူးေနရာေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ကာ ပါတီဥကၠ႒ ခိုင္ရဲခိုင္၊ ေစာျမရာဇာလင္းတို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါတီဒု-ဥကၠ႒ေဟာင္း ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ခိုင္ေက်ာ္လႈိင္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕တို႔ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနေသးသည္။

ALP သည္ ဝါရင့္ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မေသခ်ာမေရရာေသးသည့္ ဖက္ဒရယ္စကားလုံးကို စစ္ေကာင္စီႏွင္ အလြမ္းသင့္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဒု-ဥကၠဌ ေစာျမရာဇာလင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခိုင္စိုးျမ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က အားတက္သေရာ တက္ ေရာက္ေနသျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက ALP အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပုံေပၚသည္။

အျခားတဘက္တြင္လည္း လက္ရွိ ALP ၏ စစ္သည္အင္အား ၁၀၀ ခန႔္မွာ ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲေနသျဖင့္ တဘက္ ၅၀ ဦးထက္ မပိုေတာ့ေပ။ နယ္ျခားေစာင့္ျဖစ္လာပါက စစ္တပ္ဘက္က အင္အားမရွိေသာအဖြဲ႕ငယ္အျဖစ္ျဖင့္ သြန္လိုသြန္ ေမွာက္လိုေမွာက္ မ်ိဳးစုံကစားႏိုင္သည္။

အျခားတဘက္တြင္လည္း ALP ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ခရီးမွာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ လုံးပါးပါးလာမည့္အေျခအေနဟု မွန္းဆႏိုင္သည္။

လတ္တေလာ ရခိုင္ေျမျပင္အေျခအေန

ထိုသို႔ ALP ၏ ေရွ႕လမ္းစဥ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အိပ္မက္အေျခအေနအျပင္ လတ္တေလာ ရခိုင္ေျမျပင္အေျခအေနကို ႏႈိင္းယွဥ္ရႈျမင္ၾကရအုံးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္လူထူထု ေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝရွိၿပီး လူငယ္မ်ားတက္ႂကြစြာျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည့္ ေတာ္လွန္ေရးကို ခ်ီတက္ေနသည္မွာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ျဖစ္သည္။

AA သည္ ရခိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တာဆူထားၿပီး စစ္သည္အင္အား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္အပါအဝင္ ULA၊ APA လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ အေရအတြက္ခန႔္မွန္းရခက္သည့္ လူထုမ်ားစြာျဖင့္ ရခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကိုင္တြယ္စီမံေနမႈမွာ ၿခဳံ၍ၾကည့္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။

ေတာ္လွန္ေရးကို ရကၡိတလမ္းစဥ္ဟုအမည္မွည့္ကာ လြတ္လပ္ေသာ ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္သစ္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ကမာၻေျမျပင္ထက္မွာရွိေနရန္ ရခိုင္အိမ္မက္ကို ခ်ျပထားသည္။ ၂၀၂၀ Arakan Dream အျဖစ္ အစပထမ၊ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာျပန႔္ႀကဲေနသည့္ ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္း တစိတ္တည္း၊ တညီၫြတ္တည္းျဖစ္ေစဖို႔၊ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္အေနအထားကို ျမင္ေနရသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးက႑တြင္ ရခိုင္တို႔ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ရခိုင္လူထု လုံၿခဳံေအးခ်မ္းသည့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုတည္ေဆာက္ရန္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ထက္မညံ့သည့္ အမ်ိဳးသားေရးလမ္းစဥ္ကို တလွမ္းခ်င္းတည္ေဆာက္ေနသည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း၊ အေျပာင္းအလဲတိုင္းကို AA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားရယူတတ္သည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ AA ကို ကုန္း၊ ေရ၊ ေလ စသည္ျဖင့္ ရွိသမွ်အင္အားမ်ားစြာသုံးၿပီး ၃ လအျပတ္ ႏွိမ္ႏွင္းမည္ဟု ထိုးစစ္ဆင္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ေသာ္လည္း AA မွာ အင္အားႀကီးထြားလာၿမဲ ရွိေနသည္။

ယင္းမွတခါ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားစစ္ပန္းလာၾက၍ ရခိုင္စစ္ပြဲမ်ားကို နားလည္မႈျဖင့္ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္နားႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ တဖန္တိုက္ပြဲျပင္းထန္လာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာေဒသႏွင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ ပလက္ဝေဒသတို႔တြင္ တိုက္ပြဲေန႔စဥ္ရွိေနၿပီး ဂ်တ္တိုက္ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုပါ စစ္ေကာင္စီဘက္က အသုံးျပဳလာေနရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ AA ၏ ဒုတိယအေက်ာ့တိုက္ပြဲမွာ နယ္စပ္စိုးမိုးႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို စြဲကိုင္လာေၾကာင္းျမင္ရၿပီး ဆက္စပ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ ALP သည္ စစ္ေကာင္စီကမ္းလွမ္းထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္အသြင္ျဖစ္လာပါက ေမာင္ေတာေဒသတြင္ AA ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံရမည္မွာ မလြဲႏိုင္ေပ။

AA ႏွင့္ ALP တင္းမာမႈမ်ား

AA ႏွင့္ ALP မွာ ယခင္ကတည္းက ဆက္ဆံေရးေခ်ာေမြ႕ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ AA သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္လိုင္ဇာေဒသမွ ရခိုင္တြင္အေျခခ်ရန္ အႏၵိယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႀတိဂံေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာကတည္းက ထိုေဒသတြင္ဦးစြာရွိေနသည့္ ALP ႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နားလည္မႈျဖင့္ အသံမထြက္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ယင္းႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ေျဖရွင္းမရေတာ့သည့္တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး AA သည္ ALP ဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ေတာ့သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေနသည့္ ALP ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ခိုင္ေပၚလင္းကို AA က ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးထားသျဖင့္ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕အၾကား သေဘာထားတင္းမာေနကာ တျခား ALP ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ေက်ာ္ကို AA က ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္သည္။

AA-ALP တင္းမာမႈက စစ္ေကာင္စီအတြက္ အားသာခ်က္

ထိုသို႔ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုၾကား အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားကိုတိုးဝင္ကာ လက္ရွိစစ္ေကာင္စီသည္ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္အေနျဖင့္ ကစားကြက္ဖန္တီးျခင္းလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္းရွိလာသည္။ ယခင္ကလည္း EAOs အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ စစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည္လွ်င္ EAOs မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကိုးကန႔္၊ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္(DKBA)၊ ေကအိုင္ေအခြဲထြက္ ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္(NDA-K)ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(PNO/A)တို႔ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)အဖြဲ႕ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စည္႐ုံးခဲ့သည္။

ယင္းသို႔စည္း႐ုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ယခင္ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA)အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္အဖြဲ႕မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

DKBA သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး စစ္တပ္ဆီကေန ပုံမွန္လစာရိကၡာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ မိခင္ KNU ကိုလည္း စစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ KNU ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာအပါအဝင္ ထိုင္းနယ္စပ္က အေရးပါသည့္ စခန္းအမ်ားအျပားကို စစ္တပ္ကတိုက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)မ်ား၏ အဓိကလကၡဏာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔၏တပ္ရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏အမိန႔္ေပးမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔ အလိုအေလွ်ာက္ ေရာက္သြားသည့္ ပုံစံျမင္ရ၏။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ALP အတြက္ ေခါင္းခဲစရာမ်ား

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ပရိယာယ္မ်ားစြာျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လုံးက မိမိအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ရလာဒ္ထြက္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတတ္ၿပီး အင္အားအေပၚအေျချပဳ၍ ရလာဒ္ကို ခြဲေဝတတ္ေၾကာင္း ဆိုရေပမည္။

ယင္းအျပင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္မည္ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ဝင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္တည္မႈထက္ တပ္ဖ်က္၊ လက္နက္အပ္ေရး၊ လက္နက္ခ်ေရးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ၿပီး လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ေဆြးေႏြးေနသည့္ ALP ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္ေတြးစရာမ်ား ရွိလာသည္။ လက္မခံဘဲ ယင္းအတိုင္း ဆက္လက္ဆက္ဆံေနပါကလည္း အေျဖမထြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္႐ုံကလြဲ၍ အနာဂတ္လမ္းမွာ မႈန္ဝါးေနေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ALP သည္ စစ္ေကာင္စီမွ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ အဆိုပါနယ္ျခားေစာင့္တပ္အဆင့္ကို သေဘာတူ လက္ခံလိုက္လွ်င္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရမည္မွာ လက္ရွိၾသဇာႀကီးထြားေနသည့္ AA ရွိေနေသးသည္။ ယခင္ကလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ခြဲထြက္ခဲ့သူ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ားကို ၾကားဝင္ကာ ျပန္တိုက္ျခင္း၊ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

လက္ရွိတြင္ AA သည္ စစ္ေကာင္စီဖိတ္ေခၚသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လုံးဝလက္ခံဘဲ ၎တို႔၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း အာဏာသိမ္းမႈကို လုံးဝဆန႔္က်င္ကာ အျခားတဘက္၌ရွိေနသည္။ ယင္းအျပင္ ရခိုင္တြင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမက်န္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ထိုးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ေနကာ ျပည္သူမ်ားကလည္း ယုံၾကည္အားကိုးေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီ၏တရား႐ုံးမ်ား အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည္အထိ ရွိလာသျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက AA ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စဥ္းစားလာပုံေပၚသည္။

စစ္ေကာင္စီႏွင့္ၿငိမ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္အေပၚ ALP ကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ားၾကား ေဝဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး ရခိုင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကလည္း ကန႔္ကြက္ထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈမရွိေသာ္လည္း ALP မွာ ၎တို႔သြားရာလမ္းအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားမ်ားကို အျခားတဘက္မွ စစ္ေကာင္စီက ၾကားဝင္ၿဖိဳခြင္းဖို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဗ်ဴဟာခင္းေနသည့္ သေဘာျမင္ရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ALP အား နယ္ျခားေစာင့္အျဖစ္ရွိေစဖို႔ စစ္ေကာင္စီ၏ကစားကြက္တြင္ ကာယကံရွင္ ALP ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနဦးမည္ပင္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္ေကာင္စီ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အိမ္မက္၊ ALP ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္၊ AA ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံလာမည္လားဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ထြန္းႀကိဳင္ - ေရးသည္။

Author: DMG