ခင္သရဖီဦး | DMG

လူတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးက မည္မွ် အေရးပါသနည္း။

နံနက္ အိပ္ယာထသည့္အခ်ိန္မွ ညဘက္စကၡဳအာ႐ုံ အနားေပးလိုက္သည့္အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ကင္းကြာ ေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယခုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသြင္း မိုဘိုင္လ္းဖုန္းကို အသုံးျပဳေနသူမ်ား ေစာေၾကာမိမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူအသုံးျပဳခြင့္ ရသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ အတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူခ်င္းတူတူ မိမိဘဝ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ အစိုးရ၏လွ်ပ္စစ္မီးကို မိမိအိမ္တြင္အသုံးျပဳခြင့္မရသူ အမ်ားအျပားလည္းရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အစိုးရျဖန႔္ေဝေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳခြင့္ မရေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑အတြက္ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရွိသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာကဆိုသည္။

ယင္းတို႔အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ထက္ဝက္နီးပါးလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏အစီရင္ခံေျပာဆိုမႈမ်ားက သက္ေသျပဳလ်က္ရွိသည္။

ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၇၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာလအထိ ႐ြာေပါင္း ၂၁၂၇ ႐ြာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေပးထားႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလႊမ္းၿခဳံမႈအေနျဖင့္ ေက်း႐ြာမ်ား၏ ၅၆ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေႂကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔တည္းမဟုတ္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမေရာက္ႏိုင္ေသးသည္မွာ ခိုင္မာေသာကိန္းဂဏန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

အလားတူ ေက်း႐ြာမ်ားထံ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန႔္ေဝေရးအတြက္ အစိုးရ၏ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ ႐ုံမ်ားရွိရာ ၿမိဳ႕မ်ား၏ ၁၀ မိုင္ပတ္လည္အတြင္း ေက်း႐ြာမ်ားအျပည့္အဝ မီးလင္းေရးျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံခ်က္အတြင္း အက်ံဳးဝင္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ညီတူညီမွ်ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားစြာရွိသည္။

၎တို႔အတြင္း မင္းဂံေခ်ာင္းႏြယ္ေက်း႐ြာတြင္ေနထိုင္သူ အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ေဒၚလွျဖဴတစ္ေယာက္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြႏွင့္ သုံးမိုင္အကြာတြင္တည္ရွိေသာ မင္းဂံေခ်ာင္းႏြယ္ေက်း႐ြာသူ ေဒၚလွျဖဴက ၎၏တစ္သက္တာအတြင္း အစိုးရ၏လွ်ပ္စစ္မီးကို မသုံးစြဲဖူးေၾကာင္းဆိုသည္။

ညေနေစာင္းေက်း႐ြာမီးေပးသည့္ ဓာတ္ဆီသုံးအင္ဂ်င္စက္သံမ်ားသည္ ေဒၚလွျဖဴတို႔ကဲ့သို႔ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စားမိသားစုမ်ားအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ဝယ္ယူရန္ အခ်က္ေပးသံတစ္ခုျဖစ္သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်း႐ြာရွိ ကုန္စုံဆိုင္မ်ားမွာလည္း ပုဂၢလိကေက်း႐ြာမီးေပးစက္မွ စက္ႏိုးသည့္ ၆ နာရီေက်ာ္ခန႔္အခ်ိန္သည္ ဖေယာင္းတိုင္ အေရာင္းရဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။

“အဆင္ေျပတဲ့ေန႔ေတြဆို ဖေယာင္းတိုင္ ၂၀၀ ဖိုး ၇ ေခ်ာင္းရေတာ့ ဝယ္ထားလိုက္တယ္၊ ႏွစ္ရက္စာ။ အဆင္မေျပရင္ေတာ့ ဆိုင္ကတစ္ေခ်ာင္း အေႂကြးဝယ္ၿပီးေတာ့ ဘုရားမီးပဲထြြန္းႏိုင္တာေပါ့” ဟု ေဒၚလွျဖဴတစ္ေယာက္ သူ၏ ပိုက္ဆံျပတ္သည့္ေနမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ျဖစ္႐ိုျဖစ္စဥ္အား ေျပာျပသည္။

ေယာက္်ားျဖစ္သူ ဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ေနအိမ္တြင္ စားေရးေသာက္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဒၚလွျဖဴသည္ သမီးသုံးေယာက္အပါအဝင္ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမီးႀကီး ျဖစ္သူႏွင့္ သားမက္တို႔က ေန႔စားအလုပ္ျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးေထာက္ပံ့ေနသည့္အတြက္ ၎တို႔ ႏွစ္ေယာက္ အလုပ္မက်သည့္ေန႔မ်ားတြင္ စားဝတ္ေနေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ညေနေမွာင္လွ်င္ ဖေယာင္းတိုင္မဝယ္ႏိုင္သည့္ ေန႔မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းရေၾကာင္း ေဒၚလွျဖဴက ဆိုသည္။

အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ားကဲ့သို႔ မင္းဂံေခ်ာင္းႏြယ္ေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ဆိုလာျပားကိုအေျခခံကာ လွ်ပ္စစ္မီးအသုံးျပဳမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေဒၚလွျဖဴကမူ “ဆိုလာတစ္ျပားေလာက္ေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဆိုလာဝယ္ရင္ ဘက္ထရီအိုးကလည္း ဝယ္ရအုံးမယ္ဆိုေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ” ဟု ၎၏ အခက္အခဲကိုရွင္းျပသည္။

မင္းဂံေခ်ာင္းႏြယ္ေက်း႐ြာသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း မည္သို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးသည္ကို နားမလည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာသူက ေခ်ာင္းႏြယ္မင္းဂံ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္ေမာင္က “လွ်ပ္စစ္မီးရဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း တင္ျပပါတယ္၊ ဒီႏွစ္ဘတ္ဂ်က္မွာေတာ့ ပါမယ္လို႔ေျပာပါတယ္၊ ေသခ်ာေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးမရသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ နိစၥဓူဝ ထင္းမီးေသြးအသုံးျပဳၿပီး ထမင္း၊ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္လည္း အေရးပါေသာေၾကာင့္ အစိုးရမွ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝံလက္ေဖာင္ေဒးရွင္းက တိုက္တြန္းသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးခိုင္ေကာင္းစံက “႐ြာႀကီးေတြမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းလည္းရွိေတာ့ ပညာေရးအတြက္ အဓိက မီးေပးဖို႔လိုအပ္တာေပါ့၊ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔က လွ်ပ္စစ္ကလည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္” ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

မင္းဂံေခ်ာင္းႏြယ္ကဲ့သို႔ ေျမပုံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျခာက္မိုင္အကြာတြင္တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ငႏြားေက်း႐ြာမွာလည္း လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိသည့္အတြက္ ပညာေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာလာသူက ယင္းေက်း႐ြာမွ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္သူရိန္ထြန္း ျဖစ္သည္။

“ဖေယာင္းတိုင္းနဲ႔ဖတ္ရင္ေတာ့ အိပ္ငိုက္မိရင္ ေနအိမ္ေတြ မီးေလာင္မွာကို ေၾကာက္ရတာေပါ့” ဟု ၎၏ စိုးရိမ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဆိုလာမီးမွာ ေနပူခ်ိန္ရမွ ဓာတ္အားျပည့္သည့္အတြက္ မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ မီးအားမျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ မႈန္ဝါးသည့္ အလင္းေရာင္သာရၿပီး စာဖတ္ရန္ အဆင္မေျပဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕အနီး(၁၀)မိုင္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ စီမံခ်က္ထားရွိေသာ္လည္း စီမံခ်က္အတြင္း အက်ံဳးဝင္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး လွ်ပ္စစ္မီးမေရာက္သည္မွာ ဟုတ္မွန္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဌာနတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံးမွ ဒုတိယ-အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ဆိုသည္။

“လမ္းမေပါက္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ နီးတယ္(ဒါမွမဟုတ္)၊ ျမစ္ေက်ာ္ေခ်ာင္းေက်ာ္ေတြရွိတယ္။ ၁၀ မိုင္ အတြင္းေတာ့ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ေတြအက်ယ္ႀကီးေတြေပါ့ေနာ္၊ အကန႔္အသတ္ေတြေၾကာင့္ ၁၀ မိုင္အတြင္းမွာရွိေပမဲ့ လုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အခက္အခဲမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမွတစ္ဆင့္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားလိုင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ  ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္း၊ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ဂြ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ ေျမပုံ၊ မာန္ေအာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံးမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားမရွိသည္ကလည္း လွ်ပ္စစ္မီးျဖန႔္ျဖဴးေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္လာသူက ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းျဖစ္သည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးမရေသးသည့္ ေက်း႐ြာအေျမာက္အမ်ားရွိေနျခင္းအေပၚ “အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ဓာတ္အားေပး႐ုံေတြကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္အတိုင္းအတာနဲ႔ တစ္႐ြာမွမရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္” ဟု ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားထားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေပၚမလာဟု ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

“ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေတြကို လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ကတိေပးထားတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မွာမလုပ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းလက္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ဘက္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ရွင္းျပလာသူ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံးမွ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက “ဘတ္ဂ်က္ေပါ့၊ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ ရသေလာက္အေပၚမွာမူတည္ၿပီး လုပ္ရတာ” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုဦးေဆာင္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု အစိုးရ၏ စာရင္းမ်ားကဆိုသည္။ ယင္းမွာ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ထက္ (၅) ဆခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါစာရင္းမ်ားအရ လက္ရွိအစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရထက္ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ပိုမိုသုံးစြဲေငြမွာ ျပည္နယ္ အသုံးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ကိုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္(၉၆၁၀၃ ဒႆမ ၈၇သန္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္မွ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္သန္းရွစ္ရာေက်ာ္ (၈၄၆ ဒသမ ၅၃ သန္း)ျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ ငါးႏွစ္စာေပါင္းထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္ တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လွ်ပ္စစ္ဂ႑အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ဘတ္ဂ်က္ေငြ ပမာဏမွာ အားရစရာမရွိေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးသန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

၎မွာ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ “ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕” တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူလည္းျဖစ္သည္။

“ရန္ပုံေငြမရတာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရတာျဖစ္တယ္။ ရန္ပုံေငြရရွိတဲ့အေပၚမွာ လုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုခ်ေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္နည္းတာေၾကာင့္ အားရေက်နပ္မႈမရွိဘူး” ဟု ဦးဦးသန္းႏိုင္က ေထာက္ျပသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝရရွိေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုမွ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြ တိုးျမႇင့္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈ၊ လမ္ပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈမ်ားက ဆက္လက္ ေစာင့္ႀကိဳေနဆဲျဖစ္သည္။

အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးမရေသးေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ထက္ဝက္နီးပါး၏ အိပ္မက္အတြက္ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ အေျဖတစ္ခု ရွာေဖြေပးရန္ လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္အၾကာ ဆိုင္ကယ္စီးၿပီးသြားလွ်င္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီး ေနအိမ္မ်ားသို႔ မေရာက္ေသးသည့္ မင္းဂံေခ်ာင္းႏြယ္ေက်း႐ြာေန ေဒၚလွျဖဴက “အခုလည္း အစိုးရေျပာင္းေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး ရပါ့မလား၊ အရီးတို႔ကေတာ့ ဘယ္အစိုးရေျပာင္းေျပာင္း ဖေယာင္းတိုင္ပါပဲ”ဟု သူမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အ႐ႊန္းေဖာက္ေျပာဆိုသည္။

Author: ခင္သရဖီဦး