“ ကမန္ေတြကို တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ အထင္အျမင္လြဲတာ မခံခ်င္ဘူး။ သူက အထင္အျမင္ လဲြသြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာ။ တျခားဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ေရာေႏွာၿပီးလာမွာလား၊ ဘာလားဆိုၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့အေပၚမွာေတာ့ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ” ဟု ဦးထြန္းေငြက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၃၄) ႏွစ္ ၾကာေညာင္း၍ တတိယေျမာက္ဦးေခတ္ (၃) ဆက္ေျမာက္ စႏၵသုဓမၼရာဇာမင္း လက္ထက္၌ မဂိုႏွင့္ ရခိုင္ စစ္ပြဲႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဘဂၤါ (၁၂) ၿမိဳ႕သည္ ခရစ္ႏွစ္ (၁၆၆၆) ခုႏွစ္တြင္ နယ္နိမိတ္ ဆံုးခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔အထိ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ယင္း၏ နယ္ေျမေဒသသည္ ယခုအခါ၌ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံက သိမ္းယူထားလ်က္ ႐ွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚတူဂီမ်ဳိးဆက္ဟုဆိုလွ်င္ ဖိလစ္ပီ ဒီဘရစ္တို ငဇင္ကာကို ေမ့ထားလို႔ မရေပ။ လူစြန္႔စား ေၾကးစားစစ္သည္ ငဇင္ကာသည္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းရာဇာႀကီးထံ မင္းမႈထမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သံလ်င္စားျဖစ္လာကာ ေတာင္ငူကုိ တုိက္ခိုက္ၿပီး နတ္သွ်င္ေနာင္ကို မိဖုရားအေျခြအရံႏွင့္အတူ သန္လ်င္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ကာ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းကို ပုန္ကန္ခဲ့သည္။

တသက္ႏွင့္တကိုယ္ လက္နက္ႀကီးသံကိုု တစ္ခါမွ မၾကားခဲ့ဖူးေသာ ဦးေကာသလသည္ ရြာအနီးရွိ ေတာင္တန္းမ်ားမွ ပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားရေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဝတ္အထည္၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ေသနတ္သံမ်ားႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ ထြက္ေျပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။  ထိုုေန႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို အတုယူၿပီးေတာ့ လက္မထပ္မီ အတူတကြေနထိုင္ျခင္း (Living Together) ေတြ ေခတ္စားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ မိဘမဲ့ကေလးေတြ မ်ားလာၿပီး ကေလးေဂဟာေတြမွာ ကေလးေတြတိုးမ်ားလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္႐ႈေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဒါက္တာ ေက်ာ့သာစိန္က ဆိုပါတယ္။