တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ရီရီစိုးတို႔ မိသားစုသည္ တကဲြတျပားစီ ျဖစ္သြားၾကသည္။ အစ္မျဖစ္သူက တစ္ျခားအိမ္ေပၚသို႔ တက္ေျပးသြားၿပီး၊ မိဘျဖစ္သူမ်ားက သူ႔အိမ္အနီးရွိ အိမ္နီနားခ်င္းအိမ္သို႔ တက္ေျပးသြားၾကသည္။ ရီရီစိုးကေတာ့ မိမိေနအိမ္သို႔ တက္ေျပးသြားသည္။ ပစ္ခတ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူက  သူ႔သမီးငယ္ကို လွမ္းၾကည့္သည္။ ယင္းသို႔ လွမ္းၾကည့္ခ်ိန္တြင္ ေသြးမ်ားစီးက်လာသည္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေပၚသို႔ အျမန္ေျပးတက္သြားၿပီး ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ သူ႔သမီးေသဆံုးေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔လိုက္ရသည္။ 

NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၂မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရာမွာ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးနီးပါး (မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုကလြဲလို႔) မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအရွိန္နဲ႔ပဲ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖြဲ႔ည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တရာဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

     ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းႏိုင္္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈအခ်ဳိ႔၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္းေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႔ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရးျဖစ္ေသာကမ္းလြန္ပုိင္းတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈပုိမုိမ်ားျပားေၾကာင္းသိရၿပိး၊ကုန္းတြင္းပုိင္းတြင္မူ ႏိုင္္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈအားနည္းေသးေၾကာင္းသိရသည္။ထုိ့အတူျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏လာေရာက္ရင္းႏွီးမႈ မ်ားမွာနည္းပါးေနေသးေၾကာင္းျဖင့္သိရသည္။

“ ကမန္ေတြကို တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ အထင္အျမင္လြဲတာ မခံခ်င္ဘူး။ သူက အထင္အျမင္ လဲြသြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာ။ တျခားဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ေရာေႏွာၿပီးလာမွာလား၊ ဘာလားဆိုၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့အေပၚမွာေတာ့ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ” ဟု ဦးထြန္းေငြက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၃၄) ႏွစ္ ၾကာေညာင္း၍ တတိယေျမာက္ဦးေခတ္ (၃) ဆက္ေျမာက္ စႏၵသုဓမၼရာဇာမင္း လက္ထက္၌ မဂိုႏွင့္ ရခိုင္ စစ္ပြဲႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဘဂၤါ (၁၂) ၿမိဳ႕သည္ ခရစ္ႏွစ္ (၁၆၆၆) ခုႏွစ္တြင္ နယ္နိမိတ္ ဆံုးခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔အထိ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ယင္း၏ နယ္ေျမေဒသသည္ ယခုအခါ၌ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံက သိမ္းယူထားလ်က္ ႐ွိေနသည္။