တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုက ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရွိ၍ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီစနစ္ မခိုင္မာသေရြ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူဟု ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ကို ညႇိႏိႈင္း၍ အဆင္မေျပေသးေသာ ကာလတြင္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ကို ေဆြးေႏြးရန္ဆိုသည္မွာလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

     ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြဟာ အျခားလူ မ်ဳိးေတြထံမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္႐ႈံးခ့ဲေပမ့ဲ ဇီယြန္ေဒသကုိ အေျချပဳၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခ့ဲၾကတယ္။ AD  ေျခာက္ရာစုမွာ ကမၻာေက်ာ္ ခ႐ူးဆိတ္စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲေနရာဟာ ယခု ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြေနတ့ဲ အစၥေရးေဒသမွာပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္႐ံႈးနိမ့္ခ့ဲေပမ့ဲ ဇီယြန္၀ါဒနဲ႔ ႀကဳိးစားရင္း ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ႀကဳိးစားတည္ေထာင္ႏုိင္ခ့ဲၾကတယ္။

“ဒီကိစၥကို ပ်က္ကြက္ရမလား ဆိုၿပီးေတာ့ ဘာတစ္ခုမွမပါဘဲနဲ႔ ဆႏၵျပဖို႔ ေတာင္းၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အားလံုးပါပါတယ္။ ရန္ၿငိဳးရန္စနဲ႔ သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေဟာေျပာေရး ဒို႔အေရး ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္” 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ကို ARSA အဖဲြ႔ႏွင့္ တန္းတူထားၿပီး ေခ်မႈန္းဖို႔ အမိန္႔ေပးတာဟာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕တစ္ခုကို တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မဟုတ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး မေျပာသင့္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပမႈေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။

အေနာက္ဘက္နယ္စပ္မွာ ပဋိပကၡေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ႔မႈေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြနဲ႔ မလံုၿခံဳမႈေတြၾကား ေဒသခံရခိုင္လူမ်ဳိးေတြဟာ ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈေတြ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈေတြေၾကာင့္ ပ်ာရည္ေက်းရြာမွာ အိမ္တစ္ေဆာင္တည္းသာ က်န္ရွိေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ာရည္ေက်းရြာထဲက ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ အသက္ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚမႀကီးက ရြာရဲ႕လက္ရွိ အေျခအေနေတြကို ေျပာျပပါတယ္။