မာဂရက္သက္ခ်ာေရးခဲ့ေသာ ေလရူးသုန္သုန္ (The Gone Wind) စာအုပ္ထဲမွ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရက္ဘတ္တလာ ေျပာခဲ့ေသာစကားကို အမွတ္ရမိသည္။

“တိုင္းျပည္ပ်က္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ဆဲ ကာလေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္လို႔ အေကာင္းဆံုးပဲ” ဆိုေသာ စကား။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA တို႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေတာေတာင္ေတြကိုမွီခိုၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူေတြဟာ မိမိတို႔ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ေတာင္ေက်းရြာမွာ

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အလႈပ္ခတ္ဆံုးသတင္းမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရမ္းေခ်ာင္းေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)တို႔ၾကား တိုက္ပဲြသတင္းျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ႀကိမ္ ၂၀၁၅ မတ္လပိုင္းကုန္ေလာက္က ပီးေခ်ာင္းေၾကာင္းတြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္ေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြသံမ်ားကို ၾကားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။