ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖတ္သန္းလာသည့္အထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလဲ။ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑အား ပို၍ပီျပင္စြာ နားလည္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားလည္း ရွိလာၾကသည္။

က်ာက္ျဖဴ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (Myanmar Now) - ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဒူမ ေက်းရြာဝန္းက်င္တြင္ ေရအျပည့္ ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ပုစြန္ကန္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ ပင္လယ္ဒီေရကလည္း က်ဳိးပ်က္ေနေသာ တာေဘာင္မ်ားၾကားမွ ဝင္ထြက္ေနသည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းနိယာမ သေဘာတရားအတိုင္း အစိုးရႏွစ္ဆက္တိုင္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း၏ တာ၀န္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္က ေနရာယူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ရွိရင္းနိမိတ္ပံုမ်ားထက္ ျပႆနာမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကေန ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ကာလေတြဟာ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ျမန္မာျပည္သူေတြက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလလုိ႔ပဲ သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား အ႐ွိန္ျမင့္လာခဲ့တာကေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးအနိဌာ႐ံု သကၠရာဇ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၈ ခု အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းမွာပါ။

ရခုိင္ေဒသမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၆၃၀ ေက်ာ္အထိရွိလာတဲ့ က်န္းမာေရးသတင္းဆုိးဟာ ရခုိင္ေဒသက ျပည္သူေတြကုိ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုအျဖစ္ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒီလုိစုိးရိမ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလးတစ္ဦးကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ မေရႊရည္လည္းပါပါတယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကုိ သူအေနနဲ႔ သမီးျဖစ္သူကုိ မျဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္လုိေပမယ့္ ၿမိဳ႕ထဲမွာပိတ္ဆုိ႔ေနတဲ့ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြနဲ႔ေခ်ာင္းေတြက ျပသနာပဲလုိ႔သူကဆုိပါတယ္။