ဒီေရေတာမ်ားသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္႐ံုသာမက ထင္းေလာင္ စာအတြက္ပါ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား အဓိက ပူးေပါင္းပါ၀င္လာကာ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပုိ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ သူ႔ကိုလႊတ္ေပးရမယ္။ မလႊတ္ေပးဆိုတာဟာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္လို႔ျမင္တယ္။ ဘဂၤါလီနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ထိုးေကြ်းေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ ထြန္းေအးနဲ႔အျပင္ ဒီ့ျပင္ျပည္သူေတြနဲ႔ပါ လံုးဝ မပတ္သက္ဘူး။ ထြန္းေအးကို သူတို႔က ထိုးေကြ်းတာ”

“တစ္ရြာလံုးအတြက္ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ အဲဒီျမင္ကြင္းဟာ မ်က္လံုးထဲက မထြက္ေသးပါဘူး။ ေသြးအန္ၿပီး ေသဆံုးသြားသူေတြ၊ က်ည္ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးသူေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္မိပါတယ္။ သမီးအေဒၚေတြလည္း ေသြးအန္ၿပီးေတာ့ ေသက်န္ေနခဲ့တာေတြကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ညီမေလးတစ္ေယာက္ ၁၂ ႏွစ္သမီးေလးဆိုရင္ ေဆး႐ံုကိုေတာင္ မေရာက္လုိက္ပါဘူး” 

န၀တ အစိုးရသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ALD ပါတီကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္ေပါင္းစုပါတီကိုလည္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ န၀တအစိုးရက်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ရခိုင္လူမ်ိဳးအသံကို ေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ငံေရးပါတီ မ႐ွိေတာ့ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တေနရာအႏိုင္ရ ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီတိုင္းရင္းသားပါတီသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္ ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသ ေတာင္းဆိုသံမ်ားသာ လႊမ္းမိုးၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးအသံ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရခိုင္တို႔ သမိုင္းဟာကြက္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအသံ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ၁၀၅ ခု ထဲမွာရွိတဲ့ စခန္း ၆၁ ခုက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းတက္ဖို႔အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနမယ့္ က်န္တဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ၄၄ ခုက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ေတြကိုေတာ့ သြားလာေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ယူလို႔ မရေသးဘူးလို႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးက သိရပါတယ္။