မင္းထီးသည္ အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ ေရွးက တိုင္းျပည္ဆိုး၀ါးရျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိသြားသည္။ မင္းကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မင္းထီး နန္းတက္ေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔အာဏာ (၅) ရပ္ကို ထုတ္ျပန္သည္။ တရားစီရင္ေရး၌ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မေထာက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္၍ ဥပေဒ ျပဌာန္းသည္။ ျပည္သူတို႔ထံမွ အခြန္ေငြကိုလည္း တရားမွ်တစြာ ေကာက္ခံသည္။ တေန႔တျခား တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးသာယာလာခဲ့သည္။

 ဦးစန္းေငြသည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ေန လူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ  ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မွ ဓါတုေဗဒသိပၸံဘြဲ႕(B.Sc Chemistry) ရရွိထားသူ အသက္ (၅၀) အရြယ္ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္အခ်ိန္က သူ၏ ေမြးရပ္ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕နယ္၊ စကုကၽြန္း၊ ပိႏၷဲေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္ေက်ာင္း (ဘကေက်ာင္း) တြင္ ေလးတန္းအထိကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

“ ၾကပ္စင္ေက်းရြာက (၃) ဦးပါသြားပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံရတာဟာ အသက္ (၁၇)ႏွစ္နဲ႔ (၁၉)ႏွစ္ ေက်ာင္းသားေလးေတြပါ။ ေက်ာက္ဆည္ျပင္က သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ စာေမးပြဲေအာင္တယ္ဆုိၿပီး ေပ်ာ္ပြဲစားဖုိ႔ သြားတဲ့အခါမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ အဲဒီကေလးေတြ အရင္က ေက်ာင္းတက္ေနတာပါ။ ဆယ္တန္းက်တဲ့ ကေလးေတြပါ ”

ဒီေရေတာမ်ားသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္႐ံုသာမက ထင္းေလာင္ စာအတြက္ပါ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား အဓိက ပူးေပါင္းပါ၀င္လာကာ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပုိ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ သူ႔ကိုလႊတ္ေပးရမယ္။ မလႊတ္ေပးဆိုတာဟာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္လို႔ျမင္တယ္။ ဘဂၤါလီနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ထိုးေကြ်းေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ ထြန္းေအးနဲ႔အျပင္ ဒီ့ျပင္ျပည္သူေတြနဲ႔ပါ လံုးဝ မပတ္သက္ဘူး။ ထြန္းေအးကို သူတို႔က ထိုးေကြ်းတာ”