“တစ္ရြာလံုးအတြက္ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ အဲဒီျမင္ကြင္းဟာ မ်က္လံုးထဲက မထြက္ေသးပါဘူး။ ေသြးအန္ၿပီး ေသဆံုးသြားသူေတြ၊ က်ည္ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးသူေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္မိပါတယ္။ သမီးအေဒၚေတြလည္း ေသြးအန္ၿပီးေတာ့ ေသက်န္ေနခဲ့တာေတြကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ညီမေလးတစ္ေယာက္ ၁၂ ႏွစ္သမီးေလးဆိုရင္ ေဆး႐ံုကိုေတာင္ မေရာက္လုိက္ပါဘူး” 

န၀တ အစိုးရသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ALD ပါတီကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္ေပါင္းစုပါတီကိုလည္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ န၀တအစိုးရက်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ရခိုင္လူမ်ိဳးအသံကို ေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ငံေရးပါတီ မ႐ွိေတာ့ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တေနရာအႏိုင္ရ ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီတိုင္းရင္းသားပါတီသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္ ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသ ေတာင္းဆိုသံမ်ားသာ လႊမ္းမိုးၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးအသံ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရခိုင္တို႔ သမိုင္းဟာကြက္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအသံ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ၁၀၅ ခု ထဲမွာရွိတဲ့ စခန္း ၆၁ ခုက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းတက္ဖို႔အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနမယ့္ က်န္တဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ၄၄ ခုက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ေတြကိုေတာ့ သြားလာေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ယူလို႔ မရေသးဘူးလို႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးက သိရပါတယ္။

“အမွန္မွာေတာ့ စစ္ပြဲရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြပဲ။ အဲဒီေတာ့ အေကာင္းဆံုးက ဒီစစ္ကို ရပ္လိုက္ဖို႔ပဲေနာ္။ စစ္ကိုရပ္ပါ။ စစ္ပြဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာပဲ။”

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေရးဆိုသည့္ အယူအဆကို ကိုင္စြဲထားရင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အစိုးရမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။