ျခင္ေထာင္ဆုိတာ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူေတြအိပ္စက္တဲ့အခါ ပုိးမြားမက်ေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ အသုံးေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုအတြက္ေတာ့ ျခင္ေထာင္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈဟာ သူရဲ႕ဖြင့္ဆုိမႈထက္ ပုိေနပါတယ္။

စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တိုင္းျပည္၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳး (MIPS) မွ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေႏွးေကြးေနခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ၊ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးစဥ္ ေသဆုံးရမႈ စတဲ့ တိုက္ပြဲကာလအတြင္း ရခိုင္လူထု အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ခြန္းတစ္ေလေတာင္ ပါဝင္ေျပာဆိုတာကို မေတြ႕မိခဲ့ပါဘူး။

“က်မကေတာ့ အခုႏွစ္မွာ မႏွစ္ကလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တိုးၾကေတာ့ က်မတို႔လို မသန္စြမ္းတေယာက္အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပါတယ္။ က်မလဲက်သြားေတာ့ လူေတြက လာမထူရင္လည္း က်မအေနနဲ႔ ဘယ္လို႔လုပ္ ထလို႔ရမွာလဲေပါ့။ အားလုံးေသာ မသန္စြမ္းေတြ အဆင္ေျပေစ...

ေနာက္တစ္ခ်က္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးလာတဲ့ အခ်ိန္အထိ ရခိုင္ပါတီေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ လိုအပ္တဲ့လူထုကို ဦးေဆာင္မဲ့ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒေတြနဲ႔ စနစ္တစ္က် တည္ေဆာက္ထားႏိုင္တဲ့ပါတီေတာ့ မ႐ွိေသးပါဘူး။ ႀကဳံသလို ေ႐ွ႕ဆက္ေနၾကတဲ့ အဆင့္နဲ႔ပဲ ခရီးဆက္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကုန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္တာကာလရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။