ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူခ်ိန္မွာ တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္အထိ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္အနည္းဆံုး ၀.၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ အမ်ားဆံုးအပူခ်ိန္ ၁.၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ တိုးလာႏိုင္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ၀.၈ မွ ၁.၂ ဒီဂရီအထိ တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ရာသီဥတုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ၊ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တုကေန အခ်က္အလက္ ရယူထုတ္ျပန္ေနသည့္ NASA ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေက်ာ့ပုိက္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသည္မွာ သံတဲြၿမဳိ႕နယ္သာ မဟုတ္။ သံတဲြႏွင့္ ဂြကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေက်ာ့ပုိက္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ သံတဲြကုိ အေျခစုိက္၍ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းသေဘၤာ (Trawler) မ်ားရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ျခင္းမဟုတ္။ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကုမၸဏီမ်ားက လာေရာက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေဒသေန ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္မ၀င္စားၾက။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကိုမူ အစိုးရအေနျဖင့္ Bilateral ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခု (Deep of Commitment) ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) ကလည္း ယင္းသို႔ အစိုးရ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို လက္မခံေပ။ Bilateral ထိုးၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပေျပလည္လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနမွာ ေအာင္မွတ္မရဘဲ အႏုတ္လကၡဏာသာ ေဆာင္ေနသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြ အေနျဖင့္ ေတာင္သူယာခုတ္၊ လယ္အလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးခ့ဲၾကသူေတြ အခု ေတာ့ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနလုိ႔ ကုိယ့္ ရြာ၊ ကုိယ့္လယ္ ဘယ္ဆီမွန္းမသိ လွည့္ၾကည္႔ခြင့္ မရွိေတာ့ၿပီ။ စုိက္ပ်ဳိးခ့ဲတ့ဲ သီးႏွံေတြက ခူးခ်ိန္၊ ဆြတ္ခ်ိန္တန္ေနေပမယ့္  ယမ္းေငြ႕၊ မုိင္းေငြ႕ေတြ မျပယ္ေသးလုိ႔ ျပန္သြားၿပီး မသိမ္းရဲၾကတ့ဲ ဘ၀။ စုိက္ခ့ဲသေလာက္ မရိတ္သိမ္းခ့ဲရသူေတြ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ပြဲေတြ ဘယ္ေတာ့အဆုံးသတ္မလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့လူ႔အသိုက္အ၀န္းမွာ ေတြ႔ျမင္ေရတာေတြက ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႔လိုက္တယ္၊ အဲဒီ ေကာ္မတီက ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ရေသးဘူး စဖြဲ႔ကတည္းက ကြဲေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္လို႔ ပါတီေတြကြဲၾကတယ္။ အဲဒီကြဲသြားၾကတဲ့ ပါတီေတြကိုပဲ ညီၫြတ္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေကာ္မတီျပန္ဖြဲ႔ ၾကရင္း လံုးခ်ာလည္ေနၾကေတာ့တာပါပဲ။