စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ အိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ယင္းၾကားထဲတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါလည္း ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္လာေသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမ်ားစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းေနရသည္။

လူ႔အသက္မ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ ႏွေျမာစရာေကာင္းသေလာက္ တကယ့္ဘ၀ထဲတြင္ အေလအလြင့္မ်ားလြန္းလွသည္။ မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ စက္ဆုက္ဖြယ္ေကာင္းသေလာက္ တကယ့္ဘ၀ထဲတြင္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေနစိမ့္ႏိုင္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ဖက္ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ယခုေလာက္ထိ တာရွည္လိမ့္မည္လို႔ ေတြးခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္မႈကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ အဆံုးသတ္ေပးဖုိ႔က်ေတာ့ ဗဟိုအစိုးရအဆက္ဆက္၏ သေဘာထားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အသီးသီး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထပ္တူမက်ၾကသည့္အခါ စစ္ကို အဆံုးသတ္၍မရႏိုင္ေတာ့။

အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မခံရခ်ိန္ကဆိုလွ်င္ မိမိေဒသက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တင္ျပၾကသည္။ဥပမာ-တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အရပ္သား ဘယ္သူႏွစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ၊ဘယ္ရြာမွာ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်၍ ဘယ္ႏွစ္အိမ္မီးေလာင္စသျဖင့္ ေရးသားၾကသည္။သတင္းမွားကို ျဖန္႔ေနသည္ ကို ေတြ႔လွ်င္လည္း မိမိတို႔ေဒသမွာ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈမရွိေၾကာင့္ ေစာေစာစီးစီး တုန္႔ျပန္ၾကသျဖင့္ တျခား ေဒသက ျပည္သူမ်ား အမွန္တရားကို သိရွိခြင့္ရရွိၾကသည္။လက္ရွိတြင္မူ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြား ၿပီး သတင္းတု၊သတင္းမွားမ်ား ပလူပ်ံလာေနသည္။

စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းလွတဲ့ ဒီဓာတ္ပံုကို ကေလးအခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကလည္း ကေလးေနာက္တစ္ေယာက္ အာဟာရနဲ႔ပညာေရး ရပိုင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးရျပန္ၿပီဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တဲ့စာေတြအတူ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ ဝမ္းပန္းတနည္း မွ်ေဝၾကပါတယ္။