DMG ၊ ဧၿပီ ၂၆

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ပါမယ္”ဟု စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒က ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေကာင္စီပိုင္႐ုပ္သံ(MRTV)ကတဆင့္ ကမ္းလွမ္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

စစ္ေကာင္စီသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း EAOs မ်ားႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို မၾကာခဏဖိတ္ေခၚကာ တဆင့္ခံကေန အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံမႈတို႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္အေျခအေန တစိုးတစိမွ်မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ အခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ယခင္ကလို ႏိုင္ငံ၏အထိမ္းအမွတ္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) အခမ္းအနား စသည္တို႔တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒က ႐ုတ္တရက္ သီးသန႔္မိန႔္ခြန္းအျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးစီကို တက္ေရာက္ရန္ေျပာဆိုၿပီး လာမည့္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ရက္သတ္မွတ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အစဥ္အဆက္ေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ခိုင္ခိုင္မာမာအာမခံပါတယ္”ဟု စစ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔မွာ လြတ္လပ္ေရးအႏွစ္သာရမ်ားကို မခံစားရေသးပဲ စစ္ေရးပဋိပကၡသံသရာထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲတည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ပိုမိုဆိုးဝါးစြာျဖင့္ လူမႈဘဝ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းအျပင္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေန႔စဥ္ဆုံးရႈံးၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္လာရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တို႔မွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုဆိုးဝါးစြာခံစားလာရၿပီး ျပည္သူတို႔မွာ တပူေပၚႏွစ္ပင္ဆင့္အထိ ခံစားေနၾကရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တို႔၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးဆုံးရႈံးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူေခါင္းေဆာင္တို႔၏ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ႀကီးထြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ဟု သေဘာရေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စစ္ေကာင္စီကို ေက်းလက္၊ၿမိဳ႕ျပ မက်န္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ေဒသအေျခစိုက္ PDF အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းဟု ေၾကညာထားသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီေမွ်ာ္မွန္းေနသည့္ (၂၀၂၂)ၿငိမ္းခ်မ္ေရးႏွစ္မွာ တႏိုင္ငံလုံးအတြက္ လႊမ္းၿခဳံမႈမရွိဟ ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလုံး စစ္မွန္ေသာထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ကြက္က်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး(သို႔မဟုတ္)တျခမ္းပဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္တို႔က ေဝဖန္ေနၾကသည္။

စစ္ေကာင္စီက ယခုကဲ့သို႔ဖိတ္ေခၚျခင္းမွာ ျပည္တြင္းရွိ PDF မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနရခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္မ်က္ႏွာသစ္မဖြင့္လိုျခင္း၊ ထိန္းထားလိုျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့လိုျခင္းမ်ားကို ျမင္ရသည့္အတြက္ ဟန္ျပသေဘာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေဝဖန္သည္။

“အခုက ျပည္မမွာ PDF ေတြနဲ႔ စကစတပ္ေတြက ေနရာတိုင္းနီးပါး တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကိုယ္တိုင္ ထြက္ၿပီးေတာ့က်င္းပမယ့္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာလည္း ဟန္ျပအတုအေယာင္သာျဖစ္ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာအသီးအပြင့္မွ ရရွိစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလုံးထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးက ထြက္သြားျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဟု ပါးစပ္ႏွင့္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ PDF ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္မဘက္မွ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတိုင္းလိုလားၾကေသာ္လည္း ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ EAOs ေခါင္းေဆာင္တို႔က ယခင္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေထာက္ရႈကာ ယခုကဲ့သို႔ ကြက္က်ားေဆြးေႏြးမည့္စစ္ေကာက္စီကို မယုံၾကည္ဘဲ သံသယမ်ားစြာျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူမ်ား ရွိလာေနသည္။

အျခားတဘက္၌လည္း စစ္ေကာင္စီဘက္က အလ်င္အျမန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို လိုလားေနသည္မွာ အာဆီယံ၊ တ႐ုပ္ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ေစေရးအတြက္ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ ၂၀၂၃ မွာ စစ္ေကာင္စီကျပင္ဆင္ေနသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ၾကားကာလမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ စိုင္းျပင္ေနျခင္းဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ယခုတဖန္ဖိတ္ေခၚခ်က္မွာလည္း ဟန္ျပေဈးပန္းခင္းသလိုျဖစ္ေနၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာ မေတြ႕ရဘဲ ၎တို႔၏ အင္အားခ်ိနဲ႔လာမႈကို ထုတ္ေဖာ္လိုက္ေသာ လုပ္ရပ္တခုႏွင့္ တူညီေနေၾကာင္း ဝါရင့္ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဦးေဖသန္းကဆိုသည္။

“စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ ဟန္ျပသေဘာမ်ိဳး ေဈးဗန္းခင္းသလို ေခၚၿပီးေဆြးေႏြးတာထက္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ဥပေဒမ်ိဳး ေရးဆြဲၿပီး ေခၚယူေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေခၚယူေဆြးေႏြးတာေတြက ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္လာၿပီ၊ ဘာအက်ိဳးမွ မထူးဘူးေလ။ ေနာက္ၿပီး ဒီဖိတ္ေခၚမႈမွာ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အ္အားခ်ိနဲ႔လာတာကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေျပာ လိုက္တာမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရတယ္”ဟု ဦးေဖသန္းကသုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္မယ့္သူေတြ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပင္းထန္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ NCA(အပစ္ရပ္) အဖြဲ႕မ်ားက မၾကာခဏဆိုသလို ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုက္တြန္းထားသည္။
ယင္းေၾကာင့္ အျခားတဘက္၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကမူ စစ္ေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခ်က္အေပၚႀကိဳဆိုၿပီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ အေျခအေနကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ယခု စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒က ဖိတ္ေခၚျခင္းမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကာလ၌ စစ္ပြဲမ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထြက္ေပါက္လမ္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု NCA ထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕က ယူဆေနၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၏ ဒုဥကၠ႒ ေစာျမရာဇာလင္းက “ကမ္းလွမ္းမႈကို ပါတီတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္။ တက္ေရာက္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္”ဟု DMG ကိုေျပာဆိုသည္။

EAOs တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ အေျခအေန

သို႔ေသာ္ ယခုစစ္ေကာင္စီ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ အင္အားႀကီးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက တက္ေရာက္မည့္အေျခအေန မေသခ်ာေသးျဖစ္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ကရင္(KNU)၊ ကယား(KNPP)၊ ခ်င္း(CNF)တို႔ကို ျမင္ရသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားလုံး၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည့္ ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားမွာ ခိုင္မာမႈမရွိဘဲ ပ်က္ျပယ္သြားတတ္သည့္အတြက္ သံသယဝင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ NCA စာခ်ဳပ္စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ကတိကဝတ္တို႔မွာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္တစ္စု၏ မ႐ိုးသားမႈ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရတို႔၏ သေဘာထားအတၱတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သိျမင္ထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ တႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူထားသည့္ ကရင္(KNU)၊ ခ်င္း(CNF) စသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း PDF ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနမႈအျပင္ တျခား ကရင္နီ(KNPP)၊ ကခ်င္(KIA)၊ ကိုးကန႔္(MNDAA)၊ ပေလာင္(TNLA) စသည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်က္မွာလည္း ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

FPNCC ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား

ထို႔အတူ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အင္အားႀကီး ဝါရင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ “ဝ” UWSA၊ “မိုင္းလား”NDAA စသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ FPNCC အဖြဲ႕မ်ားကလည္း တစုံတရာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မေတြ႕ရေသးေပ။
စစ္ေကာင္စီႏွင့္ လက္ရွိတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) ဘက္ကမူ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားဟု DMG ၏ေမးျမန္းခ်က္ကို တုန႔္ျပန္သည္။

KIA ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနာ္ဘူက “စစ္ေကာင္စီက ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုေလာေလာဆယ္ (KIA)ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြ၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘာမွမခ်ေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ၫႊန္ၾကားထားတာမရွိေသးပါဘူး”ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတူ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားႀကီးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ULA/AA ၏ စစ္ေကာင္စီ ဖိတ္ေခၚခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏သေဘာထားကိုသိလိုသည့္အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ေျပာခြင့္ရသူ ခိုင္သုခကို DMG က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္လည္း AA အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ (FPNCC)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕(TNLA၊ MNDAA)တို႔ႏွင့္ပါ ယင္းကိစၥအေပၚ ေဆြးေႏြးအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DMG က စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ULA ႏွင့္နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက “စစ္ေကာင္စီရဲ႕ဖိတ္ေခၚမႈအေပၚ တက္၊ မတက္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္လည္းမသိေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕ဟာ တစ္ဖြဲ႕တည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘူး။ မဟာမိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ FPNCC ရယ္၊ ၿပီးရင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္သုံးဖြဲ႕ရွိတယ္။ သူတို႔နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္”ဟု DMG ကိုေျပာသည္။

FPNCC ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ UWSA၊ KIA၊ NDAA၊ AA၊ TNLA၊ MNDAA၊ SSPP တို႔ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ျငင္းဆန္ကာ သီးျခားႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သစ္တစ္ခုျဖင့္ သြားမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာလက စစ္ေကာင္စီ၏ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ(NSPNC) ဒုဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ UWSA၊ NDAA၊ MNDAA၊ AA၊ TNLA၊ SSPP တို႔ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုရွိခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုလာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြပြဲအတြက္ တခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕မွာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရွိသလို တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕မွာ ေဆြးေႏြးရန္ လုံးဝမေသခ်ာသည့္ အေနအထားကိုလည္းျမင္ေတြ႕ရၿပီး အျခားအင္အားစုတို႔မွာလည္း တက္၊မတက္ကို သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ စစ္ေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(NSPNC) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ႏွင့္ အဆင္မေျပခဲ့သည့္ကိစၥကို စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္တိုင္ထြက္ၿပီးေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ယခုပြဲသို႔ အင္အားမရွိသည့္ EAOs မ်ားသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူတို႔က ယူဆေနၾကသည္။

“တခ်ိဳ႕ တိုက္ပြဲမရွိ အင္အားလည္းမရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို လာေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးသန္းစိုးႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဂါင္-ေရးသည္

Author: Admin