DMG ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇

(ေဆာင္းပါး)

ျပည္တြင္းစစ္ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈၾကားက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က (၂၀၁၀)ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔အတူ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ တတိယအႀကိမ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး (၂၀၂၁)မွာ ႏိုင္ငံအာဏာကို စစ္တပ္ကျပန္လည္သိမ္းယူလိုက္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံအာဏာကိုသိမ္းတာမဟုတ္ဘဲ “အာဏာထိန္းတာ”သာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ထိန္းတာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သိမ္းတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာခက္မသုံးျဖာျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာသုံးခုလုံးကို လူတစ္ေယာက္တည္းကဦးစီးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ စနစ္အရျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့မ႑ိဳင္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု(သို႔မဟုတ္)လူတစ္ေယာက္ကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားတယ္ဆိုတာေတာ့ ျငင္းလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယူမႈ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ဝန္းက်င္ထိ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔အတူေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ (၂၀၀၈)ေျခကဟာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ဘဲ ဗဟိုလို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ကိုဆြဲသြင္းထားတဲ့ အာဏာရွင္ေျခဥသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕အာဏာသိမ္းယူမႈသမိုင္းကို အနည္းငယ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူမႈမ်ား

ယခု(၂၀၂၁)မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအာဏာကို စစ္တပ္ကသိမ္းယူလိုက္မႈဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္ကႏိုင္ငံအာဏာကို တတိယအႀကိမ္သိမ္းယူလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွာ ၿဗိတိသွ်ဆီက လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ (၁၉၆၂)မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ကာ ႏိုင္ငံအာဏာကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ကာ (၁၉၇၄)မွာ (၁၉၄၇)ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကိုတည္ေထာင္ကာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

(၁၉၈၈)မွာ လူထုအုံႂကြမႈနဲ႔ တစ္ပါတီစနစ္ကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ဟာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရထံကအာဏာကို (၁၉၈၈)ဩဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔မွာ သိမ္းယူလိုက္ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(နဝတ)ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္သူအမ်ားအျပားကို သတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ နဝတအစိုးရက သူ႔ကတိအတိုင္း (၁၉၉၀)အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကိုက်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာစစ္တပ္က ေထာက္ခံအားေပးၿပီး ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကိုဆက္ခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ(တစည)ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက မဲဆႏၵနယ္(၄၉၂)ေနရာမွာ (၃၉၂)ေနရာအထိ အရွက္ရေအာင္ရႈံးနိမ့္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ (နဝတ)ဥကၠ႒ ေစာေမာင္ေနရာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊက ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရးကတိကဝတ္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံအာဏာကို ဆက္ခံတာဝန္ယူလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(နဝတ)ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ကာ ႏိုင္ငံကို (၂၃)ႏွစ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္မွာ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒနဲ႔အတူ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ကေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို အာဏာလႊဲေပးကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊလည္း စစ္တပ္ကေနအနားယူခဲ့ပါတယ္။

(၂၀၁၂)ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ (၂၀၀၈)ေျခဥကိုဆန႔္က်င္တဲ့ (NLD)ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လာခဲ့ၿပီး (၂၀၁၅) ဒုတိယအႀကိမ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးၿပိဳင္ဘက္မရွိအႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ NLD ပါတီဟာ (၂၀၂၀)ႏိုဝင္ဘာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး (၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)နဲ႔ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ (၂၀၂၁) ေဖေဖၚဝါရီ (၁)ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ဦးေဆာင္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသာမာမႈရွိသည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ႏိုင္ငံအာဏာကို တတိယအႀကိမ္သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယူမႈေနာက္ကြယ္က ပဋိပကၡမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ထိပ္ဆုံးကတက္ႂကြသူေတြအျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ (၂၀၂၁) ေဖေဖၚဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံအာဏာကိုသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့လူထုဆန႔္က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းကာလ ဆယ္လေရာက္လာတဲ့အထိ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

လူထုဆန႔္က်င္မႈဟာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚတဲ့အသြင္ကေန ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ လူငယ္ေတြဦးေဆာင္ကာ(PDF- People’s Defense Force) ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ေတြဖြဲ႕စည္းထားၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကိုဗစ္ဓာဏ္၊ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဝင္ေငြက်ဆုံးေနရၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြဟာလည္း အျဖစ္သေဘာသာ အလုပ္လုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆုံးပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA–Nation Ceasefire Agreement)ကလည္း ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္အေျခအေနနဲ႔ ပ်က္ျပယ္လုနီးပါးအေျခအေနကို ျမင္ေနရပါတယ္။ အစကတည္းကအထေႏွးတဲ့ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ပင္လုံညီလာခံနာမည္တပ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမင္သာတဲ့တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။

တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔  ၿမိဳ႕ေပၚထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖက္ကလည္း (ဒလန္-စစ္တပ္သတင္းေပး)ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ျပည္သူေတြအသတ္ခံေနၾကရသလို စစ္တပ္ဖက္ကလည္း ေသာင္းက်န္းသူရွင္းလင္းေရးအေၾကာင္းျပကာ ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ပစ္သတ္ျခင္းေတြကို အနိဌာ႐ုံျမင္းကြင္းမ်ားအျဖစ္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဟာ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊဆီကေန ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ကိုလႊဲအပ္ခံရၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပထမဆုံးခရီးစဥ္ကို ဗီယက္နံႏိုင္ငံကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ (၁၉၈၈) ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ အနီးဆုံးမဟာမိတ္အျဖစ္ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ တ႐ုတ္နဲ႔နီးကပ္တဲ့ဆက္ဆံေရးကို ခြာခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိပုံကို ျပသလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူတစ္ခ်ိဳ႕က ေဝဖန္သုံးသပ္ခဲ့ဖူးတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ရွိအာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢကလည္း လက္မခံေသးသလို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “အာဆီယံအဖြဲ႕”အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ကိုပါ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ခန႔္အပ္ေရးမွာလည္း ခုံ႐ုံးဖြဲ႕အျငင္းပြားေနေသးတဲ့ အေျခအေနမွာရွိေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ေရာ NLD အစိုးရနဲ႔ပါ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔စူပါပါဝါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံေရးဟာလည္း ေသြးေအးသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

NLD အစိုးရသက္တမ္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ အနီးကပ္ဆုံး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ ႐ုရွားႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ႐ုရွားစစ္တပ္ရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ရွိတဲ့ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ဟာ အာဏာမသိမ္းမီရက္ပိုင္းအလိုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ပထမဆုံးႏိုင္ငံျခားေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး အျပန္အလွန္ခရီးစဥ္ေတြကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံအာဏာသိမ္းယူထားျခင္းကို လက္ခံတဲ့ ပထမဆုံးႏိုင္ငံဟာ ႐ုရွားျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ကေတာ့ လက္ရွိျမန္မာအေရးမွာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးအေမရိကန္နဲ႔ တစ္သံတည္းထြက္ေနတာကိုေတြ႕ရၿပီး ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးေတြကိုေတာ့ လႉဒါန္းေပးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ဟာ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးကို ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ေတြကိုပါ လူသိရွင္ၾကားလႉဒါန္းတာကိုေတြ႕ရၿပီး ဒါဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထူးျခားလာတဲ့ ဆက္ဆံေရးလို႔ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ကြယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ဆက္ဘာျဖစ္လာႏိုင္မလဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုတည္းကသာ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ (၁၉၄၇)ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္ရာကေနစတင္လာခဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးကို (၁၉၄၈)ဇန္နဝါရီမွာရရွိခဲ့ၿပီး (၁၉၄၈)မတ္လမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တည္ေဆာက္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေျခမခံလိုတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တူညီတဲ့ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕အားျဖင့္ျပန္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ က်ရႈံးႏိုင္ငံအမ်ိဳးအစားလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဒီေန႔ထိအားေကာင္းေနဆဲျဖစ္တာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အားလုံးလိုလားတဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝအာမခံတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မဖန္တီးသမွ် ဒီျပည္တြင္းစစ္ပြဲဟာ အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။

ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဗမာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗမာေတြေနထိုင္တဲ့ တိုင္းေဒသေတြနဲ႔ က်န္လူမ်ိဳးေတြေနထိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေဒသေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကိုေတြ႕ရၿပီး တိုင္းရင္းသားခုႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ဗမာျပည္မေဒသကလြဲရင္ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေဒသေတြက သယံဇာတေတြကိုထုတ္ေရာင္းၿပီး ျပည္မေဒသအမ်ားစုသာ အက်ိဳးခံစားရျခင္းဟာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္မျပႆနာထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၂၁) အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္မေဒသကလူထုရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဟာ ပိုမိုႀကီးထြားလာေနသလို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးဆိုတာထက္ကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္းကာလ ကိုးလေက်ာ္လာတဲ့အထိ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရႏိုင္ေသးသလို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုပါမရႏိုင္ေသးတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ သူ႔ကတိအတိုင္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပေပးၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ အနားယူသြားတာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ခဲ့ရင္ ယေန႔လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ ျပည္မေဒသက PDF ေတြက လက္ခံမွာလား၊ မခံဘူးလားဆိုတဲ့ ျပႆနာလည္းရွိႏိုင္သလို လက္ရွိဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားတဲ့ (NLD)ပါတီအႀကီးအကဲေတြကို လႊတ္ေပးၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတြကို အရင္းအျမစ္ျဖတ္ေတာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လွဲလွယ္တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ထုံးစံအကြက္ကို ျပန္ေ႐ႊ႕တာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကခန႔္အပ္ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေျပာေနတဲ့ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကိုက်င့္သုံးၿပီး စစ္တပ္ေထာက္ခံတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနတဲ့ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး (၂၀၀၈)ကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ဆက္လုပ္ထားဖို႔စီစဥ္ျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဘာမွေမွ်ာ္လင့္လိုမရႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြေျပာေနတဲ့ ဖယ္ဒရယ္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္နဲ႔ အာဏာခြဲေဝေရး၊ သယံဇာတခြဲေဝက်င့္သုံးေရးကို (NCA)စာခ်ဳပ္ကိုျပကာ ပ်ားရည္နဲ႔ဝမ္းခ်ေနမယ့္ပုံစံကိုသာ ဆက္လက္ဦးတည္သြားဖို႔ မ်ားပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟာ ျမန္မာစစ္တပ္မွာမရွိသလို လက္ရွိဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ဗမာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအမ်ားစုေထာက္ခံအားေပးတဲ့(NLD)ပါတီမွာလည္း မရွိပါဘူး။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)မွာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ လက္ရွိအာဏာသိမ္းယူမႈဟာလည္း “ဆင္နင္းတဲ့ယပ္ေတာင္ ပိုမျပား”ဆိုသလို ကိုတို႔ဘာသာ လိုခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္ေန႐ုံသာရွိႏိုင္ပါတယ္။

ယေန႔ပဋိပကၡနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ဟာ စစ္အာဏာရွင္က်ဆုံးေရးကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္မေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္လိုလားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ဟာ တစ္ထပ္တည္းက်ေနတာကို မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒီျပႆနာကို ရႈျမင္ပုံမတူညီသေ႐ႊ႕ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းစစ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္ေစ၊ (၂၀၀၈)ေျခဥအရတက္လာတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ အတူတူသာျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

မင္းထီးေရးသားသည္။

Author: Admin