ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျမတန္ေဆာင္းစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ကေလးငယ္တစ္ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ရသစံုေသာ သံစံုတီး၀ိုင္းႏွင့္တူသည္။ ထိလိုက္တိုင္း အသံစံုထြက္ေနသည္။ ရာသီမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြးဆိုသလို တစ္စံုတစ္ခုေသာအသံမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားေနၾကရသည္။ ခုတေလာ ေခြး႐ူးကိစၥ၊ မီတာခ၊ ဗစ္တိုးရီးယားကိစၥ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး စသျဖင့္ အသံစံုသည္။ သဘာ၀တရားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္လည္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႐ိုက္ခတ္သည္။ ရာသီဥတုသံုးမ်ိဳးျဖင့္လည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေႏြရာသီတြင္ အပူလြန္ျခင္းႏွင့္ ေရရွားေရျပတ္လပ္မႈမ်ားကို ခံစားေနရသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ အေအးလႈိင္းျဖတ္သန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အ႐ိုးခိုက္ေအာင္ ေအးစိမ့္လြန္းေသာ အခိုက္အတန္႔ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုးရာသီသို႔ေရာက္ရွိေနခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျပႆနာက အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျပန္သည္။ သည္ႏွစ္တြင္ေတာ့ ခါေတာ္မွီရာသီတုတ္ေကြး (H1N1) ကဲ့သို႔ ေရာဂါကလည္း ေစာေစာ စီးစီးကပ္ပါလာေသး၏။ ထို႔အျပင္ မိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အင္အားျပင္းမုန္တိုင္းတခ်ိဳ႕ကလည္း မိုးရာသီ၏ အေစာ ပိုင္းကာလကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။ မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ေတာ့ အနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္(၄) ခုခန္႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ျခင္းသည္ မိုးရာသီ၏ ပံုမွန္သမ႐ိုးက် သဘာ၀ေဘးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေရေဘးဒုကၡႀကံဳခဲ့ရသူမ်ားမွာ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

၁၃.၇.၂၀၁၉ ရက္ေန႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္ႀကီး(၄)စင္း၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အေျခအေနကို ထုတ္ျပန္သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ စိုးရိမ္ေရ မွတ္အထက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာၿမိဳ႕(စခန္း) ႏွင့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ႏွင့္နီးစပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕(စခန္း) မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ သတိေပးထားရာ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ေရႊကူ၊ ကသာ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္တ ေလွ်ာက္မွ ခႏၱွီး၊ ဟုမၼလင္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္တြင္ မေဒါက္၊ ကုလားတန္ျမစ္တြင္ ပလက္၀၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ေလး ၿမိဳ႕ျမစ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တို႔ ပါ၀င္သည္။ လက္တြ႕ေျမျပင္အေျခအေနတြင္လည္း ထိုၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သည္ဖက္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခံစားေနရေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ား၏ ေႏြရာသီတြင္ ပူေလာင္ျပင္းျပေသာ အယ္လ္နီညိဳရာ သီဥတုဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားတြင္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ခမ္းေျခာက္ကာ ေရျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ထို႔အျပင္ မိုးတြင္းပိုင္းကာလမ်ား၌လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားတြင္ ေရရွားပါးျပတ္လတ္မႈဒဏ္ကို အဆိုး၀ါးဆံုး ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရေသးသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ အတြင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကိုျပန္ၾကည့္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္၏။ ရခိုင့္သမိုင္းထဲမွ ေျမာက္ဦးေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း AD-1755 ခုႏွစ္က ရခိုင့္ျပည္တြင္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားက ဆိုသည္။ AD-1763ခုႏွစ္ တြင္ ရာသီဥတုဆိုး၀ါးေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးကာ ျပည္သူမ်ားအသက္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ AD-1784 ခုႏွစ္၊ နံယုန္လတြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ မဟာမုနိေျခ ေတာ္ရင္းအထိ ေရလႊမ္းခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းေထာက္မ်ားက ဆိုသည္။ AD-1786 ခုႏွစ္တြင္ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္ႏွင့္ေတာ္ သလင္းလမ်ား၌ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ခဲ့ျပီး AD-1840 ခုႏွစ္တြင္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ AD-1884 ခုႏွစ္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လူဦးေရ-၁၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားမွျပဆိုသည္။ ၁၉၂၆၊ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္သင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်ာ္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ-၁၀၀၀ ခန္႔ မာန္ေအာင္တြင္-၁၄၄၊ ရမ္းၿဗဲတြင္-၃၄ႏွင့္ ေတာင္ ကုတ္တြင္ ၈၁၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ၁၉၄၈၊ ၁၉၅၂ႏွင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးက်ပ္ေငြ-၄၀၀ သိန္းခန္႔ ဆံုးရံႈးမႈရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မုန္တိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ဒီေရလႈိင္းမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ-၁၀၃၇ ဦး၊ ကၽြဲႏြားေကာင္ေရ-၁၇၅၃၇ ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း ဆိုသည္။ သည္ဘက္ေခတ္တြင္ေတာ့ ၁၀၇၈၊ ၁၉၈၂၊ ၁၉၉၂၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂီရိမုန္တိုင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ-၁၀ ရက္န႔မွစတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားကို ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္န႕မွစတင္ကာ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို စတင္ခံစသားခဲ့ၾကရျပီး အနည္းဆံုး ေျခာက္ရက္ခန္႕ ေရနစ္ျမဳပ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္သတင္းဌာနမ်ားမွေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားကို ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္သံမ်ားကို ၾကား ေနၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈဒဏ္ကို လူေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ လူဦးေရ (၉၀၀၀) ေက်ာ္ကိုသာ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက ရခိုင္သတင္းဌာနတစ္ခုသို႔ ေျပာၾကားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လတ္တေလာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားထဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ လယ္ယာေျမဧက (၇၀၀၀၀) ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ လက္ရွ္ိ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ေဒသမတည္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မရေသာ လယ္ဧက တစ္သိန္းခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ေျပာဆိုထားသည္ကို သတင္းမ်ား၌ ေတြ႕ရသည္။ သည္အတိုင္းသာဆိုပါက ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆန္စပါးရွားပါးမႈကို ႀကံဳတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ခ်င့္ခ်ိန္ေျပာၾကားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းမွာ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းတြင္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ ျဖတ္ေတာက္ခံထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကို အထူးတလည္ လိုအပ္ေနၾကမည္မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း ထိုစခန္းမ်ားသို႕ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသည္လည္းေကာင္း အခ်ိန္မီ သြားေရာက္ကူညီႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္ AA တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေပါင္း (၅၁၈၄၅) ဦးအထိရွိေနေၾကာင္း Rakhine Ethnics Congress(REC) မွ ၉.၇.၂၀၁၉ ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစတင္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္ AA တို႕သည္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္၀ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနၿပီး စစ္ပြဲေရွာင္မ်ား တစစ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသလံုၿခံဳေရးအရ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ WFP ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ICRC တို႔ကိုသာ တရား၀င္ သြားလာခြင့္ျပဳထားသည္။

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ဘူသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံုႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ကိုပါ အစိုးရမွ ျဖတ္ေတာက္ထား၏။ IT ေခၚ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာေခတ္တြင္ ကမၻာႀကီးသည္ ရြာတစ္ရြာကဲ့သို႔ က်ဥ္းေျမာင္းလာေနသည္ဟု တင္စားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ ခံထားရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ေတာ့ ကမၻာႀကီးသည္ နဂိုအရြယ္ထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းသြားခဲ့ရသည္။

ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေရွာင္စခန္း

လတ္တေလာႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရေသာေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ တိမ္ညိဳ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၊ ျမတန္ေဆာင္း၊ စင္းေဘာကိုင္းတို႔တြင္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ(၄၀) ခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာ အိုးအိမ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ကာ အသက္ေဘးမွ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းလာခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးစသည္တို႔၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ေႏြရာသီက စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈျပသနာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး ယခု မိုးတြင္းကာလတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းက ထပ္မံဆီး ႏွိပ္စက္လာျပန္သည္။ ထိုမွ်မကေသးဘဲ တခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေနလိမ့္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထိုသို႔အေျခ အေနမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူၾကည့္ရႈသင့္ပါသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားေမွွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီအေရြ႕တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ေတာ့ စစ္လက္နက္ေပါက္ကြဲသံမ်ား၊ ငိုယိုၿငီးတြားသံမ်ား၊ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းသံမ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္သာ ခရီးဆက္ေနၾကရသည္။ ကယ္တင္ရွင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းထဲထိ ခံစားၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားဖက္သို႕ မ်က္ႏွာမူေပးၾကရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အသံမ်ားကိုက်ယ္ေလာင္စြာၾကားေနရသည္။ ငယ္စဥ္က သင္ၾကားခဲ့ဖူးေသာကဗ်ာတစ္ ပုဒ္ကဲ့သို႕ဆိုရပါလွ်င္….

"ျပည္သူရွိရာအရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူပါ…
လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔တန္းပါ…
ျပည္သူရွိရာအရပ္သည္ ႏိုင္ငံတာ္အနာဂတ္
ေက်ာခိုင္းရာအရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိတ္
လက္ယာဘက္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္၍
လက္၀ဲဘက္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ပါ​ေစ" ဟုသာ။

ရကၡ | DMG                                               

Author: Admin