DMG ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁

(ေဆာင္းပါး)

တေ႐ႊ႕ေ႐ႊ႕ႏွင့္ေျပာင္းလဲလာေသာ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႔သည္ကား ကုန္မွန္းမသိကုန္ဆုံးသြားေလၿပီ။ ထို ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႔၌ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ကား ေပ်ာက္မွန္းမသိေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ေပၿပီ။ အခ်ိဳ႕မွာ ပါးစပ္ရာဇဝင္အျဖစ္ က်န္ရွိေနတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကား ကမာၻတည္သေ႐ႊ႕ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း စတင္သေႏၶတည္လာကတည္းက ယေန႔သို႔ထိ ျဖတ္သန္းလာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံတို႔သည္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္အျဖစ္အပ်က္ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနသည္။

ထင္ထင္ရွားရွားက်န္လိုက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔၊ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္လာသည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မေမ့အပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုေန႔ရက္သို႔ေရာက္ေလတိုင္း ဝမ္းနည္းျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဝမ္းနည္းျခင္းအမွတ္တရမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ဝမ္းသာဂုဏ္ျပဳဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပၾကၿမဲျဖစ္သည္။

ဤသည္ကား သမိုင္းကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာယူျခင္းလည္း ျဖစ္၏။ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး  သံေဝဂရယူျခင္း ေနာင္မမွားမိေစရန္ သတိခ်ပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။
၂၀၂၁-ခုႏွစ္၊ ေနာက္ဆုံးလျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလသည္ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္ လေလေလာ။ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာအနိ႒ာ႐ုံျမင္ကြင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည့္ေလ သလား။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလကို ျပန္လည္ေငးေမာၾကည့္ၾကပါစို႔။

“ဒီဇင္ဘာ (၁၅)ရက္” ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ဟု တခ်ိန္ကသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဤေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာက်ခ်င္မွ က်ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေပၚထြက္လာေသာ ေန႔ရက္တစ္ရက္ပင္ျဖစ္ေပ၏။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အတုအေယာင္ျပည္နယ္။ အႏွစ္မပါဘဲ အကာသာရွိသည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒက ျပ႒ာန္းေပးလိုက္သည့္ ျပည္နယ္ေန႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ေန႔ရက္ တစ္ရက္ျဖစ္၏။ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္တိုင္တိုင္ ရွင္သန္လာသည့္ ေန႔ရက္၊ တရားဝင္႐ုံးပိတ္ရက္မျဖစ္ေစကာမူ အမ်ားစုစိတ္ထဲ၌ကိန္းဝပ္ေနသည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ပင္ျဖစ္ေပ၏။

ထို႔ေန႔ရက္က သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည့္ ျပည္နယ္သည္ကား ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို တထစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ေန႔ရက္ ျဖစ္/မျဖစ္ဆိုသည္ကို ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္ျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသခံပါလိမ့္မည္။ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ႏွလုံးသည္းေျခႀကိဳက္ ေန႔ရက္တစ္ရက္မဟုတ္သည္ေတာ့ ေသခ်ာမည္ထင္ပါသည္။

“ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္” ဤေန႔ရက္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ပင္ျဖစ္၏။ ထည္ဝါခန႔္ညားသည့္ ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ႀကီး ေျမခခဲ့သည့္ေန႔ရက္ပင္ျဖစ္၏။ အရက္စက္အၾကမ္းတမ္းဆုံးေသာ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ျမဴးေနခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္၏။ ကမာၻေျမႀကီးတုန္ခါလုမတတ္ ေအာ္သံငိုသံမ်ားႏွင့္ ျပည့္လွ်ံေနခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္၏။

“ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္”ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီး ၿပိဳလဲက်သည့္ေန႔ရက္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၂၃ဝ)ေက်ာ္ ၾကာသြားသည့္တိုင္ေအာင္ ႏွလုံးသားထဲ၌ စြဲတင္ေနေစႏိုင္သည့္ အနိ႒ာ႐ုံလက္ရာမ်ား က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ နန္းေတာ္ကုန္း၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားတို႔သည္ ယင္းေန႔ရက္တို႔၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံမ်ားကိုေတြးၾကည့္႐ုံျဖင့္ သိျမင္ႏိုင္ေအာင္ အထင္အရွားျပသေနသည္။ သမိုင္းကို အမွန္သိ႐ုံ၊ အမွန္ေျပာ႐ုံမွ်ျဖင့္မၿပီး၊ ထိုအမွန္တရားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမွ အသက္ဝင္ေသာ သမိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပမည္။

ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ေရာက္တိုင္း ဝမ္းနည္းျခင္းအမွတ္တရ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သမိုင္းမွန္ကို သိ႐ုံမဟုတ္၊ သမိုင္းမွန္ကိုေျပာ႐ုံမဟုတ္၊ သင္ခန္းစာယူတတ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ သမိုင္းမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

တျခားတျခားလူမ်ိဳးတို႔၌လည္း ဤကဲ့သို႔မေမ့အပ္ႏိုင္သည့္ ေန႔ရက္တို႔ရွိၾကသည္။ အနီးစပ္ဆုံးေျပာရလွ်င္ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူသည့္ေန႔သည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ မည္သည့္အခါမွ် ေမ့ေပ်ာက္၍ရႏိုင္မည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္မဟုတ္ေပ။ ထိုေန႔ရက္သည္ဗမာတို႔ အဂၤလိပ္ကြၽန္သေဘာက္ဘဝ က်ေရာက္သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္၏။

အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ႐ိုက္ခ်ိဳးခံရသည့္ေန႔ရက္ျဖစ္၏။ ထိုေန႔ရက္ကိုသိသူတိုင္း အမ်ိဳးဂုဏ္၊  ဇာတိဂုဏ္တို႔ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုးထလာေအာင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည့္အတြက္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္သည္ လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ရွင္သန္လာသည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသည္ကား သမိုင္းကိုသိသူတို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ သမိုင္းရလဒ္ေကာင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

၁၇၈၄-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း(၂၃၀)ေက်ာ္ ၾကာသည့္တိုင္ လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကျခင္းသည္ အလြန္ေအးစက္သည့္ ဒီဇင္ဘာည၌ အိပ္ေမာက်ေနသူမ်ားကို ႏိုးထေစႏိုင္သည္။ အတိတ္ကာလအမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ႏွစ္သစ္၌ အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူ႔သမိုင္းသည္ အစဥ္တစိုက္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနသည္ဆို၏။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေလာ၊ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈေလာဆိုသည္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၂၃၀)ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာသည့္ သမိုင္းက သက္ေသျပပါလိမ့္မည္။ ထိုေန႔၏ နာၾကည္းဖြယ္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အရာႏွင့္ အစားထိုး ကုသႏိုင္မည္နည္း။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကုန္မွန္းမသိ ကုန္ဆုံးေတာ့မည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆုံးလေရာက္ေလတိုင္း တစ္ႏွစ္တာကာလ၏ ျဖတ္သန္းခဲ့မႈမ်ား၌ အေကာင္းအဆိုးတို႔ ရွိေနတတ္သည္။

၂၀၂၁-ခုႏွစ္သည္ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မည္သို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရမွန္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ မည္မွ်ထိဆိုးဝါးခဲ့မွန္းလည္း သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ၂၀၂၁-ခုႏွစ္ေရွ႕၌ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ႏွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း ရက္စက္မႈအတိၿပီးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္တို႔သည္ကား ေျခာက္လွန႔္သည့္သမိုင္းဝင္ေန႔ရက္မ်ားလာဟု ေတြးေတာရင္း ၂၀၂၂ ကို ေျခလွမ္းၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
အုန္ေတာေရးသားသည္။

Author: Admin