ခိုင္ေက်ာ္ဆန္း

အင္အားတစ္ခုကိုျပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူေသာ အစဥ္အလာကိုု နပိုလီယံ ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပစဥ္က ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သံသရာတပတ္ ျပန္လည္သည့္အခါတြင္ေတာ့ သူအထင္ေသးခဲ့ေသာ ရုရွားဘုရင္က သူ႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ္လွန္ႏိုင္သူ ျဖစ္လာသည္။

လုပ္ႏို္င္ကိုင္ႏိုင္ဆဲမွာ တရားလက္လႊတ္ ျပဳမူခဲ့ေသာ္ျငားလည္း တကယ္တမ္း ကာလတစ္ခုကို လြန္ေျမာက္သည့္အခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔မျပဳလုပ္ေသာ ဒဏ္ကို ရွက္ဖြယ္လိလိ ခံစားၾကရသည္။ ဟစ္တလာနဲ႔ သူ႔အပါင္းအပါတို႔၏ မိုက္ဇာတ္ေၾကာင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ၾကရသည္။ ၁၉၃၃ မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ထိ ဟစ္တလာအာဏာမင္းမူေနသည့္ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုး ရက္စက္မႈသမိုင္းကို ျပဳမႈခဲ့သည္။

အဖဂ်ာမန္ျပည္ႀကီးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္သည္လည္း ဂ်ာမန္မဟုတ္ေသာသူမ်ား(ဂ်ဴး)ကို ကရုဏာတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ သူ႔ေခတ္၏နိဂံုးသည္လည္း အဆံုးသတ္မလွခဲ့သလို သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ကမၻာေပၚတြင္ သူ႔အတြက္ အရွက္ရေနခဲ့ၾကသည္။ သူခိုင္းေစတုန္းက လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္လည္း သူ႔နည္းတူပင္ တာ၀န္ရွိၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ အမိန္႔အာဏာသည္ မွန္ကန္မႈမွ မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္လာလွ်င္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ အရွက္ရၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္တို႔၏ဖက္ဆစ္စနစ္ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ဂ်ပန္လူမိ်ဳးတို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ေခတ္မီေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ ရွက္ဖြယ္လိလိ ခံစားၾကရသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ရုပ္သံဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္တို႔၏ ဆိုးရြားစြာရက္စက္မႈမ်ား၊ အဂၤလိပ္တို႔၏ ဆိုးရြားယုတ္မာမႈမ်ားကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ျပၾကသည္။ ၾကည့္ၾကရသည္။ ၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါလည္း လက္နက္အားကိုးျဖင့္ မတရားရက္စက္မႈ၊ လက္နက္မဲ့၊ ပစၥည္းမဲ့ သာမန္ျပည္သူမ်ားအား လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္ၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သမိုင္းအျမင္မ်ားကို သံေ၀ဂယူႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည့္ မတရားမႈကိုက်ေတာ့ ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ၾကသည္။ ဗီဒီယိုကားထဲက လူဆိုးမ်ားကို မ်က္မုနု္းကိ်ဳးေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ အဆိုပါသရုပ္ေဆာင္ခ်က္ထက္ မေလ်ာ့ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳမိလွ်က္ရွိၾကသည္။ ကိုယ္တုိင္က လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္သည့္ျမင္ကြင္းကို ေတာက္ေခါက္မိၿပီး ဗီဒီယိုထဲက ႏွိပ္စက္ခံျပည္သူမ်ားအသြင္ သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို သနားေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေနသည့္ အနိုင္အထက္ျပဳမူမ်ားကိုျမင္ေသာ္လည္း ေနစိမ့္ႏိုင္ၾကသည္။ လူ႔အသက္မ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ ႏွေျမာစရာေကာင္းသေလာက္ တကယ့္ဘ၀ထဲတြင္ အေလအလြင့္မ်ားလြန္းလွသည္။ မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ စက္ဆုက္ဖြယ္ေကာင္းသေလာက္ တကယ့္ဘ၀ထဲတြင္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေနစိမ့္ႏိုင္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ မာယာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းက က်ေနာ္တို႔အတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာျဖစ္ေနသည္။ မာယာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သုေတသီမ်ားက မာယာႏိုင္ငံပ်က္စီးျခင္းကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းသတ္မွတ္ၿပီး သံုးသပ္ျပၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၇၆၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီက မာယာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ားကို စနစ္တက်တိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ရရွိေသာသံုံ႔ပန္းမ်ားကိုေတာ့ လူအမ်ားေရွ႕မွာ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၇၆၁ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မူ စစ္အဂၤါအခင္းအက်င္းႏွင့္ စနစ္တက်တိုက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိလာၿပီး မာယာတို႔၏ လူမႈအေဆာက္အအံု ပ်က္စီးသြားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ က်ေနာ္တို႔၏တိုင္းျပည္ရွိ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ပြဲမ်ားမွာလည္း စနစ္တက်စစ္တိုက္ျခင္းမွ ဗရုတ္သုတ္ခရမ္းကားမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္လာေနၿပီလားဆိုသည္ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတိထားၿပီး ၾကပ္မတ္ေပးၾကရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

စစ္တိုက္ျခင္းသည္ စနစ္တက်တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္မႈထက္ ၀ရုန္းသုန္းကားအဆင့္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္ စစ္ဒဏ္ကိုခံစားေနၾကရေသာ ျပည္သူတို႔၏နာလန္ထမႈမွာ တာရွည္ၾကာေပလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံကို အဆိုပါႏိုင္ငံထဲတြင္ မီွတင္းေနထိုင္ေသာ လူမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားၾကသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဒုကၡႀကီးမားစြာေရာက္ရွိေနလွ်င္ ယင္းတိုင္းျပည္၏ အဖက္ဖက္ေသာက႑မ်ားမွာ ေနာက္ေကာက္က်ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

မိမိသိမ္းပိုက္လိုေသာတိုင္းျပည္မွ ခုခံသူမ်ားကို က်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္ေအာင္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စစ္ပြဲ၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ေတာင္လိုပံုေနေသာ လူေသအေလာင္းမ်ား၊ အက်ိဳးအပဲ့မ်ား၊ ဒဏ္ရာရၿပီးမခ်ိမဆံ့ေအာ္ေနသူမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး အေသာကမင္းႀကီး အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေအာင္ပြဲ၏အရသာကို မခံစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သာယာမႈကင္းမဲ့ခဲ့သည္။ အနိဌာရံုမ်ားကို ၾကည့္ျမင္ၿပၤီး ဇာတ္တူလူသားခ်င္း၏မ်က္ရည္ကို ေအာင္ပြဲအျဖစ္သတ္မွတ္သူတို႔ထံတြင္ ကို္ယ္ခ်င္းစာတရားမရွိတတ္ေပ။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိသည့္နည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေသာစိတ္လည္းမရွိေပ။

တခ်ိဳ႕စစ္ပြဲမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည္။ တခ်ိဳ႕စစ္ပြဲမ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအျပည့္ျဖင့္ တာရွည္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားဆန္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိသူတို႔ ဦးေဆာင္သည့္အခါတြင္ ေသြးေျမက်မႈနည္းၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုးျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၁၉၂ ခုႏွစ္ထိရွည္လ်ားေသာ တတိယခရူးဆိတ္စစ္ပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေသာ မင္းႏွစ္ပါးတို႔လက္ထက္တြင္ နိဂံုးကမၸတ္အဆံုးသတ္ႏို္င္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ဘုရင္ ဆာလာဒင္ ႏွင့္ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ရစ္ခ်တ္ဘုရင္တို႔သည္ သူတို႔၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား တိုက္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ပြဲထဲမွ ရလာေသာအက်ိဳးအျမတ္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အာဃတမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ရာဇဘုရင္တို႔၏ မာန္မာနရွိေသာ္ျငားလည္း လက္ေအာက္ငယ္သားတို႔၏ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ၊ မိမိတို႔စစ္ဧရိယာမွ ျပည္သူတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡအ၀၀ကို ႏွလံုးသားျဖင့္ ခံစားၿပီးသည္၏ေနာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္လိုစိတ္မ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ သံတမန္မ်ားေစလႊတ္ၾကသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၾကသည္။ စစ္ကိုအဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ပြဲကိုအဆံုးသတ္လိုစိတ္ အမွန္တကယ္ရွိလွ်င္ ပိုေနေသာအတၱမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၾကရစၿမဲ။ လိုေနေသာ ေမတၱာဓာတ္ကို ျဖည့္စြက္ၾကရစၿမဲ။ မာနမ်ားအတၱမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားမွာ မုသားသာျဖစ္သည္။ ရဲ၀ံ့ေသာစိတ္၊ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ဒုကၡကို ထည့္တြက္ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားကို စာနာၾကသည္။ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲရပ္စဲရန္အတြက္ အဂၤလန္ဘုရင္ ရစ္ခ်တ္က ေျပာခဲ့ေသာစကားမွာ ေလးနက္လွသည္။

ရစ္ဘုရင္က ဘုရင္ဆာလင္ဒင္အား “သင္၏စစ္သည္မ်ားေရာ ငါ၏စစ္သည္မ်ားပါ ေသခဲ့ၾကရၿပီ။ တိုင္းျပည္သည္လည္း ဖြတ္ဖြတ္ေၾကခဲ့ရၿပီ။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း မည္သူမွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေတာ့ၿပီ။ ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ေတာ္သင့္ေလာက္ၿပီဟု သင္မယူဆေတာ့ၿပီေလာ။ ဤအျခင္းအရာတို႔ကို ရပ္ရန္အခ်ိန္သင့္ၿပီ’’ ဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ရင္ထဲတြင္ပါေသာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားအျပည့္ပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ စစ္မီးကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မီးစတစ္ဖက္၊ ေရတစ္ဖက္ျဖင့္ အေကာက္ႀကံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး၊ အျမတ္ထုတ္လိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး မဟုတ္သည့္အတြက္လည္း သူတို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျပလည္သြားခဲ့သည္။

လက္ရွိရခိုင္ျပည္တြင္လည္း တို္က္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္က အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေသာ စိတ္ထားမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူတို႔ထံတြင္ ရွိလာမည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ စစ္ပြဲကိုဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ယူေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ႏွလံုးသားႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္။

Author: Admin