မင္းထီး ေရးသားသည္

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ရဲ႕ (၁၂)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္သည့္ (၁၂)ျပည့္ေန႔မွာ တပ္ေတာ္ရဲ႕ တပ္မွဴးခ်ဳပ္မိန႔္ခြန္းသဝဏ္လႊာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ တစ္ျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္သူအမ်ားစုဟာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းယူထားမႈကုိ ျမန္မာလူထုတုန႔္ျပန္မႈ ပဋိပကၡအေပၚ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လုံးမွာ အခိုင္အမာအေျခကုတ္တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ဒီႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရကၡိဳင္တပ္ေတာ္(AA)နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ဟာ တစ္ရက္ကို တိုက္ပြဲေလးခုကေန ငါးခုဝန္းက်င္အထိ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။  ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မ်ား ဝိုင္းဝန္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈကို လက္တုန႔္ျပန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေျမျပင္တိုက္ပြဲအားလုံးနီးပါးကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ စြန္းရည္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုက္ရည္ခိုက္ရည္စြမ္းအား ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အားလုံးအသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၂)ႏွစ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ေနရာမွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)မွာ “ရကၡိတလမ္းစိုင္” ဆိုတဲ့ေဝါဟာရနဲ႔ လူထုကိုစတင္ႏႈိးေဆာ္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ (ရကၡိတအိမ္မက္- Arakan Dream 2020)ကို လူထုသို႔စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့ၿပီး “မုန္တိုင္းကိုျဖတ္သန္းၾက” ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ထိုးစစ္ကို တန္ျပန္စစ္၊ ခုခံစစ္၊ ေခ်မႈန္းစစ္၊ တားဆီးစစ္ စတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္စစ္တပ္က ထင္မွတ္မထားတဲ့ဗ်ဴဟာမ်ားစြာကို အသုံးခ်ထားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လုံးက သတိထားအံ့ဩရေလာက္တဲ့ ဗ်ဴဟာေတြကိုအသုံးခ် စြမ္းရည္ျပခဲ့ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၂၀၁၈ ကေနစတင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ (၂၀၁၉)  ေဖေဖၚဝါရီလမွာ ပုိၿပီးျပင္းထန္လာခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၉ မွာ “တိုက္ရင္းတည္ေဆာက္ တည္ေဆာက္ရင္း တိုက္” ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔အတူ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ကို ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနနဲ႔ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ကို အက်ယ္တစ္ဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ဖူးေသး သလို တစ္ဆင့္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖၚမႈအလိုက္သာ ေျပာၾကားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္ဟာ (၂၀၂၀)အေစာပိုင္းကတည္းက တစ္ဖက္မွာ အျပင္းအထန္တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေနာက္ တစ္ဖက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို တစ္စစအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္လာခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး တစ္ႏွစ္ အတြင္း ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လုံးနီးပါးကို ဩဇာသက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေျမျပင္စည္း႐ုံးေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔အတူ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရခိုင္တစ္ျပည္လုံးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ခ်ထားႏိုင္တာေတြ႕ရတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံထားရတဲ့ NLD အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ရခိုင္ ျပည္နယ္တိုက္ပြဲကာလ ၂ ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝတုိ႔ကို တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ ကမၻာ့အ႐ွည္ၾကာဆုံး အင္တာနက္ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါအျပင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေတြကို အလူးအလဲခံေနရတဲ့ ရခိုင္လူထုအတြက္ သတင္းရယူမႈကို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုဦးေဆာင္တဲ့ NLD အစိုးရဟာ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္လူထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳခဲ့တဲ့အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားစြာကိုက်ဴးလြန္ေနတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်ီးက်ဴးျပခဲ့ၿပီး ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံး ေထာက္ခံထားတဲ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ စစ္တပ္ကႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အာဏာသိမ္းယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္အထိ ေၾကျငာေပးထားခဲ့တာပါ။

ျမန္မာလူထုအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈကိုရယူထားတဲ့ NLD အစိုးရဟာ ရခိုင္ျပည္စစ္ေရးပဋိပကၡအတြင္း အစိုးရ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး ဒီခြဲျခား ဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္  ရခိုင္လူထုအတြင္းအစိုးရကို မုန္းတီးနာက်ဥ္းမႈေတြျဖစ္ေစခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ NLD အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရခိုင္လူထုရဲ႕ သတင္းစကားကို နားေထာင္ဖို႔၊ စစ္ေဘးဒဏ္ကိုအလူးအလိမ့္ခံေနရတဲ့ ရခိုင္လူထုနဲ႔ေတြ႕ဆုံဖို႔ အစိုးရဘက္က တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ ရခိုင္ျပည္ကိုလာေရာက္တာမ်ိဳး မေတြ႕ခဲ့ရသလို NLD ႀကီးစိုးထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတြင္း ရခိုင္လူထုအတြက္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းႏႈိင္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကိုပါ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းအရေရာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအရပါ စနစ္တစ္က် လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္က “လူထုမွ လူထုသို႔” ဗ်ဴဟာကိုအသုံးျပဳရင္း တိုက္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရခိုင္လူထုကို ဦးေဆာင္ေပးထားခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လူထု အားလုံးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ဦးေဆာင္မႈ အခန္းကဏၭကို ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မ်က္ကြယ္ျပဳေနခဲ့ၾက တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မသိၾကတာလားဆိုတာ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုဖို႔ ခက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေသခ်ာတာကေတာ့ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က လုံးဝမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလုံးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ALD)နဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(RNDP) ႏွစ္ခုကိုေပါင္းစည္းၿပီး ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈေတြ၊ ဂိုင္းဖြဲ႕မႈေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ဗဟိုျပဳ  ေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းရာကေန ငါးႏွစ္အတြင္း သုံးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ေနရ တာပါ။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအမည္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ဦးေဆာင္မႈဟာ ဒီဆယ္ႏွစ္အတြင္း  လက္ခုပ္သံေမွ်ာ္အဆင့္ထက္ မပိုခဲ့သလို မည္သည့္ဦးေဆာင္မႈကိုမွ်လည္း မေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္တဲ့ (၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္) ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ သ႐ုပ္သဒဏ္ေတြ ေပၚလာခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေလးခုမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ မဟာမိတ္ပါတီသုံးခုထိရွိေနၿပီး  (၁၉၉၀)ကစတင္တည္ေထာင္လာတဲ့ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကေတာ့ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ပါ ထြက္ေျပးေနရတဲ့အထိ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ UNA အုပ္စုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံကိုအာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကဖြဲ႕စည္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီက ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး NLD လက္ထက္က ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အထိ ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ AFP ကို မ်ိဳးေစ့ခ်သူအျဖစ္ (၂၀၂၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလမွာ တင္စားခံရတဲ့ ရခိုင္လူထုေထာက္ခံမႈ အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကို စစ္ေကာင္စီကျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုအေျခခံတဲ့ ပါတီေလးခုအနက္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD)ကလြဲၿပီး က်န္သုံးပါတီစလုံးဟာ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက ခန႔္အပ္ ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

စာေရးသူအျမင္အရ ရခိုင္လူထုမွာ တစ္ကယ္လိုအပ္ေနတာ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းပါ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ဦးေဆာင္မႈကို ရခိုင္လူထု ယေန႔အခ်ိန္ထိေတာင့္တေနၾကဆဲဆိုတာကို အားလုံးေတြ႕မိ ၾကမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သဘာဝ သယံ ဇာတ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရးအရ ဥပကၡာျပဳျခင္းေတြကိုခံထားရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနရသလို၊ ျပည္နယ္အတြင္းအလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ကမာၻအဝွမ္းမွာ ျပန႔္ႀကဲလုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး လူသားအရင္းအျမစ္ တစ္စစ ဆုံး႐ွံဳးေနရတဲ့ လူမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ရခိုင္လူထုေတြရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးမွာ မေရာေထြးတတ္ဘဲ သီျခားရပ္တည္ စဥ္းစားတဲ့ပုံစံကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဥပမာ- ဘယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကိုဘဲၾကည့္ၾကည့္ ရခိုင္လူထုဟာ ရခိုင္ ပါတီေတြကိုသာ အမ်ားစုမဲေပးၾကတာကိုေတြ႕ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွာ သီးျခားရပ္တည္လိုစိတ္ျပင္းထန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ရခိုင္လူထုဟာ မည္သည့္ျပည္မပါတီနဲ႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္တာမ်ိဳး၊ အတူ ရပ္တည္တာမ်ိဳးကို သာမာန္အားျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ၾကပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းေရာေထြးလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ျပည္နယ္(လူနည္းစု) ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပုံစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပည္မႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)က ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးကို ပုံစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဦးေဆာင္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္တပ္ေတာ္ေမြးေန႔မွာ ရကၡိတလမ္းစဥ္ထဲက အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖြင့္ဟေျပာဆို တာကိုေတြ႕ရၿပီး တပ္မွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕သဝဏ္လႊာမွာ  ရခိုင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ လူထုလုံၿခဳံေရး အစိုးရယႏၲရားတည္ေဆာက္ေရး(State Building)၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း(Nation Building)ကို အစျပဳ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီသဝဏ္လႊာမွာ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးကို မေရာေထြးသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာကိုေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးကိုတည္ေဆာက္ဖို႔ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ရွိေနၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တိက်တဲ့အာမခံခ်က္မရွိေသးတဲ့အတြက္ တပ္ေတာ္တစ္ခုလုံး ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိဖို႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို “ကြန္ဖယ္ဒရိတ္” ပုံစံတည္ေဆာက္ လိုေၾကာင္း ၂၀၂၀ က မီဒီယာတစ္ခုရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျဖၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ လူထုေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြအၾကားမွာ အေတာ္ဂယက္႐ိုက္ခတ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီကတည္းက ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသူအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့တဲ့  အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ“ပင္လုံ”မွာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ NCA အဖြဲ႕ေတြဖက္က ဖယ္ဒရာယ္ဒီမိုကေရစီ၊ အစိုးရဘက္က ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရာယ္ စတဲ့ေဆြးေႏြးမႈ ေတြၾကား ဘယ္သေဘာတူညီခ်က္မွမရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္က ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ကို အတည္ျပဳ ေနခ်ိန္မွာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဘက္က ရခိုင္ျပည္ကို “ကြန္ဖက္ဒရိတ္” အျဖစ္တည္ေဆာက္ၿပီး (Social Democracy) စနစ္ကိုက်င့္သုံးကာ လူထုကိုအုပ္ခ်ဳပ္လိုေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာခဲ့တာပါ။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ဘက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရကအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမလုပ္ေပးဘဲ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ခုကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲကို ရပ္တန႔္ထားခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင္ ငါးလေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ေမြးေန႔မွာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ကေပးပို႔တဲ့သဝဏ္လႊာအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူထုတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ “ရကၡိတလမ္းစဥ္”အတိုင္း ရခိုင္ျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ ရန္သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအာဏာသိမ္းယူလိုက္သည့္ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ရခိုင္ျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖန္တီးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထား တာဟာ ရကၡိဳင့္ကံၾကမၼာကို ရခိုင္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာစာေရးသူျမင္မိတာက ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဟာ ရခိုင္ျပည္မွာေျခကုတ္ယူထား႐ုံ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုပါ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီဆိုတာ ေျမျပင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာသူ အားလုံး သိထားၿပီးျဖစ္ၾကမွာပါ။ ဒီ့အျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ဟာ လူထုေထာက္ခံမႈကို ေကာင္းေကာင္းရယူထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၂၀ ကာလကထက္ ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ လူထုဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအားလုံးကို ပိုမိုပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတာကို တရားဝင္ေၾကညာလိုက္တာလို႔ နားလည္ပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက “လူထုဆႏၵနဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ အားၿပိဳင္ပြဲ” မွာ မည္သူႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပည္၏အနာဂတ္ကို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကသာ အဓိကကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ဖန္တီးလိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြရွိႏိုင္ေသးေပမယ့္ ရခိုင္လူထုလိုလားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ဟာ ပိုမိုပီျပင္လာတဲ့ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုပါက “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ဟာ အရင္ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ရခိုင္ျပည္မွာ မသုံးခဲ့ဖူးေသးတဲ့ ဗ်ဴဟာျဖစ္သလို စိန္ေခၚမႈ၊ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈကို လိုအပ္သေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(အစိုးရ) Body ကို တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Body ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ရခိုင္လူထုေထာက္ခံမႈကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ဟာ ရခိုင္ျပည္ တည္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အနည္းဆုံး “ကြန္ဖက္ဒရိတ္” နယ္ေျမ တစ္ခုအျဖစ္ခိုင္မာဖို႔ ေသခ်ာတဲ့လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာမွာပါ။ ရခိုင္လူထုအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးမွာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ သဝဏ္လႊာမွာပါရွိတဲ့ “မေရာေထြးေရး” မူဝါဒကို ပိုမိုနားလည္လာတာနဲ႔အမွ် “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ႏိုင္မယ္လို႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။

Author: Admin