ရခိုင္-ျမန္မာပ႑ိတ္ ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္း ၊ ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္

ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔သည္ ရခိုင္-ျမန္မာပ႑ိတ္ ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္း ကြယ္လြန္သည့္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္တို႔၏ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ သမိုင္းမ်ားအေပၚထားရွိေသာ ဆရာႀကီး၏ စိတ္ဓာတ္သည္ကား ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ ေလးစားအတုယူစရာျဖစ္သကဲ့သို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးရမည့္ စံျပေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီး၏ အတၳဳပတၱိအက်ဥ္းအား ရခိုင္လူငယ္မ်ား အတုယူ ေလးစား တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ DMG မွ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပသည့္ ဆရာႀကီး အတၳဳပတၱိအက်ဥ္းကို ရခိုင့္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔(AHRDO) ၏ လက္ကမ္းစာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္း အတၳဳပတၱိအက်ဥ္း

ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေညာင္ပင္ေစ်းရြာအနီး အဖဦးေကာင္းစံရြီ၊ အမိေဒၚေအာင္ၾကြဇံတို႔မွ ၁၉၁၇ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္မွစ၍ အဘိုးျဖစ္သူ ရာဇဝင္ဆရာႀကီး ဦးသာထြန္းေအာင္က ရခိုင္ရာဇဝင္၊ ေဆးက်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္း၊ ပူရာဏ္က်မ္းမ်ားအား နႈတ္တိုက္အာဂံု သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ နဝမတန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ဖခင္ကြယ္လြန္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရၿပီး ရဟန္းပုဂၢိဳလ္တို႔ထံတြင္ သကၠဋပါဠိ၊ သမိုင္း၊ အင္း၊ ေဗဒင္နွင့္ အျခားေလာကီပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းဖူးခဲ့သည္။

၁၉၅၀ ခုနွစ္မွ ၁၉၅၅ ခုနွစ္အထိ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၅ ခုနွစ္မွ ၁၉၇၇ ခုနွစ္အထိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနခြဲတြြင္ ရခိုင္-ျမန္မာပ႑ိတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္ႀကီးသည္ ဆရာႀကီး စုေဆာင္းတည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ ျပတိုက္ႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၃ ခုနွစ္အထိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနခြဲတြင္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၃ ခုနွစ္အထိ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္မူလုပ္ငန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မာက္ဦးဘုရားသမိုင္း (၁၃၀၁ ခုနွစ္ ပံုနွိပ္)၊ ဦးရာဇ္ေတာင္ဘုရားသမိုင္းက်မ္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၁၉၅၂-၁၉၅၃ ပံုနွိပ္)၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း အတၳဳပတိၱ (၁၉၅၃-၅၄ ပံုနွိပ္)၊ ရကၡိဳင္ရာဇဝင္သေသၤပက်မ္း (၁၉၅၄-၅၅ ပံုနွိပ္)၊ ဝသဲဘုရားသမိုင္း (ပံုနွိပ္)၊ ရွင္သတ္ဘုရားသမိုင္းပံုနွိပ္မ်ားအား ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ရကၡိဳင္ကဗ်ာ ေပါင္းခ်ဳပ္၊ ရကၡိဳင္ရာဇဝင္ဘာသာျပန္၊ ရကိၡဳုင္ဒဂၤါးမ်ား(ဘာသာျပန္)၊ ရကၡိဳင္ဓာတ္ေတာ္ဘုရားေစတီမ်ားနွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ား၊ သမိုင္းက်မ္းစာမ်ားကို ေရးသားျပဳစုၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဆရာဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ထံတြင္ အပ္နွံခဲ့သည္။

အံေတာ္သိမ္ဘုရားသမုိင္းက်မ္း၊ သဲတက္ဘုရားသမိုင္းက်မ္း၊ ထီးေတာ္မိုးဘုရားသမိုင္းက်မ္း၊ ေဘာင္းဒြတ္နတ္္ေတာင္ ဘုရားသမိုင္း၊ ေဝသာလီဘုရားႀကီးသမိုင္း၊ သိမ္ေတာ္ႀကီး ဘုရားသမိုင္း၊ မဟာထီးဘုရားသမိုင္း၊ ပါးေတာ္ဘုရားသမိုင္း၊ ဘုရားေပၚဘုရားသမိုင္း၊ ရွစ္ေသာင္းဘုရားသမိုင္း၊ မဂၤလာဓာတ္ေရႊဂူဘုရားသမိုင္းမ်ားကို လကၤာ၊ စကားေျပ၊ ေမာ္ကြန္းစသည္တို႔ျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဓညဝတီမဂၢဇင္းအား စာတည္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ယူထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဓညဝတီစာေစာင္၊ ဓညဝတီမဂၢဇင္း၊ ရခိုင္တန္ေဆာင္မဂၢဇင္း၊ မႏၱေလးျပည္သူ႔ဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္မဂၢဇင္း၊ စံုေထာက္မဂၢဇင္း၊ ယဥ္ေက်းမူစာေစာင္၊ ရခိုင္စာေစာင္၊ ဝရာဇ္ေျမမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဦးဦးသာထြန္း၊ ဦးသူရိယအစရွိေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ေဒဝတာဗလိပူေဇာ္က်မ္း၊ အဥၥနနိဒန္းေဆးက်မ္း၊ ရခုိင္စည္ျပဳလုပ္ပံုနွင့္ တီးကြက္တီးလံုးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ စုေပါင္းစာတမ္း၊ ရခိုင္ထိမ္းျမားမဂၤလာ ပန္းတ်ားတီးလံုး တီးကြက္နွင့္ ျပဳလုပ္ပံု အတိုင္းအတာစာတမ္း၊ ရခိုင္သတ္ပံု သတ္ညႊန္းခြဲထားျခင္း အဓိပၸါယ္ထြက္ပံု စာတမ္း၊ ရခိုင္ပလီြ(ျပီြ) အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ပံုအတိုင္းအတာ စာတမ္း၊ သွ်ိဳင္ဒိုင္၊ ေကာက္ဦးဆြမ္းတင္၊ ပိုးဝါ၊ ဗုဒၶပူေဇနိယဆီမီးခြက္အက၊ ေတးျခင္းကဗ်ာ စသည္တို႔ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

ဆင္ယင္ထံုးဖြဲမူက်မ္း (မူၾကမ္း)၊ ရခိုင္ရာဇဝင္(မူၾကမ္း)၊ ရခိုင္အကၡရာဆင္းသက္လာပံုက်မ္း၊ ရခိုင္ေက်ာက္စာ ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္း (မူၾကမ္း)၊ ရခိုင္ဘုရင္သမိုင္းက်မ္း (မူၾကမ္း)၊ ရခိုင္မင္းသမီးဧျခင္းရွင္းလင္းခ်က္၊ ဗ်ာလစာတမ္း (မူၾကမ္း)၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ေသလာဂီရိေမာပဗၺေတာင္ေျခရင္းမွ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ား၊ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္(မူၾကမ္း)စသည္တို႔ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ်နိုင္ငံ အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ PAMELA GUTMAN ၏ ANCIENT ARAKAN က်မ္းျပဳစုစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္သစ္နိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕မွ ပါေမာကၡေရာဖတ္ဆာဗ္ရ္ (BERNOT) အတြက္ ရခိုင္ပံုျပင္ လိပ္ကန္ဖာမဝတၳဳနွင့္ က်ီးျဖဴရြာ စာတမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပင္သစ္နိုင္ငံတြင္ ပါေမာကၡဦးလွသိန္း(ေခၚ) ဂၽြန္အိုကဲလ္ဖို႔၏ ေစတီအေဆာက္အအံုနွင့္ နန္းအေဆာက္အအံုစာတမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္နိုင္ငံ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒဗစ္စတိမ္းဖာ၏ ေဝသာလီေက်ာက္ရုပ္ထု ဆင္းတုမ်ား၏ နွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္းမူအား တိုင္းတာမူစာတမ္းကို လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပါေမာကၡ အိုနိုတိုရရူနွင့္ ရခိုင္ေလယူေလသိမ္း အသံထြက္ပံုစာတမ္းနွင့္ ေဘာင္းဒြတ္အရပ္တြင္ရွိေသာ ဒတ္ရွ္ေကာင္ဆယ္လာ အေဆာက္အအံုနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခဲ့ပံု စာတမ္းကို လည္းေကာင္းေရးသားျပဳစုကူညီခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ယဥ္ေက်းမူဌာနနွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း ဆရာႀကီးက ကူညီေပးခဲ့သည္။ ဦးမင္းနိုင္၏ ျပည္ေထာင္စုအကပေဒသာစာအုပ္(၁၉၅၉)၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးျဖစ္စဥ္နွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာတိုက္ႀကီးမ်ားက်မ္း၊ ရခိုင္ရိုးရာစည္ေတာ္နွင့္ တူရိယာ တီးကြက္မ်ားစာတမ္း၊ ျမန္မာေဝါဟာရ အဘိဓာန္က်မ္းျပဳစုစဥ္ ေဝါဟာရစာလံုးမ်ားျပဳစုၿပီး ပို႔ေပးျခင္း၊ ရခိုင္ေဝါဟာရအဘိဓာန္ျပဳစုစဥ္ ေဝါဟာရစာလံုးမ်ားနွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ က်မ္းကိုးကားခ်က္မ်ား စာအုပ္ျပဳစုျခင္း၊ ၁၉၇၆-၇၇ ခုနွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တံဆိပ္၊ ရခိုင္ရိုးရာ က်ား/မ ဝတ္စံုစာတမ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း၊ ေျမာက္ဦးလမ္းညႊန္စည္တို႔ကို ပါဝင္ကူညီေရးသားခဲ့သည္။
အထက္တန္းပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္(ျငိမ္း) ပါေမာကၡ ဦးစံသာေအာင္အတြက္လည္း ၁၉၇၂ ခုနွစ္ အဘိဓမၼာ ေကာက္နုတ္ခ်က္ ပုရပိုက္ကို မိုက္ကရိုဖလင္ရိုက္နွိပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကဝိက႑ပါသဏက်မ္းစာေပမူကို မိုက္ကရိုဖလင္ရိုက္နွိပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေက်ာက္စာ ဂဏၰန္းေရးနည္းေပမူကို မိုက္ကရိုဖလင္ရိုက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ (၆)ရာစုနွင့္ ယင္းမတိုင္မွီက ရခိုင္ျပည္သံုးအကၡရာစာအုပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အနႏၵစျႏၵား (၈) ရာစု ရခိုင္ေဝသာလီစာအုပ္ျပဳစုရာတြင္လည္းေကာင္း ရခို္င္ဒဂၤါးမ်ားသမိုင္းျပဳစုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶအနုပညာ (Buddish Art of Ancient Arakan) စာအုပ္ျပဳစုရာတြင္လည္းေကာင္း ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္။

၁၉၅၉ ခုနွစ္မွာ ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုမွ ရခိုင္အသံကို အစအဆံုးအသံလႊင့္ခဲ့သည္။ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမူအေမြအႏွစ္၊ ရခိုင္သမိုင္း၊ရခိုင့္စာေပ၊ ရခိုင့္ရိုးရာ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားအား ကမၻာကသိေအာင္ ရွာေဖြေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္သူ ရခိုင္သားမ်ားကိုလည္း ရခုိင္ယဥ္ေက်းမူအေမြအႏွစ္၊ ရခိုင့္သမိုင္း၊ ရခုိင္စာေပ၊ ရခိုင့္ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း အျမဲေဆာ္ဩခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမူ အေမြအနွစ္၊ ရခိုင့္သမိုင္း ရခိုင့္စာေပ၊ ရခုိင့္ရိုးရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာဖခင္ႀကီးျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးေရးသားခဲ့ေသာ ရခိုင္တန္ေဆာင္ေဆာင္းပါးမ်ားစာအုပ္ ၊ ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္

ဆရာႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူ အခြင့္အေရးရေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေရွးတန္းမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရခိုင့္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD) တြင္ နာယကႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ရခိုင့္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ မဲဆြယ္တရားေဟာထြက္စဥ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ျပားေခ်ာင္းေက်းရြာ မဲဆြယ္တရားေဟာပြဲတြင္ တရားေဟာေနစဥ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။

ဆရာႀကီးအား အမ်ိဳးသားေရးတရားေဟာသည္ စသည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစြဲခ်က္တင္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာစစ္အစိုးရ၏ တိုင္းျပည္အေပၚမတရားေစာ္ကားမူမ်ားကို ဆရာႀကီး၏ အခ်က္က်က် ေဝဖန္ေဟာေျပာမူမ်ားေၾကာင့္ ဗမာစစ္ဝါဒီမ်ား၊ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒီမ်ားအား အနာေပၚတုတ္က်သကဲ့သို႔ ဆတ္ဆတ္ထိမခံမရပ္နိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ဆရာႀကီးအား ထမင္းေကၽြးရာတြင္ စိန္အစရွိေသာ အဆိပ္ပါသည့္ အစားအစာမ်ားအား ေန႔စဥ္လိုလို အနည္းငယ္ေကၽြးလုပ္ႀကံခဲ့ရာ ေထာင္က်ၿပီး (၅)လအၾကာ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ဩဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေလးစားၾကည္ညိဳေသာဆရာႀကီးအား (နဝတ)အစိုးရက အဆိပ္ခပ္သတ္ျဖတ္ကာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဦးက်ိဳးေအာင္ ခ်ိဳးနွိမ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးေသဆံုးျခင္းသည္ သူတို႔လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ခိုင္လံုထင္ရွားေစရန္ ဗမာစစ္အစိုးရလုပ္ႀကံေဆာင္းပါးမ်ား ဖန္တီးေရးသားခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ဦးေခါင္းတြင္ ေသြးမတိတ္သည့္ေရာဂါ (Cerebral Hemorrhage) ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ေဆးရံုး တြင္ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း The Truth အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးမ်ားလုပ္ႀကံဖန္တီးခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးအေလာင္းကို သူ၏ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဆရာႀကီးအလြန္တန္ဖိုးထားခဲ့ေသာ ရန္ေအာင္ေဇယ်(ေခၚ) သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ဘုရားရိပ္တြင္ သျဂိဳလ္ခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးသည္ ရခိုင္ျပည္နွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေအာက္က်ေနာက္က်မျဖစ္ေအာင္ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမူစာေပသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ ရခိုင္သမိုင္းအား သုေတသီတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကမၻာကသိေအာင္တင္ျပခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ျခင္းသည္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုးရွံဳးမူႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးအား ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူမ်ားမွာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒနွင့္ ဗမာစစ္ဝါဒီမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဆရာႀကီး၏ ရုပ္ခႏၶာအားသတ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာႀကီး၏ရခိုင္ျပည္နွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အေပၚ ခ်စ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကိုကားမရနိုင္ခဲ့ေပ။ ဆရာႀကီး၏မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သည္ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္စိမ္႔ဝင္ပ်ံနွံ႔လ်က္ရွိေပသည္။

ဆရာႀကီးကား ရခိုင္ျပည္နွင့္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ အစဥ္ထာဝရထြန္းလင္းေတာက္ပေနမည့္ အာဇာနည္ၾကယ္တစ္ပြင့္ ျဖစ္ေပသည္။

 

Author: Admin