DMG ၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

(ေဆာင္းပါး)

စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းက ဆင္စြယ္ရတစ္႐ြာလုံး လမ္းလုပ္ေနၾကေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ပ်က္ေနေသာလမ္းမွာ ႐ႊံ႕ေတာ၊ႏြံေတာမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေျခခ်စရာပင္မေကာင္းလွေပ။ ထိုလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ကားႀကီး၊ကားငယ္တို႔၏ ဘီးကြၽံရာမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ဘီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေရေျမာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေနၾကၿပီး ၾကည့္ရအလြန္ဆိုးေပသည္။

ဆင္စြယ္ရ႐ြာကေလးသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ (၁၀)မိုင္ခန႔္အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ သကၠမတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ြာငယ္တစ္႐ြာျဖစ္သည္။ မယူေတာင္ရင္းတြင္ တစ္႐ြာတည္း အထီးက်န္ တည္ရွိေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႐ြာသားတို႔သည္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကသည္။ ကားႀကီး၊ ကားငယ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္စားၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ထို႐ြာသို႔ဝင္ေသာ လမ္းကေလး၌ ကားႀကီးကားငယ္တို႔၏ ဘီးရာမ်ားကရွိေနျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ေတြ႕ရေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားသည္ ကားႀကီးကားငယ္တို႔ ဥဒဟိုသြားလာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနေသာလမ္းအား ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ စုေပါင္းညီညာစြာျဖင့္ လမ္းဆည္ျခင္းကုသိုလ္ကိုယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးကအစ အသက္(၄၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္မ်ားအထိ ေပါက္တူးႏွင့္ေျမေပါက္ျခင္း၊ ေျမစာမ်ားကိုထမ္းျခင္း၊ ထိုေျမမ်ားအား လမ္းတြင္ဖာျခင္း၊ ေျမာင္မွ ေက်ာက္မ်ားအားေကာက္၍ လမ္းခင္းျခင္းမ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ လုပ္ေနၾကေလသည္။ ထိုပုံမ်ားအားျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီက ထို႐ြာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရလာမိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီတစ္ရက္က စာေရးသူတို႔အုပ္စု ဤ႐ြာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ စာေရးသူတို႔အုပ္စုတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္မွ သဇင္ပန္းခိုင္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္း ပါဝင္သည္။ ထို႐ြာအနီးဝန္းက်င္ရွိ င/က်ဥ္ေတာက္႐ြာတြင္ သမိုင္းဝင္ဒူးဆစ္ေတာ္ဓါတ္ေစတီေဟာင္းတစ္ဆူရွိသည္။ ထိုေစတီအား ေလ့လာေရးသြားျခင္းမွ ဤဆင္စြယ္ရ႐ြာငယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆင္စြယ္ရဆရာေတာ္မွလည္း ေရာက္ဖူးသည္ရွိေအာင္ ဖိတ္ေခၚသည့္အတြက္ သြားျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

င/က်ဥ္ေတာက္ေဈးအနီးမွ ထို႐ြာသို႔ဝင္ေသာလမ္းကေလးသည္ လမ္းၾကမ္းျဖစ္သည္။ ဖုန္ထူထပ္၍ စာေရးသူတို႔၏ ကားကေလးမွာ လမ္းကိုပင္ ေကာင္းစြာမျမင္ရေခ်။ ႐ြာနီးသို႔အေရာက္တြင္ လမ္းမွာ လုံးဝေပ်ာက္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ြာအေနာက္ဘက္ရွိ မယူေတာင္ႀကီးသို႔ေဖာက္ထားေသာ ယာယီလမ္းတစ္ခုကို ထင္ရွားစြာျမင္ရပါသည္။ ထိုလမ္းသည္ ဖုန္တစ္ထြာေလာက္ကြၽံေလသည္။

ထိုလမ္းအတိုင္း ဝင္လာေသာအခါ တိုက္ခတ္ေနေသာ ေျမာက္ေလေၾကာင့္ ဆင္စြယ္ရ႐ြာကေလးသည္ ဖုန္ၾကားတြင္ ျမဳပ္လိုက္ေပၚလိုက္ျဖစ္ေနေလသည္။ ႐ြာသားတို႔သည္ ျပတင္းမ်ားကို ပိတ္သူပိတ္၊ မ်က္ႏွာကို အဝတ္စႏွင့္ဖုံးသူဖုံးၾကေလသည္။ ထို႐ြာသားမ်ားအားၾကည့္ၿပီး မိမိတို႔မွာ အားနာမိၾကသည္။ ဤလမ္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ဆိုးေနရပါသနည္း။

ဆင္စြယ္ရဆရာေတာ္အား ဖူးေတြ႕ၿပီးေသာအခါ ေက်ာင္းနံေဘးရွိကြပ္ပ်စ္တစ္ခုတြင္ ဝိုင္း၍ထိုင္ၾကေလသည္။ ထိုကြပ္ပ်စ္တြင္ စကားေဖာင္ဖြဲ႕ၿပီး မယူေလ(မယူေတာင္တန္းႀကီးဘက္မွ တိုက္ခတ္လာေသာေလ)သန႔္သန႔္ကို တဝႀကီးရႉရႈိက္ၾကေလသည္။ ထိုေလမ်ားသည္ ေအးစိမ့္မေနဘဲ အပူေငြ႕မ်ားပါေသာေၾကာင့္ “မယူေတာင္ႀကီးထဲကို ေရာက္ေနပါလ်က္ ေအးျမမႈမရွိပါလား”ဟု ေတြးမိခဲ့ပါသည္။ ထိုေနရာမွ မယူေတာင္ႀကီးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရသည္။ မယူေတာင္ႀကီးသည္ တုံးတုံးတိတိႏွင့္ မိုးရာသီေခါင္ေခါင္တြင္ သစ္ေျခာက္ေရာင္သန္းေနေလသည္။

ေအးျမမႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား လုံးဝမရွိဟုဆိုခ်င္သည္။ အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားလည္း မေတြ႕ရသည့္အတြက္ မယူေတာင္ႀကီးသည္ ေျခာက္ကပ္ၿပီး ေတာင္ေခါင္းတုံးျဖစ္ေနေလသည္။
မယူေတာင္ႀကီး ဤသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ အတားအဆီးမဲ့ သစ္ခုတ္သူတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုရပါမည္။ စာေရးသူတို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ဖုန္ထူလမ္းသည္လည္း ႐ြာဝင္လမ္းမဟုတ္ဘဲ ေတာင္ၿဖိဳလမ္းျဖစ္ေနသည္ကို သိရွိခဲ့ရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုမသိ၊ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးမႈကိုလည္း ဂ႐ုမစိုက္ၾကသည့္ ဝိသမေလာဘသားတို႔၏ မီးေသြးတင္ကား၊ အုတ္ဖုတ္ထင္းတင္ကားတို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်သြားလာေနၾကေသာေၾကာင့္ လမ္းမွာပ်က္စီးေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကားႀကီး၊ကားငယ္မ်ား မနားတမ္းသြားလာေနၾကျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပ်က္ၿပီး ဖုန္ထူထပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုလမ္းသည္ ေလာဘသားတို႔အတြက္ ေငြဝင္လမ္းျဖစ္ေနၿပီး ႐ြာသူ႐ြာသူမ်ားအတြက္မူ ေငြထြက္လမ္း ျဖစ္ေနရေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကားတစ္စီးျဖတ္သြားတိုင္း ဖုန္လိပ္ႀကီးမ်ားသည္ တစ္႐ြာလုံးကို ဖုံးအုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ႐ြာသားအမ်ားစုမွာ အဆုပ္ေရာဂါကိုခံစားၾကရသည္။ ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေငြကုန္၍ ေငြထြက္လမ္းဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပို၍စိတ္မေကာင္းစရာမွာ ႐ြာသားမ်ားသည္ ႐ြာကိုတျဖည္းျဖည္းစြန႔္ခြာ လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က အိမ္ေျခ(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိေသာ ႐ြာကေလးမွာ ယခုအခါတြင္ (၁၀၀)ပင္မျပည့္ခ်င္ၿပီဟု သိရသည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာ႐ြာျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပမေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ ေႏြရာသီတိုင္း ခံစားၾကရသည့္ ဖုန္ဒဏ္ကိုမလိုခ်င္ေသာ စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႐ြာမွာတျဖည္းျဖည္း အိမ္ေျခနည္းလာျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

ဤမွ်ေလာက္ဖုန္ထူေသာလမ္းသည္ မိုးရာသီတြင္ မည္သို႔ရွိမည္ကို မေတြးဝံ့ခဲ့ေခ်။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚ၌ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လမ္းဖ်က္သူတို႔ ျမင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ျမင္ေသာ္လည္း မျမင္သလို ေနၾကေပလိမ့္မည္။ ပရဟိတစိတ္ရွိေသာ ႐ြာသားတို႔ တစ္မိုးလုံးျပဳျပင္ထားၾကေသာလမ္းအား အတၱဟိတသမားတို႔ တစ္ေႏြလုံးဖ်က္ဆီးရန္ တာဆူ၍ရွိေနၾကလိမ့္မည္။ ေလာက၌ လူတခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္တတ္ၾကၿပီး တစ္ပါးသူတို႔အား ဂ႐ုမစိုက္တတ္ၾကေခ်။ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ပ်က္ကြက္တတ္ၾကသည္။

ဤလမ္းအား ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားသည္ လမ္းတစ္ခုတည္းကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္ဆီးေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔လမ္းဖ်က္သူမ်ား ရခိုင္ျပည္ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရွိႏိုင္သည္။ ထိုသူတို႔အား တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ျပန္၍ခံစားၾကရေပမည္။ သဘာဝေတာင္တန္းႀကီးမ်ား ျပန္၍စိမ္းလန္း စိုျပည္လာမည္။ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာျခင္းေၾကာင့္ ေအးျမမႈကိုပို၍ခံစားၾကရမည္။ ရာသီဥတု မွန္လာမည္။ ေႏြရာသီတိုင္း ေရရွားပါးမႈဒုကၡမွ လြတ္ၾကမည္။

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကို အနည္းငယ္သက္သာေစမည္။ ဆင္စြယ္ရကဲ့သို႔႐ြာကေလးမ်ား ျပန္လည္စည္ကားလာေပမည္။ ထိုသို႔ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားၾကရမည္ကို သိရွိၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို မေတြ႕ရေခ်။ ဤသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ိဳးသားလုံးေကာင္းစားေရးအတြက္ ဤသို႔အားနည္းခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ေပးၾကရန္လိုအပ္သည္။ လမ္းဖ်က္သူမ်ားကိုလည္း အသိတရားမ်ား ရရွိေစခ်င္သည္။ မိမိတို႔၏ေလာဘေၾကာင့္ တစ္႐ြာလုံး ဒုကၡခံစားေနရျခင္းက ဝမ္းနည္းစရာပင္မဟုတ္လား။

ေမာင္ေမယု(ဘူးသီးေတာင္)

Author: DMG