အပိုင္း (၁)

DMG ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ေဆာင္းပါး

မင္းထီး ေရးသားသည္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၂၁၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူထုရဲ့ တုန႔္ျပန္ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈေတြေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီဟာ အာဏာသိမ္း ရက္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္လာတဲ့အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ေကာင္းစြာမလည္ပတ္နိုင္ေသးပါဘူး။ အာဏာသိမ္းယူလိုက္တဲ့ေနာက္ပိုင္း ျပည္မေဒသက ျပည္သူအမ်ားစုက ဆန႔္က်င္လႈပ္ရွားမႈေတြေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီဘက္က အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းျခင္းေတြေၾကာင့္ လူေပါင္း ၈၅၀ က်ာ္ေသဆုံးခဲ့ၾကရၿပီး ၄၇၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရကာ လူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာမွာလည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါတယ္။

ဒီပဋိပကၡဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ၿငိမ္သက္သြားျခင္းမရွိေသးသလို တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစုမွာ အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ စတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈအထိ ပိုမိုႀကီးထြားလာေနတာကိုေတြ႕ေန ရပါတယ္။ ေဒသအလိုက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး  (People Defense Force- PDF) လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ တစ္ျပည္လုံးတိုက္စစ္ဖြင့္ဖို႔ထိ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ဘက္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုတာကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိပဋိပကၡဟာ ေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းထက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ ဆက္ရွိေနအုံးမယ္လို႔ တြက္လို႔ရနိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္။

၂၀၁၁ ကေန ၂၀၂၀ အထိ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ေတြမွာ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏႈံမႈေတြနဲ႔ အေနာက္နိုင္ငံေတြရဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကို ရယူနိုင္ခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေနခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း နိုင္ငံရဲ့႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလို နိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥေတြလည္း တိုးတက္လာခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ မွာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုတ္ႏွံမႈတခ်ိဳ႕ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး အဲဒီရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈထဲမွာ တ႐ုတ္ရဲ့ရင္းႏွီးျမႇုတ္ႏွံမႈအမ်ားစု ပါဝင္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုတ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေတြထဲမွာ အႀကီးမားဆုံးစီမံကိန္းကေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ့ မဟာအိမ္မက္ျဖစ္တဲ့ (BRI- Belt and Road Initiative) စီမံကိန္းရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း (CMEC – China Myanmar Economic Corridor)   စီမံကိန္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

CMEC ထဲမွာ စီမံကိန္းေပါင္း သုံးဆယ္သုံးခုအထိ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ - ကူမင္း ရထားလမ္းရဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ- အမ္း-ပဒန္း-မင္းဘူးလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းလို႔လူသိမ်ားတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းဟာ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ သေဘာတူခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရလို႔ လူသိမ်ားခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ကတည္းက တ႐ုတ္နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းပိုင္းကို အက်ိဳးအျမတ္ တ႐ုတ္ ၈၅% ျမန္မာ ၁၅% နဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း NLD အစိုးရတက္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အစုရွယ္ယာကိစၥကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ ၇၀ % ျမန္မာ ၃၀% နဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္လည္ညႇိႏွိုင္းသေဘာတူခဲ့ၾကတာပါ။ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ ၄၅ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး သုံးဆယ္သုံးခုကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာပါ။ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္ရဲ့ BRI အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုပစိဖိတ္ကို ေရွာင္လႊဲဖို႔ အေကာင္းဆုံးနိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ငါးခ်က္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီငါးခ်က္ထဲမွာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုတ္ႏွံမႈမ်ားကို ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီေျပာဆိုခ်က္အရ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ NLD အစိုးရ လက္ထက္ (၂၀၂၀) ဩဂုတ္လကမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ (Kyaukpyu Special Economic Zone Deep Seaport Co.Ltd ) က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လတ္တေလာအေျခအေနမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီဘက္က BRI အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကို ကုန္ခဲ့တဲ့ေမလက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပန္လည္ အသံထြက္လာတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုစတင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ လက္ရွိစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူထားေပမယ့္လည္း ၂၀၀၈ ေျခဥကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း မေၾကညာေသးတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းေတြကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ဆာင္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ၂၀၁၅ က အတည္ျပဳေရးဆြဲ႕တဲ့ (EIA –Environmental Impact Assessment) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရအုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  EIA  ျပဳလုပ္ဖို႔ ကေနဒါနိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ HATCH ကုမၸဏီကို NLD အစိုးရ လက္ထက္က အႀကံေပးငွားရမ္းခဲ့ေပမယ့္ ကိုဗစ္ေရာဂါကာလအတြင္းျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းရွိရာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သို႔ တစ္ေခါက္သာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေဒသတြင္းလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုေတာ့ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာမေတြ႕ရပါဘူး။
ေက်ာက္ျဖဴေဒသတြင္းမွာေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (စစ္အစိုးရ) လက္ ထက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွစ္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားမွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအျပင္ ေဒသခံမ်ားရဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ရတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇုတ္ႏွံထားတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းမွာ ကုမၸဏီဘက္က လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ (CSR- Corporate Social Responsibility –Program ) အခုအခ်ိန္အထိ လုံးဝလုပ္ေဆာင္ေပးမႈ မရွိေသးပါဘူး။

ေရလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ ေသခံေရလုပ္သားမ်ားရဲ့ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း  တ႐ုတ္ရဲ့ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေရနံတင္သေဘၤာလမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားရဲ့ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ ေရလုပ္ကြက္မ်ားပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကရၿပီး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းဖြံ့ၿဖိဳးမလာတဲ့အျပင္ ဆင္းရဲေမြးေတမႈသာ တိုးပြားလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားဘက္က ၂၀၁၇ ေမလမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚကာ ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီဘက္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကေရာ ကုမၸဏီဘက္ကပါ ေဒသခံမ်ားရဲ့ နစ္နာမႈကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းတာမ်ိဳးေတာင္ မရွိခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မယ့္ ေျမယာအပါအဝင္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသအတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဟာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္မႈသာရွိၿပီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃) မွာ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဥပေဒေတြေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို မ်ားစြာၿခိမ္းေျခာက္လၽွက္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သဘာဝအေလၽွာက္ေပါက္ေရာက္ၿပီး သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးေနတဲ့ ဒီေရေတာေတြကိုလည္း ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားက ပိုင္ဆိုင္မႈေတြရယူၿပီး ဖ်က္ဆီးေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါေသးတယ္။

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္းက လယ္ေျမေတြကို ဥပေဒအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ားကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇) ထုတ္ေပးခြင့္ကို ဗဟိုအစိုးရကခြင့္မျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေက်ာက္ျဖဴလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ပါဝင္မယ့္ ေျမဧကေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္အနက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇) လုပ္ေပးထားတဲ့ (ဥပေဒအရ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့) ေျမဟာ အလြန္ကိုနည္းပါးေသးတာကိုေတြ႕ရၿပီး ဒီျပႆနာဟာ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္းမႈအျပင္းထန္ဆုံးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ားအတြက္ကေတာ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ဆိုတာကို ယုံၾကည္သူအလြန္ နည္းပါးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာ အေတြ႕အၾကဳံရွိထားၾကၿပီးသားျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တည္ဆဲေျမယာဥပေဒဟာ ရင္းႏွီးျမႇုတ္ႏွံတဲ့သူေတြအတြက္သာ ေျမယာမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ေပးထားတာကိုေတြ႕ရၿပီး ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေပးထားတဲ့အခြင့္အေရးဟာ အလြန္ကိုနည္းပါးတယ္ဆိုတာ ဥပေဒကိုေလ့လာသူတိုင္း သိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို သုေတသနျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးညႇိႏွိုင္းျခင္းနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးမူဝါဒ အေသးစိတ္ခ်မွတ္တာေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာသြားမယ့္ ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ အစားထိုးလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးတာေတြ၊ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရး မူဝါဒခ်မွတ္တာေတြ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ဖန္တီးေပးတာေတြ ဘာတစ္ခုမွရွိမေနေသးပါဘူး။

ဒါဟာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေန လိုတပ္တာေတြျဖစ္သလို ဒီေဒသအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို မျပဳလုပ္ဘဲ စီမံကိန္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စီမံကိန္းဟာ ပဋိပကၡသံသရာမွာ ဆက္လည္ဖို႔သာမ်ားပါလိမ့္မယ္။ အရင္စီမံကိန္းေတြမွာလည္း အစိုးရဘက္ကလည္း ေဒသခံေတြရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို လစ္လ်ဴရႈခဲ့သလို အခုစီမံကိန္းမွာလည္း အခုခ်ိန္အထိ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ( EIA/ SIA) ေတြ ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ဆာင္ဘဲ စီမံကိန္းစတင္မယ္ဆိုရင္ ေခတ္ပ်က္ သူေဌးတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ အာဏာရွင္တို႔ကိုသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ဟာ အရင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလကလည္း ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံက တိုင္းရင္းသား၏လူထုပိုင္ဆိုင္တဲ့ သယံဇာတမ်ားစြာကို ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာကို ရယူခဲ့တဲ့ “မိမိအက်ိဳးစီးပြားသည္သာအဓိက” မူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို လစ္လ်ဴရႈ႔ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေနရာတိုင္းမွာ ဆန႔္က်င္မႈေတြရွိခဲ့တဲ့  နာမည္ပ်က္နိုင္ငံျဖစ္တာကိုေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟာ ေက်ာက္ျဖဴေဒသႏွင့္ ရခိုင္တစ္ျပည္လုံးအတြက္သာမက တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးကိုပါ အထူးအက်ိဳးရွိနိုင္တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအရ အလြန္အကဲဆတ္တဲ့ စီမံကိန္းလို႔ ဆိုရပါမယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကားက နိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပဋိပကၡၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္စိတ္တစ္ေဒသထိ ဒီစီမံကိန္းဟာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေျခရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိစစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ နိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွမသိနိုင္ပါဘူး။

ဓနအင္အား စစ္အင္အားႀကီးလာတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ့ ပါဝါခ်ဲ႕ထြင္မႈဟာ အရင္အတိုင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမွာ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ဆန္မႈကို ဆက္လက္က်င့္သုံးေနရင္ေတာ့ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အာဏာရွင္ေတြသာ ေမြးထုတ္လာနိုင္တဲ့ အေျခအေနထိ BRI Project ဝင္ နိုင္ငံေတြရဲ့ နိုင္ငံေရးဟာ နိုင္ငံေရးနာတာရွည္ေရာဂါသာ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

မင္းထီး ေရးသားသည္

Author: Admin