(ဓာတ္ပံု - wallup.net)

By ခိုင္ေက်ာ္ဆန္း | DMG

ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ရန္ၿငိဳးရန္စမ်ားကို ေျပေစသည္ဟု အဆိုရွိေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ က်ေနာ္ငယ္ငယ္က ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ စာတစ္ပုိဒ္တြင္ ယခုလို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ႏြားမ်ားေသာ ၿခံထဲကို က်ားတစ္ေကာင္ ၀င္သြားသည္ႏွင့္ ႏြားမ်ားေနသည့္အတြက္ က်ားသည္ ႏြားစိ္တ္ေပါက္သြားမွာမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါက်ားက စားလိုက္၍သာ မ်ားမၾကာမီပင္ ႏြားမ်ားတျဖည္းျဖည္း ကုန္သြားဖြယ္ရွိသည္” ဆိုေသာစကားပါ။

ေရာေႏွာေနထုိင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အေျဖရဖို႔ နီးစပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ဗီဇကလည္း အေရးပါပါသည္။ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံု၊ ေတြးေတာဆင္ျခင္ပံုမ်ား ကြာျခားလြန္းလွ်င္လည္း အေစးကပ္ဖို႔မလြယ္ေပ။ ညႇိလို႔ရသည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ တစ္ဖက္ဖက္၏ အလိုကိုလိုက္ႏိုုင္မွ၊ နာခံမွသာ အဆင္ေျပပါလိ့္မ္မည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔သေဘာျဖစ္လွ်င္ေကာ ေဆြးေႏြးျခင္းမည္ပါေတာ့မလား။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားကို လွည့္၍စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္အေျဖရွာဆိုေသာ စကားကို ေစာေၾကာဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၿငိမ္းႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၊ ေနာင္လည္း ၿငိမ္းမယ္ဟု မေသခ်ာေသာ ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း တစ္ဖက္ဖက္က အင္အားျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ မူေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္ သေဘာပါ။ တပ္မေတာ္ဖက္ကလည္း လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိသင့္သည္ဆိုေသာ မူ၊ တျခားလူမ်ိဳး လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကလည္း လက္နက္အပ္္လိုက္လွ်င္ စိတ္မခ်ရဆိုသည့္ မူ။ တျခားရပိုင္ခြင့္ျပႆနာ၊ တျခားႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို အသာထား ဒီႏွစ္ခုတည္းမွာပင္လွ်င္ အေျခခံမူက ကြာျခားလြန္းသည့္အခါ ေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲထက္အျပင္ တိုင္းျပည္သို႔ ထိေရာက္စြာ မစီးဆင္းလာေတာ့ေပ။

သို႔ဆိုလွ်င္ လမ္းစမရွိေတာ့ၿပီလားဆိုေတာ့ လမ္းစရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ကာကြယ္သည့္စစ္ျဖစ္ေစ၊ ခုခံစစ္ျဖစ္ေစ ဘယ္သူတို႔က စစ္ကိုမွီၿပီး ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္ေနခဲ့ၾကသလဲ။ စစ္ကိုမီွၿပီး ဘယ္သူေတြက ေကာင္းစားခဲ့သလဲ။ စစ္မတိုက္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ေအာင္ ဘယ္သူတို႔က စစ္ကို ဆာေလာင္ေနၾကသနည္း။ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ၿပီး မည္သူတို႔က ေကာင္းစားေနသနည္း။ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို အေျခခံၿပီး ပညာသည္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းထိန္းေက်ာင္းၾကဖို႔ လိုပါသည္။ နာနာဖိေျပာဖို႔ လိုလာပါသည္။ စစ္ကို ေသရည္လိုေသာက္ကာ စစ္ေသြးစစ္မာန္ တက္ၾကြေနၾကသူမ်ားကို စစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကိုယ္တိုင္မက အဆိုပါ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတာင္တို႔က အေလးထားၾကေသာ ပညာသည္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ျပၾကဖို႔ လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္လွ်င္ ပညာသည္မ်ား၏ ႏႈတ္ပိတ္မႈ၊ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း ေနထိုင္မႈတို႔သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ပညာတတ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္၊ ပညာမဲ့မ်ားလည္း ေနာက္က၀န္းရံခဲ့ၾကသည္ ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ၀ိုင္း၀န္းခဲ့သေလာက္ ျပည္တြင္းစစ္ကို စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကပါသလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကလည္း ရွိပါသည္။

ယခုအခိ်န္တြင္ လက္ရွိအစိုးရသည္ အာဏာရၿပီးေနာက္ မဲဆြယ္ပြဲတစ္ခုကို အစျပဳသည့္အခ်ိန္ထိ ၄င္းတို႔ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ေရးကိစၥကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဲျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒီၾကားထဲ ပညာသည္ဆိုသူမ်ား၊ သုေတသီဆိုသူမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္က တျခားေဒသကို ရခိုင္မွအပ ထိုးစစ္ရပ္ျခင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကိုေတာင္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အင္အားရွိေသာသူမ်ား၏ မင္းတိုင္ပင္အမတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သာယာခဲ့ေသာသူမ်ားမွာ ယခုတြင္မွေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာရာဇတြင္လည္း ဦးပုညကအစ ပညာရိွအမတ္ဆိုသူတို႔မွာ ဘုရင္ကိုရိုေသနည္း၊ ဘုရင့္ေရႊစိတ္ေတာ္မညိႇိဳးေရး စသည့္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မ်ားကိုသာေရးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုလႈိင္ လို ေတာ္လွန္ေသာ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေသာ စာဆိုမ်ားက ရွားပါးခဲ့သည္။ ညီအစ္ကိုေတာင္သံုးက်ိပ္ေက်ာ္ကို ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္ စီရင္ခဲ့ေသာ ဘုရင္သီေပါ လက္ထက္တြင္လည္း ပညာရွိဆိုသူတို႔ ရွိခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ရွိေသာပညာသည္ ညီအစ္ကိုခ်င္း ေသြးေခ်ာင္းစီးသည္ကုိေတာင္ မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေပ။

ယခုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားေျပာဆိုေနၾကေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ သာမေညာင္ည တစ္ဦးတစ္ေလေတာင္ မပါရွိခဲ့ေပ။ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပညာသည္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပည္သူတို႔မလိုလား၊ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းလားဆိုသည္ကို ျပည္သူအမ်ား သိႏွင့္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ဧကရာဇ္ေခတ္မွာခ်ည္း မင္းပူေဇာ္ခံလိုသည္ မဟုတ္ဘဲ ယခုေခတ္တြင္လည္း မင္းပူေဇာ္ခံလုိေသာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မဆက္စပ္ခင္ ဆင္ဖမ္းမည္၊ က်ားဖမ္းမည္ေျပာၿပီး ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာရသြားလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာျပင္ပကို ေရာက္သြားၾကေသာ ပညာသည္မ်ားကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပညာသည္မ်ားၾကားတြင္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္သည္ ဒုွဗၻိကႏၱရကပ္ႏွင့္(ေရာဂါဘယကပ္)ႏွင့္ သတၱႏၱရကပ္(ဓားလွံလက္နက္ကပ္) ႏွစ္ခုၾကားတြင္ အလူးအလဲခံေနရသည္။

လက္ကို မွန္မွန္ေဆးဖို႔ထက္ ထမင္းကို မွန္မွန္စားဖို႔အေရးအတြက္ ပူပန္ေနၾကရသည္။ အိမ္မွာေနဖို႔အတြက္ ရြာလံုးကြ်တ္မီးရႈိ႕ခံရသည့္အခါ အိမ္ပါေပ်ာက္သြားၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူမူဒုကၡအ၀၀ကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကျခင္းမွာ သာမန္ပါရမီႏွင့္ေတာ့ မရႏိုင္ေပ။ အလြန္တရာ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈရွိမွသာ ရႏို္င္ေလာက္ေသာပါရမီဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။

တခါတရံ ယင္းကဲ့သို႔ ပါရမီရွင္မ်ား ေျပာၾကသည့္စကားကေတာ့ “စစ္ပြဲျဖစ္ရင္ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ရန္ကိုရွင္းတဲ့အခါ ဒီလိုပဲရွင္းေလ့ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုေတာ့သြား မတုေလနဲ႕၊ စစ္ကိုေတာ့သြားမေခၚေလနဲ႕” ဆိုေသာ စိုးရိမ္သလိုနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပါေသာ စကားျဖင့္ ေခြ်းသိပ္တတ္ၾကပါေသးသည္။ တကယ္တမ္းသူတို႔က အင္အားရွိသူကို မေထာက္ျပ၀ံ့သည့္အတြက္ တပ္ကို အတိုက္အခံလုပ္ေသာ သူတို႔ကို ရန္ပြဲကိုဖ်န္ေျဖသလိုျဖင့္ ၀ိုင္းခ်ဳပ္ေပးသလိုမ်ိဳး ေျပာတတ္ၾကပါေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္ဆိုသူတစ္ဦးကလည္း “ အင္တာနက္ပိတ္တုန္းက အင္တာနက္ကို လိုအပ္လို႔ပိတ္ရတာ၊ တစ္သက္လံုးလည္း သံုးလာၾကတာမဟုတ္ဘူး” ဆိုသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ဖူးသည္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ရျခင္းသည္ တန္းတူေရးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ တန္းတူေရးကို မည္သူတို႔က မလိုလားသလဲ၊ မိမိတို႔အသင္းအဖြဲ႕ တည္ၿမဲေရးထက္ တိုင္းျပည္အေရးကို မလုပ္ခ်င္သူမ်ားက ဘယ္သူေတြ ျဖစ္သလဲဆိုသည္ကိုသာ အေျဖရွာၿပီး ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပၾကမည့္အစား သူတို႔က လက္ရဲဇက္ရဲရွိတယ္၊ သူတို႔ကိုသြားစရင္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္၊ သူတို႔ကိုသြားမလုပ္နဲ႔ ဆိုေသာ စကားျဖင့္သာ လုပ္ေနၾကလွ်င္ ဖံုးဖိကာကြယ္ေပးသူရွိေလ အင္အားႀကီးေသာအုပ္စုသည္ မိမိကုိယ္ကို မွန္ကန္သူဟု ထင္ေလျဖစ္လာသည္မွာ မည္မွ်ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီလဲ။ ယင္းကဲ့သို႔ မိမိတို႔သာအမွန္၊ မိမိတို႔သာ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္သည္ ဆိုေသာ တလြဲယူဆခ်က္ျဖင့္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ေနာက္ဘိတ္ဆံုးႏိုင္ငံ၊ ကမၻာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ အရွည္ဆံုးႏို္င္ငံျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔မွန္သည္ဟု ထင္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔ကိုသြားလုပ္ရင္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဆိုေသာ ဖံုးဖိကာကြယ္သူမ်ားကေတာ့ အမွားကို မျမင္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း တိုင္းျပည္မွာ နာလန္မထူႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ခြ်တ္ၿခံဳက်သြားသည့္အခါ လူေတြ ဘယ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသနည္း။ အဂၤလိပ္တို႔ လူခြန္၊ေျမခြန္ကို တိုးျမႇင့္မေကာက္ခဲ့လွ်င္၊ ဂ်ပန္က ဆိုးရြားစြာမအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့လွ်င္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၊ ဂ်ပန္လက္ေအာင္မွာ အလိုက္သင့္ေနခဲ့ၾကမွာပဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဖက္ဖက္က ခြ်တ္ယြင္းလာေသာ အေျခအေနမ်ားက ဇာတိစိတ္ႏွင့္ ေပါင္းမိသည့္အခါ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာတတ္ၿပီး ရရာလက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ရမည္ဆိုသည့္ဖက္ကို ဦးတည္သြားၾကသည္မွာ သီအိုရီတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယခုလတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေသာ ေက်ာင္းသားသံုးဦးအား ၿငိမ္းစုစီျဖင့္ တရားမစြဲဘဲ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင့္ စြဲဆိုခဲ့သည့္ အလြန္တရာမွ ထင္သာျမင္သာေသာ ခြဲျခားမႈတစ္ခု၊ ဥပေဒကိုလိုသလို အသံုးခ်ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္က ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေတာ့ အဆုိပါပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ပညာသည္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းတည့္မတ္ေပးသင့္သည္ မဟုတ္လား။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ထက္သန္မႈသည္ ပထမကမၻာစစ္ေၾကာင့္ ဂ်ာမဏီျပည္စစ္ရႈံးရာမွ အစျပဳခဲ့ျခင္းသည္။ ၁၉၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ပါရီဗာဆိုင္းနန္းေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ၿပီး ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအား စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ေတာ့ အဖက္ဖက္က ခြ်တ္ၿခံဳက်လာေသာ ဂ်ာမဏီျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဟစ္တလာ ေပၚလာၿပီး ေရပန္းစားလာသည္ကအစျပဳကာ ဒုတိယကမၻာစစ္ထိ ဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အဖက္ဖက္က ခြ်တ္ယြင္းမႈျပဳလာလွ်င္လည္း အခက္အခဲမ်ားၾကားထဲက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာတတ္သလို လူထုႀကိဳက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္လည္း အာဏာရွင္ျဖစ္သြားတတ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္။ ယင္းကဲ့သို႔မျဖစ္ဖို႔အတြက္ ထိန္းညိႇရာတြင္ မင္းပူေဇာ္ခံမ်ားက အဓိက အေရးပါပါသည္။

တကယ္တမ္း မင္းပူေဇာ္ခံဆိုသည္မွာ ေရွးေခတ္ကတည္းက တည္ရွိလာခဲ့ေသာ အေလ့အထတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စာတတ္သူသည္ သာမန္လက္လုပ္လက္စားမ်ားထဲတြင္ ၀မ္းေရးအတြက္ မလြယ္ကူလွသလို ထင္ရွားလာစရာအေၾကာင္းလည္္း မရွိေပ။ ကဗ်ာ၊ စာေပ ေရးစား၍လည္း ၀င္ေငြကို မရွာႏိုင္သည့္အခါ စာ၊ကဗ်ာကိုအသံုးခ်ၿပီး လုပ္ခလစာရေသာေနရာက မင္းေနျပည္ေတာ္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘုရင္မ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္တန္လုပ္၊ အတိတ္နမိတ္မ်ားကို ေကာက္လိုေကာက္၊ အႀကံေပးလိုေပးႏွင့္ မိမိလည္း ထင္ရွား၊ ၀ါသနာကိုလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္လို႔ရဆိုသည့္ အေနအထားျဖင့္ ေရာက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းမွဆက္လက္ၿပီး ေခတ္ေျပာင္းလာေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာ မည္မွ်ပင္ ပညာတတ္ေစကာမူ မိမိကိုခ်ီးေျမႇာက္မည့္ အုပ္စုကို လုိက္ရွာတတ္ေသာ မင္းပူေဇာ္ခံဖို႔ကိစၥကို ဆာေလာင္ေသာ ခ်င္ျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။ ယင္းခ်င္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အဂၤလိပ္လက္ထက္တြင္ တတိုင္းျပည္လံုး ထၾကြပုန္ကန္ၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ေပးေသာလစာကို မက္ေနၿပီး ေနမ၀င္အင္ပါယာ၏ အရိပ္တြင္ ခိုခ်င္သူမ်ား၊ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္လည္း ဂ်ပန္မာစတာမ်ားျဖင့္သာ ေနခ်င္သူမ်ားက ရွိခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွေရြ႕လ်ားလာသည့္ ေခတ္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာရွိသူက ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို မခံႏိုင္ေသာ စေကာ္လာမ်ား၊ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနသူမ်ားက ရွိေနဆဲပင္။ ေလာက၏ မေျပာင္းလဲေသာ သဘာ၀တစ္ခုဟုပင္ ဆိုႏုိင္ပါသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေလ့အထကို ဆရာေမြး - တပည့္ေမြးစနစ္ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဥေရာပတြင္လည္း အလယ္ေခတ္တြင္ အဆိုပါ ဆရာေမြး-တပည့္ေမြးစနစ္က ထြန္းကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒႆနပညာရွင္အသီးသီးကလည္း ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဆရာေမြး-တပည့္ေမြးစနစ္ကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦးထဲတြင္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးဆိုလွ်င္ ပုပ္ရဟန္းမင္း ဧဒရိယန္(၁၁၀၀-၁၁၅၉) ျဖစ္သည္။ ထိပ္ဆံုးမွလူက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း၊ တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းခံရျခင္း၊ အရာရွိအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရျခင္း၊ မသင့္ျမတ္သူမ်ားဆီက လယ္ေျမ၊ ေငြေၾကးမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခြင့္ရျခင္း စေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိေသာစနစ္။ အခြင့္အေရးလည္းရွိ၊ အာဏာလည္းရွိေသာ စနစ္။ စံစားရသူမ်ားအတြက္ လက္မလႊတ္ေစခ်င္ေသာ စနစ္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယခုတြင္ေကာ အစိုးရယႏၱရားမ်ားတြင္ ထိုစနစ္ပေပ်ာက္သြားၿပီလား။ ျဖစ္ပ်က္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ေပ်ာက္၊ မေပ်ာက္ဆိုသည္က အထင္အရွားပင္။ အလယ္ေခတ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ရူးဆိုးက အဆိုပါစနစ္ကို “စိတ္ထင္တိုင္းလုပ္ၿပီး ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းေပၚကိုသာ အေျခခံတဲ့ ဆရာေမြးတပည့္ေမြးစနစ္ဟာ မထိေရာက္ဘူး။ ကိုယ္က်င့္တရားကင္းမဲ့တယ္” ဟု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။

ယခုလည္း ရြာေတြကိုမီးရႈိ႕၊ ပစၥည္းမ်ားကိုလုယက္၊ ျမစ္ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားကို စစ္သေဘၤာအတက္အဆင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ သူပုန္ရွိလို႔ပစ္တာပါ ဆိုသည္ထက္ သမာသမတ္က်ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို တိုင္းျပည္က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မင္းတိုင္ပင္ပညာရွင္မ်ားက လုပ္သင့္ၾကသည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခိ်န္ထိ ေသခ်ာေသာ သုေတသနလုပ္ရပ္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာသေဘာမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၄င္းတို႔ထံမွ မၾကားရေသးေပ။

ေမာ္စီတုန္းေျပာေသာစကားကဲ့သို႔ သြားကိုက္ဖူးသူမွ သြားနာသည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာႏုိင္သလို ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥအတြက္ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ ပို႔ရေသာလူတစ္ဦးကို အင္တာနက္ 4G ရေသာေနရာမွ လူတစ္ဦးက ကိုယ္ခ်င္းမစာႏုိင္ေပ။ ေစ်း၀ယ္စင္တာတြင္ အပူအပင္ကင္းမဲ့စြာ ေစ်းဝယ္ေနၾကသူမ်ားက ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ သံုးေပကြာဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ ေျခာက္ေပပတ္လည္အခန္းတြင္ မိသားစု ၄၊ ၅ ဦး စုၿပံဳေနထိုင္ၾကရသည္ကို ကိုယ္ခ်င္းမစာႏိုင္ေပ။ ဗိုက္၀သူသည္ ဆာေလာင္သူကို ကိုယ္ခ်င္းစာ၍မရ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း အဆိုပါအေနအထားမ်ားမွ ေပါက္ကြဲသံမ်ားကိုလည္း နားမလည္ၾကသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီတြင္းလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားကေတာ့ ယင္းကဲ့သို႔ အေနအထားမ်ားကို မိမိတို႔ မေနထိုင္ေသာ္ျငားလည္း စာနာစိတ္ရွိသင့္ၾကသည္။ တာလီဘန္မ်ား၊ IS မ်ားေတာင္ စစ္နားေနေသာ ကမၻာ့အက်ပ္အတည္းတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းကို ထပ္တလဲလဲ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာသည္မ်ား၊ မင္းတိုင္မ်ားသည္ စစ္ေလွကို စီးနင္းၾကသည္ဟုသာ ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေလွမနစ္ေစဖို႔သာ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါေၾကာင္း ........

ခိုင္ေက်ာ္ဆန္း
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္။

Author: Admin