DMG ၊ ဧၿပီ ၂၈

(ေဆာင္းပါး)

ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ေျမာင္းမ်ားမွာ ေရစီးဆင္းသည့္ အသြင္သ႑ာန္ကို မျပေတာ့ေပ။ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ေျမာင္းထဲမွေရမ်ားမွာ မဲညစ္ညစ္အေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုျမင္ကြင္းကို ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေရေျမာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္တြင္ထြန္းကားခဲ့ေသာ ဓညဝတီ၊ ေဝသာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦး ေခတ္ႀကီးေလးေခတ္အနက္ ေနာက္ဆုံးေျမာက္ဦးေခတ္မွာ ရခိုင္ဘုရင္မင္းဆက္(၄၈)ဆက္ ထီးနန္းစိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ဘုရင္မင္းေစာမြန္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ သွ်စ္ေသာင္း၊ ကိုးေသာင္း၊ ထုကၠံသိမ္ စသည့္ ေရွးေဟာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေရွးေခတ္ဗိသုကာလက္ရာမ်ားအပါအဝင္ နန္းေတာ္ရာကုန္း၊ ၿမိဳ႕႐ိုးတံတိုင္းမ်ား၊ ခံတပ္မ်ား၊ က်ဳံးမ်ားမွာ အထူးထင္ရွားလွသည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္(ယူနက္စကို) စာရင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ေရစီးေရလာစနစ္ႏွင့္ ယူနက္စကို

ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ငွားရမ္းထားသည့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ ေရအရင္းအျမစ္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ပါေမာကၡ Massimo Sarti သည္ ေျမာက္ဦးေဒသ၏ ေရအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၇ ရက္ၾကာ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန႔္ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရးကို အခက္ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါပါေမာကၡက အႀကံျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ပါ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည့္အတြက္ ေရစီးေရလာစနစ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ Massimo Sarti မွ ေထာက္ျပခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္သန္းက ေျပာျပသည္။

“ေရလမ္းေၾကာင္းေတြ ပိတ္ဆို႔ေနမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးဟာ ေရႀကီးႏိုင္တယ္။ ေရလႊမ္းႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခ်ာင္းေတြမွာလည္းပဲ အမႈိက္ေတြနဲ႔ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့အတြက္ ေရႀကီးႏိုင္တယ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့မွ ေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့တယ္”ဟု ေဒၚခင္သန္းကဆိုသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေရသြင္းေရထုတ္စနစ္မ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ စတင္တူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးညိဳျမင့္ထြန္းက DMG သို႔ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေရသြင္းေရထုတ္စနစ္မ်ားကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ရာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေျမာင္းမ်ားကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္ကာ ေနရာတိုးခ်ဲ႕ထားသူမ်ားလည္းရွိသည့္အတြက္ တူးေဖာ္ရမည့္အခ်ိန္ကို အတိအက်မသိႏိုင္ေသးဟု ၎ကဆိုသည္။

“တူးေဖာ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေရွးေဟာင္းလက္ရာေတြကို မထိခိုက္ေစဖို႔အတြက္ စက္ယႏၲယားေတြနဲ႔ တူးေဖာ္တာေတြကိုမလုပ္ပဲ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဒီအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္းတူးေဖာ္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေခ်ာင္းေတြမွာက်ေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ထားေတာ့ ဒါကိုေရအရင္းျမစ္နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ေခ်ာင္းဧရိယာေတြ ျပန္လည္သတ္မွတ္မႈလုပ္သြားမွာပါ”ဟု ဦးညိဳျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမွ က်ဳးေက်ာ္ျပႆနာ

ေရွးေဟာင္းေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕႐ိုးတံတိုင္းမ်ား၊ ခံတပ္မ်ား၊ က်ဳံးမ်ားအပါအဝင္ စစ္ေရးအတြက္အသုံးျပဳသည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ေရွးဘုရင္မ်ား၏ ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ပုံေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္မ်ားကိုၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းမ်ားအား ေျမဖို႔ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ယူနက္စကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေနသည္ဟု ေရွး/သုႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆိုၾကသည္။

ေျမာက္ဦးေခတ္က ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ စပါးက်ီမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္လာသည့္အတြက္ ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္လာသည္ဟု ေျမာက္ဦးအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္သန္းကေျပာသည္။

“ေတာင္ေတြကိုၿဖိဳၿပီးေတာ့မွ ေခ်ာင္းေတြကိုေျမဖို႔တယ္။ ေျမဖို႔ေတာ့ ေတာင္လည္းၿပိဳသြားတယ္။ ေခ်ာင္းလည္း ေပ်ာက္သြားတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ တိုက္ႀကီးေတြျဖစ္သြားတယ္။ က်ဳးေက်ာ္မႈေတြျဖစ္လာတယ္။ ဆိုေတာ့ က်မတို႔ေျပာခဲ့သလို ဒီေနရာမွာ ခံတပ္တို႔၊ ဒီေနရာက က်ဳံးေတြနဲ႔လို႔ ျပလို႔မရေတာ့ဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ (၂)ႏွစ္တာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးတြင္ အဟန႔္အတားသဖြယ္ မျဖစ္ေစရန္ ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွး/သုဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ကေျပာဆိုထားသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း(၁၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရွးေဟာင္းဘုရားပုထိုးမ်ားႏွင့္အနီးတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ေရးတြင္ အဟန႔္အတားျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ေရွးေဟာင္းေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရးကို အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည့္က်ဳးေက်ာ္မ်ားကို ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွး/သုဌာနမွ ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယာယီခိုလႈံေနသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားေျဖေလ်ာ့ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနေသာလူဦးေရႏွင့္အတူ ေနအိမ္မ်ား၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အစရွိေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လာၾကသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ား တစစ က်ဳးေက်ာ္ခံလာေနရသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ အခန္း(၇)၊ ပုဒ္မ (၁၈)၊(၁၉)အရ ေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံဝင္းနယ္နမိတ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ပါက ေငြဒဏ္က်ပ္ ၅ ေသာင္းျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ အမိန႔္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ အစိုးရတြင္ တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တက်စီမံမခန႔္ခြဲႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ က်ဳးေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ဦးေဒသခံ ကိုေဇာ္ထြန္းက ရႈျမင္သည္။

“ဒါကို အျမန္ဆုံးအေစာတလ်င္အေျဖမရွာဘဲ အဲလိုမ်ိဳးဆက္ထားေနမယ္ဆိုရင္ ဒီက်ဳးေက်ာ္တဲ့ျပႆနာကိုလည္း ထိန္းသိမ္းလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ တစတစယိုယြင္းလာတဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု သူကေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးေဒသအား (ယူနက္စကို)ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာ(မူၾကမ္း)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕၊ UNESCO World Heritage Center သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မူေခ်ာကိုတင္သြင္းရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ေရာဂါႏွင့္ ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္မူ အဆိုျပဳလႊာ(မူေခ်ာ)ကို တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ယူနက္စကိုသို႔တင္သြင္းသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ ေျမာက္ဦးကို က်ဳံး၊ ေျမာင္း၊ ခံတပ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပုံမ်ား၊ ညီလာခံက်င္းပသည့္ေနရာမ်ား၊ ရခိုင္ဘုရင္မ်ား ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ဘုရား၊ ပုထိုးေစတီမ်ား၊ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာမ်ားျဖစ္သည့္ သေဘၤာက်င္း၊ စပါးက်ီ၊ စပါးေစ့မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားစသည့္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုျပဳလႊာပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ယူနက္စကိုမွပညာရွင္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ (သို႔မဟုတ္) စက္တင္ဘာလခန႔္တြင္ ေျမာက္ဦးေဒသကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လာေရာက္မစစ္ေဆးမီ ယူနက္စကိုမွ ေရွ႕ေျပးကြင္းဆင္းသည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမသိေအာင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးေဒသအား ေလ့လာၾကည့္ရႈၿပီးသား ျဖစ္မည္ဟု ေဒၚခင္သန္းကခန႔္မွန္းသည္။
လက္ရွိတြင္ က်ဳးေက်ာ္မႈမ်ား၊ ေရစီးေရလာမေကာင္းမႈတို႔သည္ ေျမာက္ဦးေဒသ ယူနက္စကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေသာ္လည္း အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္သြင္းထားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယူနက္စကိုမွ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ကို စိုးရိမ္ပူပင္စြာျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းကေျပာသည္။

“က်မတို႔တင္သြင္းေနတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ေျမာက္ဦးမွာရွိေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြဟာ ဒီဟာေတြလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုံးႏွစ္ကာလလြန္လာလို႔ ဒီေန႔အခုလာစစ္မယ့္အခ်ိန္က်ေတာ့ အရင္ေျပာခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ကာလအခ်ိန္က အေျခအေနမ်ိဳးလို မရွိေတာ့ဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာင္းလဲသြားတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယူနက္စကိုပညာရွင္မ်ား လာေရာက္မစစ္ေဆးမီ ၆ လအတြင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအုံမ်ားကို အၿပီးဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွသိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံ စုစုေပါင္း(၆၀၀)ခန႔္ရွိသည့္အနက္ က်ဳံးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ က်ဴးမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္တည္ရွိရာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ က်ဴးမ်ားကို ဦးစားေပးဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ေျမာက္ဦးဌာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးၾကည္ခင္ DMG ကိုေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္ ၅ လ ၆ လအတြင္းမွာ အၿပီးဖယ္ရွားမယ္ေပါ့။ ယူနက္စကိုပညာရွင္ေတြ လာေရာက္မစစ္ေဆးခင္အထိေပါ့။ ပထမဆုံးအဆင့္အေနနဲ႔ေတာ့ က်ဳံးနယ္ေျမအနီးက ေနရာေတြကိုဖယ္ရွားမယ္။ ၿပီးမွ တျခားေနရာေတြကို ဖယ္ရွားမယ္ေပါ့။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံေတြနဲ႔ဘယ္ႏွစ္ေပကြာ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ျမင္ကြင္းကိုထိခိုက္ေစတဲ့ အရာေတြအကုန္လုံး ဖယ္ရွားမွာပါ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ သိမ္ကုန္းေပါင္၊ ေငြေတာင္ေပါက္စသည့္ က်ဳံးစုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သက်မာန္ေအာင္၊ ရတနာ့မာန္ေအာင္အနီးအနားရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို တဆင့္ခ်င္းဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားမွ ေငြေၾကးအဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမရွိရေအာင္ ေျမေနရာအစားထိုးေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုလည္း ဦးၾကည္ခင္ကဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နန္းရာကုန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိဆိုင္ခန္းမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ေျမာက္ဦးဌာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး နန္းေတာ္ရာကုန္း ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္၊ တတိယထပ္ေနရာတို႔တြင္ ထမင္းဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္၊ လဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဆီဆိုင္ စသည့္ဆိုင္ခန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

နန္းေတာ္ကုန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အစိုးရအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံေဟာင္း၊ ေရွ႕/သု႐ုံး စသည္တို႔ကိုလည္း တစ္ဆင့္ခ်င္းဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ေျမာက္ဦးတြင္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္းခဲ့ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုမ်ားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ကိစၥအား ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္မႈမရွိပါက ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးထြန္းသာစိန္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။
စစ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
(AA)ႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ပုထိုးေစတီမ်ားပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား မည္မွ်ပ်က္စီး ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မလုပ္ႏိုင္ေသးေပ။ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန႔္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ဇုံမ်ားအတြင္း တပ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္းမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ နားလည္မႈျဖင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္ေတြ႕မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ေျမာက္ဦးေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ (သို႔မဟုတ္) လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတို႔အပါအဝင္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးကေျပာသည္။

“ဘယ္လိုမ်ိဳးအႏၲရာယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မရွိဖို႔လိုတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုရင္လည္း တက္ႏိုင္သေလာက္ တားဆီးရမယ္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲအႏၲရာယ္ကိုလည္း တက္ႏိုင္သေလာက္ တားဆီးရမယ္။ ဘယ္လိုေၾကာင့္နဲ႔မွ် ဒီအေမြအႏွစ္ကိုမထိခိုက္ေအာင္ တားႏိုင္ဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

ယူနက္စကို၏ အက်ိဳးဆက္

ေျမာက္ဦးေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယေျမာက္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ေဒသျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဳၿမိဳ႕ေဟာင္း သုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၱရာတို႔သည္ ပထမဆုံးယူနက္စကို စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားရွိသည့္ ပုဂံေဒသကိုလည္း ယူနက္စကိုအဖြဲ႕က ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္(ယူနက္စကို)စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါက တစတစယိုယြင္းလာေနသည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကိုလည္း ကမာၻမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္တည္ရွိသည့္ေဒသကို ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ေဒၚခင္သန္းကေျပာသည္။

“ေျမာက္ဦးဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝႏိုင္တဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထမင္းစားႏိုင္တဲ့ေနရာ တစ္ေနရာျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက က်မတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္”ဟု သူကေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေၾကးသြန္း၊ ပန္းပုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးေပါက္စက ေျမာက္ဦးေဒသ ယူနက္စကို ဝင္ေရာက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး ထိုသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါက ေၾကးသြန္း၊ ပန္းပုလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး တိုးတက္လာမည္ဟုဆိုသည္။

“ယူနစ္စကိုသာ ဝင္သြားမယ္ဆိုရင္ ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းေတြအပါအဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ အကုန္လုံး တိုးတက္လာမယ္လို႔ထင္တယ္။ အခုက ျပည္တြင္းက မွာယူတာေတြပဲလုပ္ရတယ္။ ယူနက္စကိုသာ ဝင္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာက ဧည့္သည္ေတြလာမယ္လို႔ေမွ်ာ္မွန္းတယ္။ အဲလိုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္းေတြက ပိုၿပီးတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေရာင္းရမယ္လို႔ထင္တယ္”ဟု သူကေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးေဒသအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္(ယူနက္စကို)စာရင္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးကို လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢပညာေရးသိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(UNESCO)က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယူနက္စကို ဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္မ်ားကို အားလုံးဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးကဆိုသည္။

“ေျမာက္ဦးအေမြအႏွစ္ေတြက တကယ္တန္ဖိုးရွိတယ္။ အဲဒါက ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ တန္ဖိုးေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ ရသည္ျဖစ္ေစ၊မရသည္ျဖစ္ေစ ဒီအေမြအႏွစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းရမယ့္ဝတၱရားရွိတယ္။ အားလုံးကိုဝိုင္းၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုတယ္”ဟု သူကေျပာသည္။

မင္းထြန္း-ေရးသည္

Author: Admin