Written by > ရမၼာေက်ာ္ေစာ

ေမ ၂၁၊ DMG

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔(ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္)က ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔အတူ တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားအျပင္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကိုပါ ျပသသြားသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။

၀ တပ္ဖြဲ႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)ထံမွ အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသြးေျမမက်ဘဲ အာဏာသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ၀တပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္မွ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လိုက္သည့္ UWSA ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔တို႔၏ န၀တ အစိုးရက ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

န၀တ အစိုးရ၏ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္စဥ္ေအာက္တြင္ UWSA သည္ စီးပြားလုပ္ငန္းအမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဘ႑ာေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာခဲ့သလို ေနာက္တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အားကို စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္မႈရွိေေနသည္ဟုဆိုကာ အေမရိကန္အစိုးရက ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဝရမ္းထုတ္ထားသည္။ ေ၀ေရွာက္ခန္ႏွင့္ UWSA ကို ပစ္မွတ္ထား၍ အလိုရွိတရားခံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ UWSA ကို စတင္တည္ေထာင္သူမွာ ေက်ာက္ညီလိုင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပါက္ယူခ်န္းမွာ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ထက္တိုင္ ၾသဇာအလြန္ႀကီးမားသည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ ေ၀ေရွာက္ခန္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ပုန္ကန္ၿပီး ေပါက္ဖြားလာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ၄င္းတို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မွာ ဘိန္းဘုရင္ဟု ေၾကာ္ၾကားေသာ ဦးခြန္ဆာ၏ Mong Tai Army(MTA) ျဖစ္သည္။ မူယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက အလိုရွိလာခ်ိန္တြင္ ခြန္ဆာသည္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး လက္နက္ခ်သြားခဲ့သည္။ ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ယခင္က မိုင္ ၈၀ ေက်ာ္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္သာ အေျချပဳခဲ့ရာမွ ခြန္ဆာ၏ ေနရာကိုပါ ဝင္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းကို ေတာင္ပိုင္း ၀ ေဒသဟုေခၚၾကသည္။ ထိုမွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းေဒသ တစ္ခုလံုးနီးပါးကို ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္သလို ျဖစ္လာခဲပ့သည္။

UWSA သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းျဖစ္သည့္ ၇၇၈၊ ၇၇၂၊ ၇၇၅၊ ၂၄၈၊ ၅၁၈ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ တ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ၃၁၈၊ ၄၁၈၊ ၄၆၈ စစ္တိုင္း သံုးတိုင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၄င္းတို႔၏ အၿမဲတမ္း စစ္အင္အားမွာ သံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အရံအင္အားမွာလည္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္းကို ၀ ျပည္သမၼတ အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၀ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဂ်ိမ္းေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ၀တပ္ဖြဲ႔အတြက္ အဓိက လက္နက္ေထာက္ပံ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆိုထားသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ AK- 47 အပါအ၀င္ လက္နက္ငယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြအေျမာက္အမ်ား ရရွိေနသည္ဟုလည္း ဂ်ိမ္းအစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။ ၀ ေဒသထုတ္ လက္နက္ငယ္မ်ားကို KIA အပါအ၀င္ အျခား လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုသာမက အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ နာဂသူပုန္မ်ားထံသို႔လည္း ေရာင္းခ်သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္ရွိကာလတိုင္ေအာင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသည့္ UWSA သည္ ဗဟိုပိုလစ္ဗ်ဴ႐ို (၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၄င္းေအာက္တြင္ ပိုလစ္ဗ်ဴ႐ို (၁၀)ဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၈)ဦးႏွင့္ အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၂၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေပါက္ယူခ်န္းက တာ၀န္ယူထားၿပီးဒု-ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာက္မင္းလ်ံ၊ ေက်ာက္ေကာ္အန္းႏွင့္ ေပါက္ယူလ်န္တို႔က တာ၀န္ယူထားၾကသည္။

၂၀၁၁ တြင္ တက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ KNU အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈)ဖြဲ႔တို႔သည္ Nationwide Cease-fire Agreement (NCA) စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔က NCAတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ UNFC သည္လည္း အားနည္းသြားကာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) တို႔ေလာက္သာ က်န္ခဲ့ေတာ့သည္။

UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔က အစိုးရကျပဳလုပ္ေနသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟုဆိုကာ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိုအရင္မသြားဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ အပစ္ရပ္စဲေရးကို သြားလိုသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႔ကို စုစည္းကာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္  Federal Political Negotiation Consultative Committee (FPNCC)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

အဓိကကေတာ့ ၀ျပည္နယ္ကိစၥကို အျခားအဖြဲ႔မ်ားက ေထာက္ခံေပးလွ်င္ ၀ကလည္း က်န္အဖြဲ႔ႊအစည္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ဆိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ NCA မဟုတ္ေသာ သီးျခား ႏိုင္ငံေရးပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ သြားမည္ဆိုၿပီး အစိုးရကိုေဆြးေႏြးေနသည့္ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။

FPNCC အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ပန္ဆန္းမွာ က်င္းပခဲသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားက အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေမလမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဝေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္းက ၄င္းတို႔၏ ဝ ျပည္နယ္အေရးကို က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ေထာက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ က်န္သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေနသည့္ ဖက္ဒရယ္အေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၄င္းေနာက္၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ FPNCC မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

UNFC မွာ ေလ့လာသူအျဖစ္ပင္ အစည္းအေဝး လာမတက္ဖူးတဲ့ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီဟာ
FPNCC မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ထားေပမဲ့လည္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ မဟာမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈမွာ စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈ မပါခဲ့ေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ထိုးစစ္ေတြ ျပင္းထန္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းကေန ဝ ဦးေဆာင္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း FPNCC အေနနဲ႔ ထိုးစစ္မ်ားရပ္စဲေပးေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးကို မေတြ႔ရသည္မွာလည္း ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ ့မွာ စုစုေပါင္း အဖြဲ ့(၇)ဖြဲ ့ပါ၀င္သည္။။ UWSA ၊ KIA ၊ NDAA ၊ SSA ( SSPP ) ၊ TNLA ၊ MNDAA ၊ AA တို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းအထဲတြင္မွ KIA ၊ TNLA ၊ MNDAA ၊ AA အဖြဲ႔မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်န္သံုးဖြဲ ့ျဖစ္သည့္ မိုင္းလားNDAA ၊ SSA(SSPP) ၊UWSA တို႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္တို႔၏ SSA (SSPP) အဖြဲ႔က TNLA ႏွင့္ မဟာမိတ္လုပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္ ဦးေဆာင္သည့္ SSA (RCSS) အဖြဲ႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ RCSS သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီအခ်ိဳ႕ကို ရရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သေဘာတူခဲ့ပံုရသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ KIA ၊ TNLA ၊ MNDAA ၊ AA အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔တို႔သည္ စစ္ေရးမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္သည္။ အတူတကြ တိုက္ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္ႏွင့္ မံုးကိုးကို ၀င္တိုက္သည့္ကိစၥမ်ိဳးမွာ အားလံုးစုေပါင္းၿပီး ၀ိုင္းတိုက္ၾကသည့္ပံုစံမ်ိဳးကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ မံုးကိုးစခန္းကို ၀င္တိုက္တုန္းက MNDAA က အဓိက၀င္တိုက္ၿပီး က်န္သည့္အဖြဲ႔မ်ားက ေဒသတြင္း ဟန္ျပတိုက္ပြဲမ်ား အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသလို၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းမ်ား အခ်ိန္မီမေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ဆို႔ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္သံုးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ UWSA ၊ SSA(SSPP)၊ NDAA မိုင္းလား သံုးဖြဲ႔က စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တိုက္႐ုိက္၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္မ်ိဳး မေတြ႔ရဘဲ ေနာက္ကြယ္က အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကိုသာေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂ်ိမ္းေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္ျပည္သည္ UWSA ထံသို႔ MI-17 ရဟတ္ယာဥ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ TY-90 ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ေရာင္းခ်ေထာက္ပံ့ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္လုပ္ အမ်ိဳးအစား ၉၆၊ ၁၂၂မမ ေဟာင္၀စ္ဇာႏွင့္ HJ-8ATGM အေျမာက္ႀကီးမ်ား ေရာင္းခ်ထားသည္ဟုဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔သည္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေအာင္ျမင္ဆံုးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္၀ိုင္၊နာဖိုင္းႏွင့္ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀တို႔သည္ ၀ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုသာ သံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၀ေဒသ၏တရားစီရင္ေရးသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု၏ ၾသဇာအာဏာေအာက္မွ ကင္းလြတ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ားကို ေသဒဏ္အထိ စီရင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၀ ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ သယ္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အျပင္ လက္ရွိတြင္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး ျမန္မာအစိုးရအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အပစ္ရပ္ကာလ ႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္း ၀ေဒသသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္ကို လက္ခံရေပမည္။ လူေနမႈ ပံုသ႑န္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သလို စီးပြားေရးအရလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။ ယခင္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္မတစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာ- တ႐ုတ္နယ္စပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အေရးပါေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၀ေဒသသည္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အားက်စရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရတင္မက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ အေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်န္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အင္အားႀကီးလာသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္ TNLA ႏွင့္ AAတို႔အေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေပ။ ၀တပ္ဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔၏ ေနာက္ေက်ာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ TNLA ကို လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအျပင္ စစ္ေရးအရပါ ပါဝင္ကူညီေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကလည္း ရွိေနသည္။ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေလးလၾကာရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ထြက္လာၿပီး မၾကာမီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္အတူ အရပ္သားမ်ားပါ ထိခိုက္ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈမ်ားပါ ႀကံဳေတြ႔လာရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အပါအ၀င္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ေလးဖြျဲ႔ဖစ္သည့္ MNDAA ၊ KIA၊ TNLA၊ AA တို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပဲြမွာ KIO ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ကို အဓိကေဆြးေႏြးၿပီး က်န္အဖဲြ႔မ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို လာမယ့္ ေမလအတြင္းမွာ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အစိုးရဘက္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွာ  ပါ၀င္ဖို႔လုိလားၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က Bilateral ေခၚ ႏွစ္ဘက္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ လုိလားခဲ့ၾကသည္။

မူဆယ္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အစုိးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးခင္ေဇာ္ဦးတုိ႔ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ KIO/KIA ကခ်င္၊ MNTJP/ MNDAA ကိုးကန္႔၊ PSLF/TNLA တအန္း(ပေလာင္)၊ ULA/AA ရခိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ားက သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပခ်ိန္သည္ တပ္မေတာ္က ေၾကညာထားသည့္ ကခ်င္နဲ႔ရွမ္းျပည္နယ္က စစ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ၅ခုမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာထားသည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္လည္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲက သေဘာတူညီမႈတစ္စံုတရာ မရရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခင္ေၾကညာထားသည့္ စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ အပစ္ရပ္စဲေရးကာလကို ၂လ သက္တမ္းတိုးေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ၄လတာအပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ AA ႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သလို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာလည္း ကခ်င္၊ တအန္း(ပေလာင္) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး တိုက္ပဲြအႀကိမ္ ၅၀ခန္႔ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း လက္ခံခဲ့သည့္ NLD အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ဟူသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္အၿပီးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုထားမႈအတိုင္းအတာကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရခက္ခဲလာပံုေပၚသည္။

လက္ရွိ NCA စာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရန္ သေဘာတူထားၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္မည့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကိုမဆို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ လက္တြဲမျဖဳတ္ေရးမူကို သေဘာတူရန္ လိုလားမႈရွိၾကေသာ္လည္း ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရ ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းကို မႏွစ္သက္ၾကသည္မွာလည္း အထင္အရွားျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေရးဆိုသည့္ အယူအဆကို ကိုင္စြဲထားရင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အစိုးရမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲမ်ားအၾကား တဘက္ႏွင့္တဘက္ အျပန္အလွန္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို နားေထာင္ၾကၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထု၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေရွး႐ႈကာ အေလွ်ာ့ေပးညႇိႏိႈင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သို႔ေသာ တိုးတက္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ အကယ္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးႏွင့္ တခဲနက္သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္သလို ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမွာလည္း ခက္ခဲေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

(ယခုေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Development News Journal (ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသတင္းဂ်ာနယ္) အမွတ္ ၁၀၈ တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)