ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားစီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း က်ဆင္းလာရာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဂ်ပန္ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ “ဟမ္တာရို” ဆိုသည့္ဟမ္းစတားမွာ နိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူငယ္ထု၏ ေထာက္ခံျခင္းကိုရရွိရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား တိုးလာသည့္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ၎၏ တတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဒါနန္အား အဂၤါေန႔မွစတင္ကာ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ေလာ့ေဒါင္းခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ 

ဒါနန္ရွိ ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ ကိုဗစ္ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံထားရသူ ၁၉ ဦး ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အသြားအလာကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစိုးရက ေျပာၾကားသည္။

တူရကီသည္ ေျမထဲပင္လယ္ရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရပိုင္နက္၌ ရွာေဖြေရးယာဥ္မ်ား ေနရာခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသလို ယခုလုပ္ရပ္အား ရပ္တန္႔ရင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္း တူရကီသည္ မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။