တရုတ္တြင္ ဆားစ္ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ ကိုရိုနာေရာဂါပိုးအသစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ သံုးဦးရွိသြားၿပီဟု တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၃၆ ဦးအထိ ရွိေၾကာင္းလည္း ဝူဟန္အာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တအားလ္ (Taal) မီးေတာင္သည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ ရွိေနသျဖင့္ မီးေတာင္အနီးရွိ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအား သြားေရာက္ျခင္းကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပိတ္ထားလိုက္ၿပီဟု AP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အဓိကေနထိုင္ရာ ဂ်မ္မူးေဒသတြင္ 2G ႏွင့္ Broadband အင္တာနက္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္မ်ား အဓိကေနထိုင္ရာ ကက္ရွ္မီးယားေတာင္ၾကားေဒသတြင္မူ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏွစ္သစ္ကူးကာလတဝိုက္တြင္ ေလာင္ကြ်မ္းေသာမီးမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခိုးမ်ားသည္ ေတာင္အေမရိကကို ျဖတ္သန္းျပီး ေကာင္းကင္ကို ျမဴခိုးမ်ားဆုိင္းေနေစခဲ့ကာ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာတဝက္ ခရီးႏွင့္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

မင္းသားဟယ္ရီတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵအတုိင္း အရိုက္အရာစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ားစြာရွိေနေသးရာ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာျမင့္လိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။