တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရခဲမုန္႔တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ထိုအသုတ္မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သမွ် ေရခဲမုန္႔ဗူးမ်ားအား လိုက္လံသိမ္းဆည္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘရာဇီးမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္အထိ အဓိေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကေသာ တရုတ္ကိုဗစ္ေဆး၏ ထိေရာက္မႈအား အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အီတလီတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အတြင္း အႀကီးဆုံး မာဖီးယားဂိုဏ္းစစ္ေဆးမႈ တရားခြင္အား ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ထိ ေပါက္ေရာက္သည့္  'Ndrangheta ရာဇဝတ္အဖြဲ႕အား ယခုစစ္ေဆးမႈျဖင့္ အသာစီးထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းနိုင္ရန္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေမၽွာ္မွန္းေနၾကသည္။

အိႏၵိယသည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို အထူးက်င့္သံုးသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၅ ႏိုင္ငံခန္႔ရွိသည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ အေရအတြက္ကို အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားမွလြဲ၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ယွဥ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ဂ်ာကာတာေလဆိပ္မွ စေနေန႔လယ္က ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ပိုင္းအၾကာတြင္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားေသာ ေလယာဥ္၏ ပ်က္စီးေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ဂ်ာဗားျပင္လယ္ျပင္တြင္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္အႀကီးအကဲက တနဂၤေႏြနံနက္ပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။