ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ BJP ပါတီက အာဏာရရွိထားေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ခြဲျခားရာေရာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း BBC သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆာဘားျပည္နယ္ တူအာရန္ၿမိဳ႕တြင္ ၃ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ပိုလီယိုေရာဂါ ခံစားေနရေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ မေလးရွားအစိုးရသည္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကြ်းေရးစီမံကိန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ တနလၤာေန႔က မီးေတာင္ကြ်န္းတစ္ခု ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာမွ လူငါးဦး ေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည္။ မီးေတာင္ မ်က္ႏွာျပင္အား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ခရီးသြားမ်ား ၾကည့္ရႈေလ့လာေနၾကစဥ္ မီးေတာင္မွ ျပာမ်ားႏွင့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ားမႈတ္ထုတ္ကာ ရုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္၊ နယူးေဒလီတြင္ အိတ္ခ်ဳပ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံုတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး အလုပ္သမား ၄၃ ဦးအထိေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္တေလာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ရမႈဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး၏ ေဝစုအမ်ားစုကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံက ေခါင္းခံတာဝန္ယူကာ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ေပးေနရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။