(ဓာတ္ပံု - Getty Images)

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါသည္ အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘဲ တုပ္ေကြးေရာဂါကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေနက် အသြင္ ေျပာင္းသြားႏိုင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ယူေက သိပၸံအႀကံေပး ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အလားအလာရွိေသာ ကုသေဆးမ်ားအား စမ္းသပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေဆးမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေျခ မရွိဟု ပက္ထရစ္ဗဲလန္႔စ္က CNBC သတင္းဌာနသို႔ ေျဖၾကားသည္။

အမွန္တကယ္ ထိေရာက္စြာ အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ေရေက်ာက္ေရာဂါကုသေဆး တစ္မ်ိဳးသာ ရွိေသးသည္ဟု သူကဆိုသည္။

 “ေသခ်ာေပါက္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကူးစက္မႈကို အမွန္တကယ္အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ကုသေဆး ရလာမယ္ေတာ့ သိပ္မထင္ဘူး။ ေရာဂါက ပံုမွန္ျဖစ္ေနက် ပံုစံမ်ိဳး အသြင္ေျပာင္းသြားမယ္လို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ယူဆတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာေကာ္မတီအား ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ဇီဝနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကိုဗစ္ကုသေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အပူတျပင္း အားထုတ္ေနၾကသည္။

ယခင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ကုသေဆးတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးရန္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ ႏွစ္ခန္႔စီ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိၿပီး ၅ ႏွစ္ထက္ ပိုျမန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ခါမႈ မရွိခဲ့ဖူးဟု ဗဲလန္႔စ္က ေျပာသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ အတည္ျပဳထားေသာ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စုစုေပါင္း ၄၃ သန္း ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂြ်န္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္းမွာ ၁၁ သန္းခြဲအထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

Author: DMG