အယ္ဂ်ာဇီးရားသတင္းဌာနက ရိုက္ကူးၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အေပၚ ျပင္းထန္ေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္တစ္ခုအား အင္တာနက္မွ ဖယ္ရွားရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တရားရံုးတစ္ခုက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ဒိုဟာအေျခစိုက္ အဆိုပါသတင္းဌာန၏ ရုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္သည္ တစ္နာရီၾကာျမင့္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာတို႔သည္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္တစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနေၾကာင္း ရိုက္ကူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

“အယ္ဂ်ာဇီးရား၏ ရုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္အား ေဖ့စ္ဘုတ္၊ တြစ္တာ၊ Youtube၊ အင္စတာဂရမ္အပါအဝင္ ထိုဖိုင္ကို မွ်ေဝထားသည့္ အျခားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚမွ ဖယ္ရွားရန္” ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တရားရံုးက ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအား အေၾကာင္းၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ဤဗီဒီယိုဖိုင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အစၥလာမၼစ္ပါတီ Jamaat-e-Islami  ၏ “သြားပုပ္ေလလြင့္စြပ္စြဲသည့္ လုပ္ရပ္” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တပ္ကလည္း ဤရုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္တြင္ “မွားယြင္းၿပီး လီဆယ္ဖန္တီးထားေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပား” ပါဝင္သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ရုပ္သံဖိုင္အား ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ အယ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌မူ မိမိတို႔၏ ရုပ္သံမွတ္တမ္းသည္ သတင္းက်င့္ဝတ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ လိုက္နာၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ မိသားစုအေရးတို႔ကို ရင္းကာ အက်င့္ပ်က္မႈကို ရဲရင့္စြာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အယ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာနသည္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုင္အား Youtube တြင္လည္း တင္ထားၿပီး ၾကည့္ရႈသူ ၇ သန္းနီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ယခုဗီဒီယိုဖိုင္အား မည္ကဲ့သို႔ ဖယ္ရွားသြားမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

အယ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာန၏ ရုပ္သံေကဘယ္လိုင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဗီဒီယိုဖိုင္ မေဖာ္ျပေရးအတြက္ ရုပ္သံလိုင္းကို အမိန္႔ထုတ္ တားျမစ္ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႔ရေသးေပ။

Author: Admin