(ဓာတ္ပံု - RTE)

ဇူလိုင္ ၂၂ | DMG

အလက္စကားကြ်န္းဆြယ္တြင္ ျပင္းအား ၇.၈ အထိရွိသည့္ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘူမိေဗဒေလ့လာေရး တိုင္းထြာခ်က္အရ အဆိုပါငလ်င္သည္ အဂၤါေန႔ ညေန ၁၁နာရီ ၁၂ မိနစ္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဗုဒၶဟူးေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၄၂ မိနစ္) တြင္ အလက္စကားျပည္နယ္ ပယ္ရီဗီလီေဒသ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၀ အကြာကို ဗဟိုျပဳကာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူနာမီသတိေပးခ်က္အား အလက္စကားျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ အလက္စကားကြ်န္းဆြယ္ႏွင့္ အယ္လူရွင္းကြ်န္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆူနာမီသတိေပးခ်က္ ဧရိယာမ်ားအနက္ ကမ္းေျခအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္၌ သတိေပးခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Author: DMG