ကုလပဋိဥာဥ္ အပိုဒ္ ၅၁ အရ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္တုိ႔က ကုလတြင္တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

အီရန္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကာဆမ္ဆိုလီမာနီ ကိုလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိကာကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကုလသမဂၢကို ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လိုအပ္ပါက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရန္တုိ႔က ၎တုိ႔၏စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလုပ္ၾကံခံရမႈအတြက္ လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အီရတ္ရွိအေမရိကန္စစ္စခန္း ႏွစ္ခုကို ဗုဒၶဟူးေန႔(ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္)က ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အီရန္တို႔၏ အဆုိပါတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီထံေပးပို႔ေသာ စာတစ္ေစာင္ထဲတြင္ ကုလသမဂအေမရိကန္သံအမတ္ ကယ္လီခရက္ဖ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာႏိုင္ေခ်မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အီရန္တို႔ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ်ိဳး မပါဝင္ဘဲ ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျပီးခဲ့ေသာေသာၾကာေန႔(ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္)က ဘဂၢဒက္တြင္ ကာဆမ္ဆိုလီမာနီ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ကုလပဋိဥာဥ္ အပိုဒ္ ၅၁ ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိျပီး ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုကာကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ခရတ္ဖ္က ၎၏စာထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

အပိုဒ္ ၅၁ အရ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္ေဆာင္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီထံ ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရန္လိုအပ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဆီးရီးယားတြင္ ISIS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို တုိက္ခိုက္ရာတြင္လည္း ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ အပိုဒ္ ၅၁ ကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ စံုစမ္းေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ ဆိုလီမာနီသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ကို ပစ္မွတ္ထားျပီးတိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္အကြက္ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာၾကားထားသည္။

Related Posts : 

အီရန္ဘက္မွ လက္တံု႔ျပန္လာပါက အသင့္တိုက္ခိုက္ရန္ ပစ္မွတ္ ၅၂ ေနရာ ေရြးထားေၾကာင္း ထရမ့္ေျပာ

အေမရိကန္ေလတပ္စခန္း ႏွစ္ခုအား အီရန္က ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္

Author: Admin