အစၥေရးတို႔သိမ္းပိုက္ထားေသာ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ ေဂ်ရုစလင္ ဆင္ေျခဖံုးေနရာမ်ား၌ ဂ်ဴးအေျခခ်အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၁၁၂ ခု စာရင္းကို ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားမဝင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အစၥေရးအေျခခ်အိမ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၁၁၂ ခုအား ကုလသမဂၢက စာရင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ စာရင္းတြင္ Airbnb, Booking.com ႏွင့္ Motorola Solutions တို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ၏ စာရင္းအေပၚ ပါလက္စတိုင္းတို႔က ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး အစၥေရးတို႔ကမူ အရွက္ရဖြယ္လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။

အစၥေရးအေျခခ် အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား သပိတ္ေမွာက္ရန္အတြက္ ဤစာရင္းအား အသံုးခ်လာမည္ကို အစၥေရးအရာရွိမ်ားသည္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမအတြင္း အစၥေရးက ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အေျခခ်အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစုရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဤအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာ့ဇ္ကမူ ကုလ၏လုပ္ရပ္သည္ အစၥေရးႏိုုင္ငံအား ရန္ျပဳလိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖိအားကို အရွက္ရဖြယ္လိုက္ေလ်ာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စာရင္းအနက္ ကုမၸဏီ ၉၄ ခုသည္ အစၥေရးတြင္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အျခား ၁၈ ခုမွာ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခြဲမ်ား ျဖန္႔ၾကက္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္ရွိ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး သံုးသန္႔ခန္႔အၾကားတြင္ ဂ်ဴးအေျခခ်ေနထိုင္သူ ၆၀၀၀၀၀ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ဘက္အုပ္စုၾကား တင္းမာမႈမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

Author: Admin