ဓာတ္ပုံ - Reuters

ယာယီေစာင့္ေရွာက္မႈ (Temporary Protected Status – TPS) အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ သုံးသိန္းေက်ာ္အား ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း ထပ္တိုးေပးမည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရက စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လည္း ရမည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္း တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုေၾကညာခ်က္အရ အယ္လ္ဆာေဗဒို၊ ေဟတီ၊ ဟြန္ဒူးရပ္၊ နီေပါ၊ နီကာရာဂြါႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူ ၃ သိန္းေက်ာ္သည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံမွ သိရသည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

TPS အစီအစဥ္ျဖင့္ လက္ရွိ ေနထိုင္ခြင့္ ရထားသူမ်ားသည္ အခေၾကးေငြမ်ား ထပ္မံေပးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထပ္မံတင္ျပျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ရန္ မလိုဘဲ ထပ္တိုးကာလအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ အလိုအေလ်ာက္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခိုလႈံသူအသစ္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ထပ္တိုးလက္ခံေပးရန္အတြက္ သမၼတဘိုင္ဒန္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ယခုကဲ့သို႔ TPS အစီအစဥ္အား ကာလတိုးျမႇင့္ေပး႐ုံ လုပ္ရပ္အေပၚ စိတ္ပ်က္ၾကမည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းက ဆိုသည္။

TSP အစီအစဥ္အား သမၼတထရမ့္လက္ထက္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟိုတရား႐ုံးက လက္မခံခဲ့ေပ။

သမၼတဘိုင္ဒန္လက္ထက္တြင္ TPS အစီအစဥ္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ကာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအား ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ဘိုင္ဒန္သမၼတျဖစ္လာသည့္ ၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ TPS အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးေပးခဲ့သည့္ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ေဟတီႏိုင္ငံသားေပါင္း ၅ သိန္းခန႔္ရွိသည္။

ဘိုင္ဒန္အစိုးရသည္ ျမန္မာ၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ခိုလႈံလာသူမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း ေဟာင္ေကာင္မွ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသူ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အေရအတြက္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ဟု သမၼတဘိုင္ဒန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

Author: DMG