(ဓာတ္ပံု - AFP)

အိႏၵိယႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ၇ သန္းေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ကူးစက္မႈသည္ ဇူလိုင္လတြင္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္ တစ္လတည္းတြင္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၂ သန္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၃ သန္း အသီးသီးရွိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလလယ္ပိုင္းတြင္ ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈ တစ္သိန္းနားအထိ ကပ္ခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္  ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၇ ေသာင္းခြဲခန္႔ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေန႔စဥ္စစ္ေဆးမႈ တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီး ပ်မ္းမႈကူးစက္မႈ ၇ ေသာင္းခန္႔ရွိသည္။ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူမွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနပါက အိႏၵိယသည္ လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္ အေမရိကန္ကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ့ကူးစက္မႈအဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၇.၇ သန္းရွိသည္။

ေလ့လာသူမ်ားကမူ အိႏၵိယတြင္ စာရင္းျပဳစုႏိုင္စြမ္း အားနည္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ကူးစက္မႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈပမာဏသည္ လက္ရွိထက္ အမ်ားႀကီးပိုႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

အိႏၵိယက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဟာ့ရွ္ဘာဟန္က အစိုးရသည္ ၂၀၂၁ ဇူလိုင္လကို ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပည္သူအတြက္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး သန္း ၂၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

အိႏၵိယအစိုးရသည္ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းက စတင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေလာ့ေဒါင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရံုး၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ စီးပြားေရး၊ ေစ်းဆိုင္ အမ်ားအျပားမွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းလူဦးေရ ၁.၄ ဘီလ်ံရွိသည့္ အိႏၵိယတြင္ သန္း ၆၀၀ ခန္႔မွာ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ ၃ လတာအတြင္း ၂၃.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

Author: DMG