(ဓာတ္ပံု - AFP)

ကိုရိုနာကပ္ေဘးႀကီးေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္းသည္ ၉ သိန္း အထိ ျမင့္တက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကူးစက္မႈစုစုေပါင္းမွာ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ၂၈ သန္းျပည့္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Worldometers ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ကူးစက္မႈအမ်ားဆံုးမွာ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသတို႔ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ကာ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၁၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ဘရာဇီးျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၁၂၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကိုဗစ္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ လူမႈစီးပြား ဆုတ္ယုပ္မႈကို ခံစားေနရသူ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသည္။ ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ားသည္ ကိုဗစ္ကုသေဆး အၿပိဳင္အဆိုင္ ရွာေဖြေနၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ ကုမၸဏီ ၉ ခုမွာ စမ္းသပ္မႈ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၃ သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ ကုသေဆးအတြက္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြလ်က္ရွိေသာ အက္စထရာဇီနီကာ (AstraZeneca) ႏွင့္ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ ႏွစ္ဖြဲ႔ကမူ လူႏွင့္စမ္းသပ္ရာတြင္ အေျဖမေဖာ္ႏိုင္ေသာ ဖ်ားနာမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ၎တို႔၏ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအား ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

Author: DMG