အာဖဂန္ဘိန္းစိုက္ခင္းတစ္ခုအတြင္းေတြ႕ရွိရေသာ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား / ဓာတ္ပံု - Getty Images

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ တာလီဘန္တို႔၏ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ရာေနရာမ်ားဟု ယူဆရသည့္ေနရာမ်ားကို အေမရိကန္တုိ႔ကေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ အနည္းဆံုး အရပ္သား ၃၀ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ တာလီဘန္တို႔အတြက္ အဓိကရန္ပံုေငြရရွိရာရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ မီသာဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား ခ်က္လုပ္ရာ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္တုိ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
သုိ႔ရာတြင္ မူးယစ္ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အလုပ္သမားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖာရာခရိုင္ႏွင့္ နင္းမ္ေရာ့ဇ္ခရိုင္တို႔တြင္ ေမလအတြင္းကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ရာေနရာမ်ားဟု ယူဆရသည့္ေနရာေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေမရိကန္တုိ႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားကို ကုလကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သြားေရာက္ကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေလးငယ္ ၁၄ ဦးအပါအဝင္ ေသဆံုးသူအရပ္သားေပါင္း အနည္းဆံုး ၃၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္တုိ႔တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားမွာ တာလီဘန္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္သာ ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ သာမန္ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ား ႀကီးစိုးရာေနရာမ်ားလည္းပါဝင္ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားေအာက္ရွိ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ကုလအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မူးယစ္ေဆးခ်က္လုပ္ရာဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားဟု ယူဆရေသာေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားမွာ တိုက္ခိုက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ တုိက္ခုိက္လာမည့္အေရးမွ ကာကြယ္သည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ မရေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားသည္။

အာဖဂန္ရွိ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကမူ  အေမရိကန္တုိ႔၏တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ တာလီဘန္တုိ႔၏ မီသာဖီတမင္းခ်က္လုပ္ရာေနရာမ်ားဟု သိရွိထားေသာေနရာမ်ားကိုသာ အတိအက်တုိက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ားေသဆံုးမႈရွိခဲ့သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ျငင္းဆိုထားသည္။

အေမရိကန္တုိ႔သည္ အာဖဂန္တုိ႔၏ တစ္ရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ သန္းအထိတန္ဖိုးရွိေသာ ဘိန္းကုန္သြယ္ေရး ကို ေခ်မႈန္းႏုိင္ရန္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္ရာ  အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာအကုန္အက်ခံသံုးစြဲခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သုေတသနရလဒ္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အေမရိကန္တို႔၏ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီကုန္က်ေသာ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ တာလီဘန္တုိ႔၏ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈအေပၚ မေျပာပေလာက္ေသာ ထိခိုက္မႈသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားရသည္။

Author: Admin