(သမၼတသစ္မည္သူျဖစ္လာသည္ျဖစ္ေစ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲလ်က္ရွိၿပီး စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ျပည္သူေထာင္၊ေသာင္းခ်ီေသဆံုးေနေသာ တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ Photo - Reuters)

တနဂၤေႏြေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးသူအေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ကနဦးေကာက္ယူရရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္၏ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ကနဦးေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၉.၆ သန္းအနက္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဆႏၵမဲေပးဖြယ္ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အကယ္၍ ထုိကိန္းဂဏန္းအတုိင္းသာ အတည္ျပဳမည္ဆိုပါက ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေ သာေရြးေကာက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္အနက္ မဲေပးသူအေရအတြက္ အနည္းဆံုးေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ား၏ ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္မႈမ်ားၾကားမွ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္စြာျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တာလီဘန္မ်ားက မဲရံုမ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီေန႔ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းတို႔က ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵမဲေပးသူအေရအတြက္က်ဆင္းရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု BBC က သံုးသပ္ေဖာ္ျပသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံတဝမ္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လံုျခံဳေရးအင္အား ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ခ်ထားခဲ့ေသာ္လည္း မဲရံုမ်ားကို ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ၊ စိန္ေျပာင္းႏွင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ၅ ဦးေသဆံုးၿပီး ၈၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယခုသမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ၂ ဦးမွာ လက္ရွိသမၼတ အာရွာရက္ဖ္ဂန္နီ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာခြဲေဝရယူထားေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာ တို႔ျဖစ္ၿပီး မည္သူပင္အႏိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ ခုၾကာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျပိဳကြဲလ်က္ရွိကာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူမ်ားေထာင္၊ေသာင္းခ်ီေသဆံုးလ်က္ရွိေသာတုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္၏ေဒသအမ်ားအျပားမွာ တာလီဘန္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရမွာ အာဏာအနည္းသာရွိသည္။

ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က တာလီဘန္တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၿပီဟု ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္တာလီဘန္တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္စစ္သည္အင္အား ၁၄၀၀၀ ခန္႔ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ရွိေနၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနတိုးစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္၏ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္းရွိေနသည္။

Author: Admin