ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အေမရိကန္သမိုင္း၌ တတိယေျမာက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၁၈) တြင္ လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အေမရိကန္သမိုင္း၌ မွတ္တမ္းတစ္ခုဝင္သြားခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းေကာင္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္။ တတိယေျမာက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရီပက္ဗလစ္ကန္သမၼတထရမ့္အား သမၼတအာဏာ အလြဲသံုးစားျပဳျပီး အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ေငြကို အသံုးျပဳကာ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ယူကရိန္းအေရးတြင္ ၎၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီမုိကရက္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ကာ စြပ္စြဲျပစ္တင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရမ့္သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၎၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ဒီမုိကရက္သမၼတေလာင္းလ်ာလည္း ျဖစ္၊ ဒုသမၼတေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္ကို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈျဖင့္ နာမည္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎၏ အေမရိကန္သမၼတအာဏာကို အသံုးျပဳကာ စံုစမ္းေပးရန္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ထရမ့္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ္လည္း ၎အေနႏွင့္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရဦးမည္မဟုတ္ဘဲ အထက္လႊတ္ေတာ္ကသာ ၎ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္း ျပဳ၊မျပဳ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒအရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကိုခံရေသာ သမၼတတစ္ဦးသည္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး ၎အား ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္း ျပဳ၊မျပဳ ဆိုသည္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္ မွ ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရဖူးေသာ သမၼတႏွစ္ဦးမွာ ဘီလ္ကလင္တန္ႏွင့္ အန္ဒရူးဂြ်န္ဆင္တို႔ျဖစ္ကာ ၎တို႔ႏွစ္ဦးလံုးအား အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ထရမ့္၏ရီပက္ဗလစ္ကန္ပါတီကသာ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို ရရွိထားၿပီး ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမွာ ရီပက္ဗလစ္ကန္တုိ႔၏လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ နန္ဆီပီလိုဆီက အထက္လႊတ္ေတာ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ တတ္ႏုိင္သမွ် လႊမ္းမိုးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ရီပက္ဗလစ္ကန္တို႔သည္ ဒီမိုကရက္တုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်ိန္၌ ညီညြတ္မႈကိုျပသထားျပီး ထရမ့္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မဲေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း ထရမ့္သည္ ၎၏ပါတီအတြင္း၌ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ယက္ဖ္ဗန္ဒရူး(ဝဲ) သည္ ထရမ့္အေပၚစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္ အမတ္ႏွစ္ဦးအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Getty Images)

အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတအားစြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ဆိုလွ်င္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကအမတ္ေနရာ ၃ ပံု ၂ ပံု၏မဲကို ရရွိရမည္ျဖစ္ရာ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ရီပက္ဗလစ္ကန္အမတ္ ၅၃ ဦးအနက္မွ ၂၀ ဦးႏွင့္ ဒီမိုကရက္အမတ္အားလံုးက မဲေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္အမတ္မ်ားထဲမွ ထရမ့္၏ ယူကရိန္းမူဝါဒအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ျပသထားသူ ၁၄ ဦးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္ကိုဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေလ့ရွိသူမွာမူ ၃ ဦးသာ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္စဥ္၌ပင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို ဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္အမတ္ ၂ ဦးခန္႔ရွိခဲ့ရာ အထက္လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ ဒီမုိကရက္အမတ္မ်ားအားလံုးက တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းရွိရန္မွာလည္း မေသခ်ာလွေပ။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားအရ အထက္လႊတ္ေတာ္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမွ ထရမ့္တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ ထြက္ေပၚလာရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနေသာ္လည္း တရားမွ်တၿပီး မွန္ကန္သည့္ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိအားေပးမည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အေရအတြက္မွာမူ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိေနပါေသးသည္။

ေမာင္ၿဖိဳး
(ကိုးကား - Washington Post ၊ BBC)

Author: Admin