ဓာတ္ပုံ - Reuters

DMG ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅

ၾကာသပေတးေန႔စတင္က်င္းပမည့္ အာရွ-ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပို္င္မ်ားက ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရသည္ဟု က်ိဳဒို သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစည္းအေဝး လက္ခံက်င္းပမည့္  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ ကေမာၻဒီးယားသို႔ ျမန္မာဘက္မွ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ျဖင့္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပမည့္ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ASEM အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္မည့္ႏိုင္ငံ ၅၁ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံ ၃၀ ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံ ၂၁ ႏိုင္ငံတို႔ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခုက်င္းပမည့္ ASEM ေခၚ အာရွ-ဥေရာပအစည္းအေဝး (Asia-Europe Meeting) သို႔လည္း ‘ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္သာ ေစလႊတ္ခြင့္ရမည္’ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအား အသိေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရေၾကာင္း က်ိဳဒိုသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

အစည္းအေဝး ေလ့လာေရး နည္းပညာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာ ေစလႊတ္ေကာင္းေစလႊတ္မည္ဟု ျမန္မာဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာသည္ ယခုအစည္းအေဝးႏွင့္ပါ ဆိုလွ်င္ အာဆီယံႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ခံရသည္မွာ သုံးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က က်င္းပသည့္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ျမန္မာဘက္မွ တက္ေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။

Author: DMG