ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေရျပင္အားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္တုိ႔က ၎တို႔၏ပိုင္နက္အျဖစ္ အေရးဆိုလ်က္ရွိၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ Photo Credit - AFP

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိရန္အတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြတ္ေခ်ာင္က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေခ်ာင္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈအတြက္ အေရးပါလွေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေရျပင္အားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္တုိ႔က ၎တို႔၏ပိုင္နက္အျဖစ္ အေရးဆိုလ်က္ရွိၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေခ်ာင္က အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရၿပီး လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၌ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

''သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္တာအတြင္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးရရွိေစဖို႔အတြက္ အာဆီယံနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵရွိပါတယ္'' ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေခ်ာင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၎တုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ခြင့္အေပၚ မေလးစားမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးမွ်ားလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ရွိကာ အမ်ားသေဘာႏွင့္အညီ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထားသည္မွာ ကာလၾကာရွည္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

၃၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ၊ ၃ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔) တြင္တရားဝင္ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ညီလာခံအတြင္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ အျခားကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊  အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ တို႔ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ၾကာ းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပသြားရန္ ရွိေနသည္။

ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားထဲတြင္ ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏၵိယေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အေရွ႕အာရွေဆြးေႏြးပြဲ (EAS)၊ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ကုလ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေပါင္းသံုး ေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲအား " ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း" ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ အဓိကထား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

Author: Admin