ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘ႐ူနိုင္း ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာဝင္ယူေဆာ့။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၉

၂၀၂၁ ႏွစ္ကုန္အထိ အပစ္ရပ္ေပးရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ အာဝင္ယူေဆာ့က က်ိဳဒိုသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန႔္အင္တာဗ်ဴးတစ္ရပ္တြင္ ေျဖၾကားလိုက္သည္။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ အာဝင္ယူေဆာ့က က်ိဳဒိုသတင္းဌာနအား စေနေန႔က ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဝင္ယူေဆာ့သည္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ လက္ခံခဲ့သည္ဟုလည္း အာဝင္ယူေဆာ့က ဆိုသည္။

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားက သြားေရာက္ကူညီရာတြင္ လုံျခဳံေရး အာမခံေပးနိုင္ရန္ အတြက္ အပစ္ရပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေရးအရ အပစ္ရပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“အပစ္ရပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ဘက္က သေဘာမတူတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး” ဟုလည္း အာဝင္ယူေဆာ့က ေျပာသည္။

စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ေနၾကသည့္ အင္အားစုမ်ားကိုလည္း အပစ္ရပ္ေပးရန္ ၾကားခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမ္းလွမ္းေျပာၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဖဳတ္ခ်ကာ အာဏာရယူခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ပဋိပကၡကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္၌ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္၊ အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ အင္အားစုမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ တို႔လည္းပါဝင္သည္။

ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သီးျခားသတင္းတရပ္၌လည္း အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ အာဝင္ယူေဆာ့ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခ်ိန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ယခုသြားေရာက္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း မသြားမီ၌ မိမိအေနျဖင့္ အာမခံခ်က္ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အာဝင္ယူေဆာ့က ရိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဘာေတြ လုပ္ခြင့္ျပဳမလဲ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု သူကေျဖၾကားေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG