(ဓာတ္ပံု - Reuters)

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔၌ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၃၂၄ ခုျဖင့္ ကူးစက္မႈအေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုအေရအတြက္သည္ ၂၀၂၀ မတ္လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ကူးစက္မႈ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားစုသည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ လူေနထူထပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရထူထပ္မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ား၌ ကူးစက္မႈေျခရာခံျခင္းအား အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေသာၾကာေန႔တြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္ ကူးစက္မႈမ်ားမွာ ဘူဆန္၊ ဂြမ္ဂ်ဴး၊ ဒယ္ဂြ်န္၊ ဆယ္ဂြ်န္းႏွင့္ ဒယ္ဂုကဲ့သို႔ ေတာင္ကိုရီးယား၏ အထင္ကရ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေနရာအစံုမွျဖစ္သည္။ ဒယ္ဂုၿမိဳ႕သည္ ၂၀၂၀ အေစာပိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္အႀကီးအက်ယ္ ျပန္႔ပြားခဲ့သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

ဒယ္ဂုရွိ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဧၿပီလမွစတင္ကာ ဆဲလ္ဖုန္း တည္ေနရာျပ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ သံုးစြဲမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း သီးျခားကူးစက္ခံရသူမ်ားအား လံုၿခံဳေရးကင္မရာ မွတ္တမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လိုက္လံစိစစ္ကာ ၎ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈရွိခဲ့သူမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းမ်ားျဖင့္ ဗိုင္းရပ္အႏၱရာယ္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနရမည့္ Social Distancing စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ယခုသီတင္းပတ္မွသာ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဆိုးလ္ေဒသတစ္ဝိုက္ လူဦးေရ ပိုမိုထူထပ္လာေနသည့္ အတြက္လည္း အေစာပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ ထိေရာက္မႈ ရွိမည္မွာ မေသခ်ာေပ။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေနာက္ပိုင္းကူးစက္မႈမ်ား၌ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္မႈသည္ အဓိကျဖစ္လာေနသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္က ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုက္ကလပ္၊ ကာရာအိုေက၊ ဘူေဖးစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းဆိုင္မ်ားကိုလည္း ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးကူးစက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္ေပါင္းလိုက္ပါက ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၁၆၆၇၀၊ ေသဆံုးသူ ၃၀၉ ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းအထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၂၃ သန္းနီးပါး၊ ေသဆံုးသူ ၈ သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Worldometer ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

Author: DMG