ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ Md Khorshed Alam ။ (ဓာတ္ပုံ - Dhaka Tribune)

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၂၁

ျမန္မာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေမာ္တာက်ည္မ်ား က်ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအေအႏွင့္ အာဆာအေပၚ အျပစ္ဖို႔ေနက်ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ Md Khorshed Alam က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ဒကၠားထရီဗ်ဴးန္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကာေသးခင္က နယ္စပ္ ဘင္ဒ႐ိုဘင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္တာက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ Md Khorshed Alam သည္ တနလၤာေန႔တြင္ ဒကၠာရွိ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံအမတ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈ၌ မၾကာေသးမီက အျဖစ္အပ်က္အတြင္း ျမန္မာဘက္ကပစ္ခတ္လိုက္သည့္ ေမာ္တာက်ည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္ကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ အရပ္သားေသဆုံးရမႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိခဲ့သလို နယ္စပ္ရွိျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု အတြင္းဝန္ Md Khorshed Alam က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံသံအမတ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈေတြကို အျမတ္ထုတ္ျခင္းမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ရဲ႕အကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့တာပါ”ဟု Md Khorshed Alam က အာဆီယံသံအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ေခၚအသိေပးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေမာ္တာက်ည္မ်ား က်ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသည္ ေအေအႏွင့္ အာဆာအေပၚ အျပစ္ဖို႔ေနက်ဟုလည္း အတြင္းဝန္ Md Khorshed Alam က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံသံအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ေခၚရွင္းျပရာတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္ ၉ ႏိုင္ငံက တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္က ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ မရွိခဲ့ေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕အား တနဂၤေႏြေန႔က ဆင့္ေခၚကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ ေမာ္တာက်ည္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈကို အသိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္ကမူ ေအေအႏွင့္ အာဆာတို႔အေပၚတြင္သာ အျပစ္ဖို႔ခဲ့သည္ဟု ဒကၠာထရီဗ်ဴးန္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာအား ယခုကဲ့သို႔ ဆင့္ေခၚအသိေပးမႈသည္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေလးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျဖစ္သည္။

Author: DMG